BEST FOR BARNA: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne mener det nye lovforslaget sikrer rettsvernet til barn mot vold og overgrep. Foto: Gøran Bohlin VG

Nytt lovforslag: Vil beskytte barn mot overgrepsdømte foreldre

Barneminister Solveig Horne (FrP) vil tvinge dommere til å vurdere om volds- og overgrepsdømte skal få kontaktforbud overfor egne barn.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Barn har ikke et godt nok rettsvern mot vold og overgrep. Når foreldre blir dømt for slike forbrytelser i dag, så har de fremdeles mulighet for samvær og omsorgsrett, sier Horne til VG.

Fredag formiddag legger regjeringen frem sitt nye forslag til endringer i barne- og straffeloven.

I tillegg til forslaget om at domstolene gis en plikt til å vurdere kontaktforbud, foreslås det også en ny bestemmelse om at foreldre skal slippe mekling i saker der man ønsker å frata en overgrepsdømt forelder samvær.

– Det er en krevende prosess for den ene forelderen å frata den andre omsorgsretten. Vi har sett flere eksempler på barn som har måttet ha samvær med foreldre som har begått overgrep.

Sett denne? Justisministeren vil ha fotlenke på overgrepsanmeldte

Enklere og raskere

I en gitt sak der mor ønsker å frata en overgrepsdømt far foreldreansvaret, sier Horne at man med det nye lovforslaget sikter på å gjøre prosessen både enklere og raskere.

– Hvis faren har samværsrett, så må moren i slike tilfeller be om mekling, noe som er en krevende sak å gå gjennom for forelderen som også skal ivareta barna.

– Nå som domstolene får en plikt til å vurdere kontaktforbud, så vil vi kunne beskytte barna bedre.

Første i verden: Dette landet innfører utreiseforbud for pedofile

I sitt høringsbrev i november i fjor skrev også Hornes departement at dommernes nye plikt til å vurdere kontaktforbud «vil kunne medføre at spørsmålet oftere enn i dag blir vurdert og derved trolig også ilagt i flere volds- og overgrepssaker, noe som vil kunne gi barn bedre beskyttelse mot ny vold og nye overgrep».

Tidligere har denne automatikken kun eksistert i rettsvesenet i saker der en forelder dømmes for drap på den andre.

Fått med deg denne? Slik forebygger barnehagene overgrep

Motstand fra domstolene

Horne, som har vært en pådriver for lovendringen siden hun var stortingsrepresentant i 2012, innrømmer at det har tatt lang tid å få endringene i havn.

– Dette er krevende prosesser. På det ene punktet møtte vi motstand fra flere aktører (domstolene og Høyesterett, journ.anm), men der har vi sagt at vi skal utrede et nytt forslag.

Motstanden hun sikter til kommer fra domstolene, blant annet i form av høringssvar fra Dommerforeningen og Høyesterett. Begge kommer med kritikk mot dobbeltrollen domstolene risikerer å havne i, for eksempel i tilfeller der begge foreldre motsetter seg kontaktforbud eller at en part skal miste foreldreansvaret.

«I den grad de er enige om at det ikke bør gjøres inngrep i rettighetene og pliktene etter barneloven, vil retten bli den reelle motpart», skrev Høyesterett i sin høringsuttalelse i januar.

DOMMER-LEDER: Ingjerd Thune. Foto: Tore Letvik/Juristkontakt

Ingjerd Thune, leder i Den norske Dommerforening, mener det er essensielt at dommere skal være objektive og uavhengige. Hun understreker at det er viktig å opprettholde dagens skille der det ikke er domstolenes oppgave å igangsette saker.

– Hvis det skal være slik at dommerne skal sette i gang saker, for så å dømme i de samme sakene, vil man jo kunne stille spørsmål ved dommernes objektivitet, sier Thune, som til daglig jobber som sorenskriver i Gjøvik tingrett, til VG.

I en pressemelding fredag skriver regjeringen at de, på bakgrunn av innvendingene fra domstolene, heller vil utrede et nytt forslag om å behandle tap av foreldreansvaret som et sivilt krav i straffesaken mot den ene parten.

Stor VG-spesial om nordmenn som laster ned overgrepsmateriale: – Jeg knuste datamaskinen min i natt

– Får store konsekvenser

Horne understreker at lovendringen vil sikre et langt bedre rettsvern for barn – og hvor viktig det er at domstolene blir inkludert.

– Domstolene er i en særskilt stilling. Når du blir dømt for vold og overgrep er det en straffesak, men når du skal ha samvær og omsorg er det en privatrettslig sak. Det kan ta lang tid å kjempe for foreldreansvaret, så det er derfor domstolen nå gis en plikt til å vurdere kontaktforbud, sier Horne.

Oslo: Nesten alle som dømmes for familievold har innvandrerbakgrunn

Barne- og likestillingsministeren sier regjeringen har et spesielt ansvar for å hindre overgrep, og at barn som lever under dårlige forhold må oppdages og få hjelp.

– Ingen barn skal bli utsatt for vold og overgrep i hjemmet, sier Horne, før hun legger til:

– Det er alvorlig når det er de nærmeste, som skal beskytte barna, som begår overgrep og bruker vold. Når du blir utsatt for slike ting som barn, får det store konsekvenser for ditt videre liv.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder