FOR LITE PENGER: – Opptrappingsplanen som Solveig Horne har lagt fram er veldig tynn. Den er ikke akkurat konkret, sier KrF's Kjell Ingolf Ropstad. FOTO: FRODE HANSEN/VG

Krever tredobling av midler til overgrepsetterforskning

Allerede tre uker før overgrepssaken i Bergen ble rullet opp
av politiet, krevde KrF at regjeringen må tredoble midlene til Kripos' etterforskning av nettovergrep.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I dagens spørretime i Stortinget kritiserte Kjell Ingolf Ropstad (KrF) regjeringens manglende finansiering.

– Min opplevelse er at dette feltet har vært prioritert av politikerne, men det har vært veldig underfinansiert. Det er derfor vi krevde en opptrappingsplan mot vold og overgrep. Det regjeringen har presentert som en opptrappingsplan er ikke mye mer enn en stortingsmelding, sier Ropstad like før spørretimen.

Mens kriminaliteten totalt synker, øker anmeldte seksuallovbrudd mot barn med 145 prosent. I sitt alternative budsjett krever KrF derfor at etterforskningen av overgrep styrkes kraftig. Totalt krever de 100 millioner ekstra til politiet på dette feltet:

• Flere påtalejurister, etterforskere og avhørere knyttet til vold mot barn: 60 mill. kr.

• Kripos – seksjon for seksuallovbrudd: 20 mill. kr.

• Kripos – internettrelatert overgrep mot barn: 20 mill. kr.

Utømmelig behov

Kripos har fram til nå fått 8 millioner kroner årlig øremerket etterforskning av nettrelaterte overgrep. Midlene ble økt med to millioner kroner i fjor etter VGs prosjekt «Nedlasterne». Ropstad mener ikke det er nok.

– Vi ønsker et kraftig løft. Det er et utømmelig behov, for bedre utstyr, for å ha mannskap og ressurser til å kunne forfølge sakene. Det er helt normalt å ha en sentral enhet med ekspertise på dette feltet. Derfor mener jeg at det er viktig å bygge opp Kripos til å bli enda bedre på dette, sier Ropstad.

Han vil ikke si noe om hvorvidt forslaget har støtte i de andre partiene.

– Jeg kan ikke si noe om forhandlingene med de andre partiene. Men jeg vet at flere organisasjoner er positive.

Lite konkrete planer

– Ut fra overgrepssaken som er avslørt i politidistrikt Vest kan det synes som om det er fritt vilt for pedofile på nett. Saken er rystende, men meget viktig, og dette arbeidet må bare forsterkes. Når det gjelder arbeidet med å avsløre slike hemmelige nettverk på internett er det avgjørende at man har et godt kompetansemiljø, gode IKT-løsninger og metoder nasjonalt for å klare å avdekke dem.

KrFs økning til politiet er en del av deres forslag til hvordan regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep burde være. I dagens spørretime på Stortinget kritiserer Ropstad regjeringens plan for å være for lite konkret.

– Opptrappingsplanen som Solveig Horne har lagt fram er veldig tynn. Stortinget vedtok at hun skulle bruke opptrappingsplanen for psykisk helse som forbilde, og der var det tallfestet at man skulle bruke 24 milliarder på psykisk helse over åtte år. I planen som Horne legger fram nå ligger det 176 millioner for 2017. Det er ikke akkurat forpliktende, sier Ropstad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder