Slaget om Forsvaret i gang: Her er detaljene i regjeringens langtidsplan

Forsvaret får 165 milliarder mer de neste 20 årene - men må spare inn gigantsummer og kutte baser for ti milliarder kroner. Andøya, Kjevik, Kjeller og Harstad rammes hardt. Her er detaljene!

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

VGTV sendte pressekonferansen med statsminister Erna Solberg (H), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og Frp-nestleder Per Sandberg fra klokken 12 fredag. Den kan du se øverst i denne saken - eller ved å klikke her.

• VG skrev tidligere denne uken om hovedpunktene i den nye langtidsplanen. Den kan du lese her.

• Under kan du bli oppdatert på detaljene i planen - punkt for punkt.

HELE PLANEN: Her kan du selv lese hele Langtidsplanen

• HJELP OSS GJERNE - FORTELL OSS OM DETALJER DU FINNER I LANGTIDSPLANEN!
Finner du noe vi bør skrive om, klikk her for å kontakte VG

ØKONOMIEN

FORSVARET NÅ - OG FREMOVER: Dette kartet viser hvilke baser regjeringen foreslår å legge ned og opprettholde fremover. Foto: Illustrasjon: FORSVARET

Forsvaret får 165 milliarder kroner mer de neste 20 årene. Det skal være nøkkeltallet i langtidsplanen for Forsvaret som regjeringen legger fram fredag, får VG opplyst.

Det skal frigjøres 2,5 milliarder innen utgangen 2020 på grunn av effektivisering. Totalt blir Forsvaret pålagt å spare inn nærmere 40 milliarder kroner over de neste 20 årene.

Av disse skal ti milliarder spares inn på å legge ned baser, står det i forslaget - som ramser opp Andøya, Kjevik, Kjeller, samt Trondenes og Åsegarden i Harstad som noen av basene som skal bort.

VG har tidligere denne uken meldt at Forsvaret ville få 172 milliarder kroner ekstra. Det er også riktig, men i det beløpet er økningen i 2016-budsjettet inne, samt noen tekniske justeringer.

Har du tips om økonomien i Langtidsplanen?
2200@vg.no || 2200 0000 || SMS/MMS til 2200

HÆREN

PÅ VENT: Leopard 2-stridsvogner fra Panserbataljonen under en skarpskytingsøvelse på Setermoen. Foto: OLE-SVERRE HAUGLI Forsvaret

• Som VG skrev tidligere i uken blir alle store investeringer i Hæren (som artilleri og kampluftvern) satt på vent. Fremtidens hær skal utredes i en egen Landmakt-utredning.

• Regjeringen vil styrke Hærens «operative evne og tilgjengelighet», blant annet ved å «ta inn etterslepet på vedlikehold og mangler i beredskapsbeholdninger, samt øke antall øvingsdøgn».

• Det opprettes et nytt jegerkompani på Garnisonen i Sør-Varanger.

• Inntil landmaktutredningen er klar vil Hæren bestå av Telemark bataljon, Panserbataljonen, 2. bataljon, Etterretningsbataljonen, Sambandsbataljonen, Artilleribataljonen, Ingeniørbataljonen,Stridstrenbataljonen, Sanitetsbataljonen, Garden, MP-kompaniet, Grensevakten og en logistikkbase.

Her kan du lese det VG skrev om Hæren tidligere i uken.

Har du tips om Hæren i Langtidsplanen?
2200@vg.no || 2200 0000 || SMS/MMS til 2200

HEIMEVERNET

LITT KUTT: Heimevernet (HV) blir kuttet, men de foreslåtte kuttene er mindre enn mange fryktet. Foto: FORSVARET

• Heimevernet skal kutte i omfang, og skal etter planen bestå av 35.000 soldater fordelt på ti distriktsstaber.

• Sjøheimevernet skal avvikles innen 2020. Basene i Nærøysund og Grunden 22 legges ned.

• Det etableres et nasjonalt territorielt ledelseselement (Nasjonal territoriell kommando, NTK) for taktisk ledelse av Heimevernets styrker på Terningmoen. Herfra skal sjef Heimevernet lede og koordinere HVs oppgaver og operasjoner i hele landet, for eksempel ved alliert mottak og ved overføring av styrker mellom distrikter.

• HV-11 Møre og Fjordane HV-distrikt legges ned, det samme gjør Setnesmoen leir. Samtidig skal distriktsstabene i Troms og Finnmark styrkes.

• Innsatsstyrkene på totalt 3000 soldater videreføres.

Her kan du lese det VG skrev om Heimevernet tidligere i uken.

Har du tips om Heimevernet i Langtidsplanen?
2200@vg.no || 2200 0000 || SMS/MMS til 2200

SJØFORSVARET

DEN STORE VINNEREN: Mange mener Sjøforsvaret har størst grunn til å smile over den nye langtidsplanen. Blant annet får KNM «Helge Ingstad» og resten av fregattene flere besetninger. Foto: Rune Thomas Ege VG

Flere utroper Sjøforsvaret som vinner i den nye langtidsplanen - slik VG også har skrevet tidligere i uken.

• De seks Ula-klasse-ubåtene skal reduseres til fire. Tidlig på 2020-tallet skal de erstattes av fire nye, slik VG skrev tidligere i uken.

• Reservedels-lagrene skal bygges opp. Antall seilingsdøgn skal økes. Antall besetninger på fregattene skal økes fra 3,5 til fem - slik at fire fregatter skal seiles samtidig.

• Resten av Sjøforsvaret skal bestå av tre logistikk- og støttefartøyer, fire ytre kystvaktfartøyer (med NH-90), fire i ytre kystvakt (Harstad/Barentshav-klassen), fire fartøyer i Indre kystvakt (Nornen-klassen).

Men også Sjøforsvaret må kutte:

• Verdens raskeste krigsskip, Skjold-klasse korvetter (tidligere kjent som MTB), skal fases ut fra 2025 når F-35-flyene er operative.

• Dagens minerydder-fartøyer erstattes med autonome systemer for minerydding fra 2020.

• Kystjegerkommandoen (KJK) i Harstad blir lagt ned. Deler av kompetansen skal overføres til Hæren.

• NH-90-helikoptrene som skal operere på fregattene flyttes til Bergen sammen med hele 334-skvadronen.

Har du tips om Sjøforsvaret i Langtidsplanen?
2200@vg.no || 2200 0000 || SMS/MMS til 2200

LUFTFORSVARET

FLYR INN I FREMTIDEN: Ifølge regjeringens nye plan skal Norge kjøpe inn nye maritime patruljefly. Det blir trolig amerikanske P-8 Poseidon. Foto: NTB Scanpix

• Regjeringen foreslår å kjøpe nye maritime patruljefly. Basen på Andøya legges ned, og flyene flyttes til Evenes. Basen skal styrkes og beskyttes av langtrekkende luftvern og baseforsvar - og flyttingen betyr 600 nye stillinger i tillegg til 300 vernepliktige på Evenes.

• Også den fremtidige F-35-basen på Ørland skal beskyttes av langtrekkende luftvern, foreslår regjeringen. Dette er en ny kapasitet Forsvaret ikke har hatt tidligere.

• Regjeringen legger opp til å anskaffe 52 F-35 kampfly, men presiserer at beslutningen om anskaffelse av de siste seks flyene skal vurderes særskilt.

• Bell 412-helikoptrene flyttes fra Bardufoss til Rygge, og skal øremerkes til spesialstyrkene. Samtidig kuttes antallet helikoptere fra 18 til 12. Rygge skal også styrkes med forhåndslager og mottak for allierte kampfly.

• Luftforsvarets ledelse blir ikke flyttet til Bodø som planlagt. Den skal fortsatt være på Rygge. Luftforsvarets operative virksomhet vil på sikt være konsentrert rundt Luftoperasjonssenteret NAOC (National Air Operation Center) på Reitan, hovedbasen for F-35 kampfly på Ørland, en fremskutt base for kampfly og base for maritime patruljefly på Evenes, et kontroll- og varslingssenter på Sørreisa og en base på Rygge.

• De sterkt forsinkede NH-90-helikoptrene skal fordeles mellom Bardufoss (337-skvadronen) og Haakonsvern (334-skvadronen).

• Norge skal delta i et samarbeidsprosjekt som skal føre til innkjøp av tankfly.

• 335-skvadronen (transportfly) på Gardermoen fortsetter som i dag. 717-skvadronen på samme sted blir lagt ned fra 2024.

Her kan du lese det VG skrev om Luftforsvaret tidligere i uken.

Har du tips om Luftforsvaret i Langtidsplanen?
2200@vg.no || 2200 0000 || SMS/MMS til 2200

ETTERRETNING/SPESIALSTYRKER

Foto: LARS MAGNE HOVTUN Forsvaret

Spesialstyrkene og Etterretningstjenesten har vært budsjettvinnere gjennom flere år. De styrkes også fremover.

• Etterretningstjenesten får mer penger til investeringer og drift. Det varsles en satsing på rombasert etterretning og overvåkning, og nødvendige utbedrigner av infrastuktur.

• Forsvarets Bell-helikoptere flyttes fra Nord-Norge til Rygge, og blir en ren ressurs for spesialstyrkene. Samtidig kuttes antallet fra 18 til 12.

• Spesialstyrkenes treningssenter på Vealøs, som har vært truet av nedleggelse, videreføres.

Har du tips om E-tjenesten/Spesialstyrkene i Langtidsplanen?
2200@vg.no || 2200 0000 || SMS/MMS til 2200

Her kan du lese det VG skrev om E-tjenesten og spesialstyrkene tidligere i uken.

FELLES/ANNET

Foto: Forsvaret

• Det er ventet at også stabs- og støttefunksjoner i et stadig med topptungt forsvar må tåle store kutt.

• Forsvarets skoler skal gjennom en utdanningsreform. Skolene samles under felles ledelse (som legges til Forsvarets høgskole i Oslo). Krigsskolene skal likevel bestå i nesten samme form og på samme sted som i dag.

• Blant støtteavdelinger som blir lagt ned, er FLO vedlikehold i Horten og Forsvarets aktivitet på Kjeller. Det som i dag er på Kjeller skal etter planen flyttes til andre steder på Østlandet (deriblant Kolsås og Sessvsollmoen).

• Generalinspektørene endrer navn til sjef Hæren, -Sjøforsvaret, -Luftforsvaret og -Heimevernet. Ledelsen av hver enkelt våpengren skal endres.

• Flere av Forsvarets oppgaver skal outsources til sivile. «Regjeringen vil gjennomføre en omfattende modernisering av støttestrukturen i Forsvaret, herunder logistikkområdet, og i langt større grad basere forsyning og vedlikehold på leveranser fra det sivile markedet», står det i planen.

• Alliert treningssenter på Åsegarden i Harstad er foreslått nedlagt.

• Forsvarsmateriell (FM), Forsvarsbygg, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og andre fellesfunksjoner videreføres, men «videreutvikles».

• Antall musikkorps blir trolig kuttet. I tillegg til musikktroppen i Garden, melder flere medier fredag at kun Forsvarets musikkorps i Nord-Norge (Harstad), Forsvarets stabsmusikkorps (Oslo) og Sjøforsvarets musikkorps (Bergen) består. Det betyr i så fall at Luftforsvarets musikkorps (Trondheim) og Kongelige norske marines musikkorps (Horten) kan bli lagt ned.

Har du tips om andre deler av Langtidsplanen?
2200@vg.no || 2200 0000 || SMS/MMS til 2200

Her kan du lese det VG skrev om andre kutt og styrkinger tidligere i uken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder