FIKK MILLIONKONTRAKT: Eierne i ILPI (fra venstre) Kjetil Tronvoll, Gro Nystuen og Njål Høstmælingen fikk 24 millioner som tilskudd. Penger de aldri skulle fått, ifølge Sentral kontrollenhet som har gransket tildelingen. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Slik fikk ILPI kjernevåpen-pengene fra UD

En e-post fra desember 2010 viser at ILPI AS fikk råd fra UD om hvordan de best kunne lykkes med sin millionsøknad – før tilskuddsmidlene ble formelt kunngjort.

 • Erlend Ofte Arntsen
 • Shazia Majid

Artikkelen er over tre år gammel

I går kom rapporten til Sentral kontrollenhet (SE) i Utenriksdepartementet (UD), som påpeker en rekke avvik og mangler i UDs tilskuddsforvaltning i forbindelse med tilskudd til konsulentselskapet International Law and Policy Institute (ILPI) AS.

Prosjektet som er gjennomgått er blitt omtalt som Kjernevåpenprosjektet, og Sentral kontrollenhet slo fast at ILPI aldri burde fått midlene fordi det var et kommersielt selskap. De tre eierne tok ut 1,6–1,7 millioner hver i lønn i 2015.

Sentral kontrollenhet påpekte samtidig at det ikke er gjort funn som gir grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart eller at det er noe som tyder på forskjellsbehandling eller inhabilitet i saksbehandlingen av tilskuddet til ILPI.

Børge Brende om UD-gransking: Alvorlig og bekymringsfullt

Historien om millionkontrakten

I lys av rapporten fra Sentral kontrollenhet avtegner nå følgende historie seg om de 24 millionene til arbeid for nedrustning av atomvåpen, som ILPI fikk i 2011.

5. oktober 2010 ble det klart at den daværende rødgrønne regjeringen, med Jonas Gahr Støre (Ap) ved roret i UD, ønsket å bevilge 175 millioner kroner over kap. 164 (Fred, forsoning og demokrati) i statsbudsjettet blant annet til å styrke «utviklingslands egenkompetanse på nedrustningsspørsmål».

ILPI sendte inn en prosjektsøknad på midler samme høst, ifølge daglig leder Njål Høstmælingen. UD hevder imidlertid i e-post til VG i dag at: «ILPI søkte ikke høsten 2010, men det ble startet en dialog som ledet fram til prosjektsøknaden.»

Dette er en søknad som UD i dag ikke kan fremskaffe, og i rapporten til SE står det kun at den kom i 2010 – ingen dato er oppgitt.

4. november samme år ble det gjennomført et møte mellom seksjonen og ILPI.

14. desember purret Gro Nystuen i e-post på tilbakemelding for det ILPI selv kaller en prosjektsøknad.

To dager senere, 16. desember, kom svaret fra Inga Marie Nyhamar, leder for Seksjon for ikke-spredning og nedrustning i UD, hvor hun går rett på problemstillingen om finansiering. Hun foreslår en innretning med et «analyse/nettverksprosjekt som UD kan støtte og et prosesstøtteelement» som da «må støttes over konsulentbevilgningen».

Bakgrunn: Slik ble ILPI-eierne millionærer på bistandsmidler

– Orienterte, bestilte ikke

I rapporten til SE henvises det til intervjuer med UD-ansatte om deres kontakt med ILPI: «Både UD-personell og ILPI bekrefter kontakt og møter i forkant av beslutningsprosessen i prosjektet. Det hevdes at dialogen var av orienterende art, og ikke hadde form av noen bestilling fra UDs side.»

Videre står det i rapporten fra SE at «UD-personell hadde notert 23 møter om den aktuelle tilskuddsordningen med andre aktører i perioden fra oktober 2010 til juni 2011

VG ba fredag om listen over disse 23 møtene. Den viser at UDs seksjon for nedrustning og ikke-spredning hadde et møte med ILPI 4. november 2010, som nevnt over. Dette er et av de første møtene som ble gjennomført med potensielle tilskuddsmottagere i forbindelse med pengepotten. UD hadde flere møter også med andre aktører høsten 2010.

Det kommer også frem i e-posten av 16. desember 2010 at førstekonsulenten Torbjørn Graff Hugo i UD kommenterte på ILPIs søknad. Han fikk jobb i ILPI på en stilling som var utlyst etter at ILPI formelt ble tildelt 24 millioner kroner i mai 2011.

UDs egne granskere har ikke funnet inhabilitet i denne sammenhengen.

Foto: E-POST UTLEVERT AV UD

Reviderte søknad to ganger

I rapporten til SE står det videre at 76 mottagere, nasjonalt og internasjonalt, mottok en «direkte kunngjøring» av de utlyste tilskuddsmidlene som var på totalt 59 millioner kroner. Det fremkommer ingen dato for denne kunngjøringen i rapporten, men ifølge UDs kommunikasjonsdirektør Frode O. Andersen skjedde det i 2011.

– Det var ifølge SE ikke uvanlig at fagseksjoner mottok prosjekter før den årlige kunngjøringen fra søkere som allerede var kjent med ordningen. Det er viktig å huske at dette var en tilskuddsordning som ble kunngjort årlig og var vel kjent i fagmiljøet, skriver han i en e-post.

Utlysningsteksten/veilederen VG tidligere har fått innsyn i er datert mars 2011, nærmere bestemt står det «Last revised: March 2011».

11. mars 2011 mottok UD en ny og revidert søknad fra ILPI.

Over helgen og fire dager senere, 15. mars, finner det sted et møte i UD hvor ILPIs og 14 andre søknader blir vurdert. I beslutningsdokumentet for ILPIs prosjekt står det: «Støtte til prosjektet avklart med avdelingsledelsen i møte den 15. mars 2011 (...)»

Utvidet på oppfordring fra UD

Deretter blir det litt forvirrende, men ifølge SE skjedde følgende:

1. april 2011 sendte ILPI inn enda en revidert søknad, som var utvidet fra søknad om prosjektmidler fra ett års drift til tre års drift – dette på oppfordring fra UD. Det betydde at søknadssummen var tredoblet til totalt 24 millioner kroner. Denne søknaden var imidlertid også datert 11. mars, en dato som passert med tre uker på det tidspunktet dokumentet sendes inn.

6. april, fem dager senere, var den nå treårige og tredoblede søknaden avklart internt i UD, slik det er referert i beslutningsdokumentet: «Støtte til prosjektet avklart med avdelingsledelsen i møte den 15. mars 2011 og i påfølgende korrespondanse 6. april 2011

29. april gikk søknadsfristen på tilskuddsmidlene ut.

– Ikke forskjellsbehandling

Deretter ble det interne beslutningsdokumentet til UD signert og datert 9. mai. Samme dag sendte UD et tilsagnsbrev over til ILPI med formell kunngjøring av tildelingen på 24 millioner. Dette brevet var imidlertid datert 2. mai, en uke tidligere.

«UD-personell opplyser at det aldri ble sendt ut tilsagn før bevilgningsdokument var signert og godkjent. Dateringen av tilsagnsbrevet beror på en inkurie», står det i rapporten til SE.

I rapporten til SE konkluderes slik på spørsmålet om forskjellsbehandling til fordel på ILPI:

«Det er ikke avdekket funn som gir grunn til å anta at størrelsen på tilskuddsbeløpet til ILPI førte til at andre søkere fikk avslag eller reduksjon i støtte. Litt over halvparten av tilskuddsmidlene var fremdeles til rådighet for søknader som kom etter søknadsfristen. Ingen søkere fikk avslag grunnet manglende midler. Ut fra dette, er det lite som tyder på at ILPIs prosjektsøknad ble annerledes behandlet enn øvrige søknader, eller at den ble behandlet på en måte som var til ulempe for andre søkere.»

Les også

 1. Bistandskonsulentene: Martin Kolberg om ILPI-gransking: Grunnlag for flere spørsmål

  Brevet som i dag ble sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen fra UD, viser tydelige avvik fra god…
 2. Bistandskonsulentene: ILPI-saken til EFTAs overvåkingsorgan

  Utenriksdepartementet (UD) møter EFTAs overvåkingsorgan i Brussel i kjølvannet av en mulig ulovlig giganttildeling til…
 3. Bistandskonsulentene: UDs egne eksperter slo alarm allerede i 2014

  I en internvurdering i Utenriksdepartementet ble det allerede i 2014 slått fast at et tilskudd til konsulentselskapet…
 4. VG gransker: ILPI-saken: Milliontilskudd fra UD kan ha vært ulovlig

  Utenriksdepartementet (UD) kan ha brutt norsk og internasjonal lov da de ga millioner i støtte til konsulentselskapet…

Mer om

 1. ILPI
 2. Utenriksdepartementet (UD)

Flere artikler

 1. Brende om ILPI-gransking: Alvorlig og bekymringsfullt

 2. Pluss content

  Byttet side etter UD-kontrakt

 3. Bistandskonsulentene: VG avslører: UD avgjorde millionbevilgning seks uker før søknadsfristen

 4. Bistandskonsulentene: Martin Kolberg om ILPI-gransking: Grunnlag for flere spørsmål

 5. Bistandskonsulentene: Riksrevisor skal ettergå UDs gransking av ILPI

Fra andre aviser

 1. Brende ber om gransking av tildeling av UD-prosjekt

  Fædrelandsvennen
 2. UD: – Forvaltning av bistandspenger har «gjennomgående svakheter»

  Bergens Tidende
 3. Skal rydde opp langs kysten for millioner

  Bergens Tidende
 4. Kulturrådet setter av 30 millioner til digitale og eksperimentelle kunst- og kulturprosjekter

  Aftenposten
 5. – Dette er døden for utenlandske filmproduksjoner i Norge

  Bergens Tidende
 6. Flere dansekompanier kan bli lagt ned

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no