BUSSVEI OG MOTORVEI: Ny E18 med bussvei og filer - utgående fra Oslo ved Lysaker/Stabekk i Bærum. Bygget til høyre for motorveien er forretningsbygget som i det siste har fungert som asylmottak. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Oslo-byrådet vil ha omkamp om E18-plan

Oslobyrådet vil ha omkamp og stoppe Bærum kommune og Vegvesenets plan for ny E18. Nå anklager Bærums ordfører Oslobyrådet for å bruke uthalings-taktikk.

Parhestene Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Oslo, får Høyres ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog til å se rødt.

Kommende uke vil Ap, MDG og SV trolig sørge for at bystyret i Oslo fremmer innsigelse mot Bærums reguleringsplan for ny E18 på strekningen mellom Lysaker og Høvik i Bærum.

Les også: Dette er Oslopakke 3

Nylig vedtok både det samme flertallet i byutviklingskomitéen å fremme en slik innsigelse dersom ikke deres og byrådets egen høringsuttalelse blir etterkommet. Denne innebærer blant annet at ny motorvei fra Fornebu til Oslo omgjøres til lokalvei med fartsgrense 70 km/t. I tillegg til flere tiltak som sikrer at veikapasiteten inn til Oslo ikke øker.

MØTER MOTSTAND: Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog (H) synes byrådspartiene i Oslo opptrer som en bremsekloss i fremdriften for en ny E18 i Bærum. Foto: Frode Hansen, VG

Fra tidligere har Oslo kommune ved miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Andreas Halse (Ap) skrevet under en avtale om at den nye motorveien skal bygges ut.

Lest denne? Ingen vei utenom ny E18

– Dette oppleves som en utidig innblanding i arbeidet med vår reguleringsplan, sier ordfører Krog i Bærum til VG.

Hun mener oppdeling i ulike faser og bygge-etapper på nye E18 gjennom Bærum og Asker er unødvendig kostbart og tidkrevende. Behandling av innsigelsen vil ventelig medføre mer tidsbruk og kan ende opp med endelig beslutning i Kommunal- og regionaldepartementet.

Fylkesutvalget i Akershus har ikke hatt noen innvendinger mot reguleringsplanen.

– Hvor er solidaritets-tankegangen fra Oslo? Nå er det Vestregionens tur, sier Krog.

Solvik Olsen: Oslo innhentes av virkeligheten

Hun peker på at konsekvensen av en innsigelse er ytterligere forsinkelse av et veiprosjekt på landets mest trafikkerte veistrekning, som i stor grad skal gå i tunnel og skåne Bærums miljø.

For det kommer ikke på tale å etterkomme Oslo kommunes ønsker, som ses på som urealistiske å gjennomføre.

– Jeg oppfatter dette som en egenrådig strategi for uthaling, en filibuster-taktikk, sier ordfører Krog til VG.

VIL BYGGE MOTORVEI: Samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen (Frp) har lenge understreket betydningen av å komme i gang med en ny motorvei på sterkt trafikkerte E18 mellom Oslo og Asker. Foto: Jan Petter Lynau VG

Hun får støtte av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) som har fulgt det omstridte E18-prosjektet tett - både før- og etter Oslo kommune og byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) skrev under på avtalen som innebærer nye E18.

– Oslo må lese avtalen de signerte og føringene fra forrige avtale. De har forsøkt å spinne en historie om at de har stoppet veien. Nå innhentes de av virkeligheten, sier veistatsråden til VG.

Også Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg i Oslo bystyre, støtter Bærums ordfører. Han satt sammen med blant andre miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg og Aps Andreas Halse og fremforhandlet en ny E18 i Oslopakke 3.

– Vår mening er at reguleringsplanen som er fremmet av Bærum kommune ikke er brudd på Oslopakke 3-avtalen, sier Lae-Solberg til VG.

MDGs egen miljø- og samferdselbyråd, Lan Marie Nguyen Berg, gikk offensivt ut i valgkampen og lovet at de skulle stoppe en utbygging av E18.

Dette måtte hun bite i seg da Oslopakke 3-avtalen ble undertegnet i juni i år. Denne avtalen innebærer både ny motorvei og bompengeinntekter som skal finansiere en rekke nye kollektivprosjekter i Oslo og Akershus.

Artikkelen fortsetter under bildet.

GODTOK NY E18: Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg godtok i praksis en ny Ei18 da hun godtok avtalen om en Oslopakke 3 i juni. Bildet er fra forhandlingene om denne samferdselspakken. Foto: Terje Bringedal VG

Les også: Lan om E18-løftet: En spissformulering

– Før sommeren ble Oslo og Akershus enige om å bygge en nedskalert del av strekningen mellom Lysaker og Strand, samtidig vi ba om å få alternativer på bordet som ikke øker kapasiteten på veien og som kutter kostnadene. Jeg skjønner derfor ikke hvorfor Bærum kommune, som nettopp har fått laget et spennende forslag til klimaplan, vil regulere dette området før de nye alternativene er på bordet, sier Ngyuen Berg til VG.

– Byrådet skriver i vårt forslag til høringsuttalelse at E18 fra Fornebukrysset og inn mot Oslo bør gjøres om til en mer bytilpasset vei med lavere fartsgrense. Det vil gi økt fremkommelighet, mindre støy og forurensning.

Bergs partner i Oslopakke 3-forhandlingene, Aps Andreas Halse, forsvarer at Oslo nå jobber mot motorveien.

– Oslopakke 3-avtalen legger egentlig opp til at kampen mot en utvidet E18 fortsetter. Vi ble enige om strekningen Lysaker-Strand. Men vi er ikke enige om hvordan resten av strekningen skal se ut. Det er utvidelsen som er problemet. Å belaste lokalmiljøet med en motorvei som vi ikke trenger, er en dårlig idé, sier Halse til VG.

ÅPNET OSLOPAKKE 3: Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) mottar gratulasjoner under presentasjonen av den store vei- og kollektivpakken i juni i år. I midten bak (med skjegg): Andreas Halse (Ap). Foto: Lise Åserud NTB scanpix

– Ordføreren i Bærum mener dere driver med uthalingstaktikk?

– Dette er et forsøk fra Bærums ordfører på å latterliggjøre en demokratisk prosess. Reguleringsplanen for denne delen av E18 er i strid med klimaavtalen fordi den vil gi mer biltrafikk, noe som også er i strid med intensjonene i Oslopakke 3, svarer Halse.

– Samferdselsministeren mener denne innsigelsen er et eksempel på at byrådspartiene ikke har tatt innover seg at en ny E18 skal bygges?

– Her viser Ketil Solvik-Olsen at han ikke har skjønt hvilken avtale vi har vært med å forhandle frem. Vi har blitt enig om en strekning fra Lysaker til Strand på 1,8 kilometer. Videre har vi blitt enige om at noe skal skje, men ikke hva som skal skje, svarer Halse som minner om Oslos utgangspunkt om at det ikke skal legges til rette for mer biltrafikk inn til hovedstaden.

Prosjektdirektør for Statens Vegvesen, region Øst, Svein Røed sier han vil avvente Oslo bystyres vedtak før han uttaler seg om hva en innsigelse fra Oslo innebærer.

– Men vi merker oss at saken ble sendt over fra plan- og bygningsetaten i Oslo uten noe forslag om innsigelse, sier Røed til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder