MØTER MOTSTAND: Ap-leder Jonas Gahr Støre, her i TV 2s studio på Karl Johans gate i Oslo etter torsdagens partilederdebatt i kanalen. Foto: Helge Mikalsen VG

Skatteekspert kritiserte Støre og fikk telefon fra Ap: – Følte meg truet

Etter at jusprofessor Hans Petter Graver og førsteamanuensis Eivind Furuseth kritiserte Ap-leder Jonas Gahr Støres vennetjenester, ble de oppringt av Støres høyre hånd Hans Kristian Amundsen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Jeg synes det var ubehagelig. Han insisterte på at jeg burde trekke sitatene mine, og oppfordret meg til å kontakte NRK. Jeg har aldri opplevd noe slikt før, sier førsteamanuensis Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI til VG.

Dette har skjedd: Ap hyret advokat for å stoppe NRK-sak om Støre

Furuseth uttalte seg denne uken kritisk til Støres håndtering av utsalget fra det omstridte byggeprosjektet Støre var medeier av på Ensjø i Oslo. Det samme gjorde jusprofessor og tidligere dekan ved Universitetet i Oslos juridiske fakultet, Hans Petter Graver.

Amundsen sier at han ville anmode Furuseth om å justere, ikke trekke uttalelsene sine.

«Gjør oppmerksom på at saken ikke er publisert. Det betyr at du har tid til å justere dine uttalelser ut fra de opplysningene du har mottatt i kveld», skrev han i en sms til Furuseth.

– Tonen i denne sms-en som jeg sendte ham etter samtalen viser at mitt ærend var å anmode ham om å justere, ikke trekke uttalelsene. Det var jo ikke Furuseth som kom med de alvorlige beskyldningene i saken, sier Amundsen til VG.

Vennetjenester

Bakgrunnen for saken var at Støres mangeårige og nære venn, partner Knut Brundtland i meglerselskapet ABG Sundal Collier, gratis forhandlet om prisen for salget av Støres eierandel i byggeprosjektet.

Bakgrunn: Støre får kritikk for vennetjeneste

– Det er betenkelig at Støre takket ja til dette. Han burde enten takket nei og avstått fra tjenesten, eller insistert på å betale, sa Furuseth til NRK.

Furuseth fikk støtte fra Graver, som mente Støre hadde beveget seg inn i et felt hvor varsellampene for korrupsjon bør blinke, selv om han ikke har brutt noen lov. Denne kritikken ble ikke publisert i NRKs sak.

RINGTE RUNDT: Sekretariatsleder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe og Støres nære rådgiver, Hans Kristian Amundsen. Her under et intervju med VG torsdag. Foto: Tore Kristiansen VG

Da NRK konfronterte Ap-lederen med uttalelsene før publisering, ringte Støres rådgiver Hans Kristian Amundsen til begge jusekspertene.

Konsekvenser

I tillegg sendte Amundsen en e-post til Furuseth. I e-posten omtalte han et brev om mulige konsekvenser ved å fremføre kritikken.

VG publiserte torsdag kveld det samme brevet, som ble sendt til NRK i et siste forsøk på å stanse saken.

«Rettslig ansvar for en slik beskyldning (om korrupsjon, red.anm) må eventuelt vurderes etter skadeerstatningsloven § 3-6a, om erstatning for ærekrenkelser», skrev Aps advokat i brevet, som var stilet til NRK.

- Det var litt ubehagelig, og jeg følte meg truet av Arbeiderpartiet. Som jurist vet jeg at advokat Reusch er en høyt respektert advokat, som har jobbet mange år hos Regjeringsadvokaten, sier Furuseth.

- På den annen side var jeg trygg på at det jeg hadde sagt var riktig, og at risikoen for et erstatningssøksmål var liten.

Furuseth forteller at han flere ganger ble kontaktet av Amundsen på telefon, e-post og sms.

– Amundsen ringte rett etter klokken 18 onsdag. Da var vel planen at saken skulle sendes i Dagsrevyen. Etter klokken 19 ba han meg igjen om å trekke sitatene mine. Jeg fikk også oversendt et juridisk notat, som argumenterte for deres syn, sier Furuseth, og legger til:

– Ap mente NRK hadde en tendensiøs fremstilling av saken, at det var feil i faktafremstillingen og at jeg ikke kunne ha forstått reglene. Det var åpenbart at de mente det ikke var noe kritikkverdig i saken om Støre, sier han.

– Var du enig eller uenig med Amundsen og Ap i at premissene for saken og dine uttalelser var feil fra NRKs side?

– Slik jeg har blitt presentert saken, både fra NRK og fra Amundsen, mener jeg premissene for mine uttalelser ikke var feil fra NRK sin side. Det er imidlertid litt skremmende at Ap ikke evner å se at denne måten å håndtere saken på, både vennetjenesten og måten de har håndtert dette i ettertid, er kritikkverdig sett fra utsiden, sier Furuseth.

Graver stod på sitt

Også Hans Petter Graver bekreftet torsdag at han ble oppringt av Amundsen. Han ønsket ikke å endre sin kritikk etter samtalen med Støres rådgiver. VG har forelagt Graver uttalelsene fra Furuseth, og spurt om hva slags opplevelse han hadde av kontakten med Ap.

– Jeg har ikke noe annet å tilføye, enn å vise til det jeg uttalte til VG i går.

– Kontaktet du NRK for å endre eller trekke dine uttalelser?

– Nei, jeg tok ikke kontakt med NRK igjen etter at Amundsen ringte, sier Graver.

NRK: Overrasket

Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord i NRK var ikke klar over Arbeiderpartiets kontakt med NRKs kilder.

– Jeg er overrasket over å høre dette. Her er det journalister som har gjort en grundig jobb, og presentert saken på en skikkelig måte både for kildene og for Arbeiderpartiet, sier Beverfjord.

– Er det vanlig at kilder som uttaler seg kritisk i en sak blir kontaktet før publisering av den eller de dere lager saker om?

– Det er ikke vanlig. Men det er ikke uvanlig at vi blir utsatt for ulike typer forsøk på påvirkning når vi gransker ulike maktmiljøer. Vi gjør våre presseetiske vurderinger helt uavhengig av det. NRK er en stor medieorganisasjon, med et av de fremste medierettslige fagmiljøene, og vi tar jevnlig krevende publisistiske avgjørelser. Det er ikke sånn at vi blir oppskremt av at noen kontakter oss fra et advokatfirma, sier Beverfjord.

Støre: Amundsen er behagelig person

Jonas Gahr Støre sier han ikke er kjent med at Ap har bedt kildene trekke sitatene sine.

Jeg tror Amundsen har ringt dem for å forklare hva dette var, sier han.

– Furuseth sier han opplevde samtalen med Amundsen som ubehagelig. Hva er din kommentar til det?

– Det får Amundsen og han svare på. Jeg hadde ikke den samtalen, og kan ikke kommentere det. Jeg kjenner Amundsen som en veldig behagelig person, sier Støre.

Hans Kristian Amundsen forklarer at han hadde et møte med NRKs redaktører Marius Tetlie, Kyrre Nakkim og nyhetsleder Håvard Grønli. Han innledet og avsluttet med å si at de naturligvis helt og fullt respekterer NRKs rett til å beslutte hva som publiseres, sier han.

– Jeg poengterte at vi ikke hadde bedt om møte for å utfordre NRKs suverene rett, men for å legge frem vår alvorlige bekymring for at NRK var i ferd med å begå en stor feil ved å publisere grove beskyldninger mot Jonas Gahr Støre på et feilaktig grunnlag. I ettertid konstaterer vi at NRK konkluderte som oss, det var ikke grunnlag for å publisere disse påstandene. Det er jeg glad for.

Amundsen foreslo for redaktør Marius Tetlie at Ap og NRK sammen kunne kontakte Eivind Furuseth og Hans Petter Graver slik at de fikk høre vårt syn på saken.

– Dette avslo NRK, og jeg spurte da om det var ok for NRK at jeg kontaktet dem og forklarte saken ut fra vårt ståsted. Tetlie sa at det var opp til oss. Deretter ringte jeg de to kildene for å gi dem vårt syn på saken, at Støre har oppfylt Stortingets reglement, og vennetjenesten ikke utløser problemer knyttet til habilitet eller skatt. Det var riktig å gjøre all den tid NRK var i ferd med å videreformidle grove påstander basert på et feilaktig grunnlag. At Beverfjord er overrasket må derfor by på en svikt i internkommunikasjonen i NRK, sier Amundsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder