ØNSKER NYE TILTAK: Finansminister, Siv Jensen (Frp), mener at strengere krav må til for at foreldre skal sørge for at barna deres lærer seg norsk.
ØNSKER NYE TILTAK: Finansminister, Siv Jensen (Frp), mener at strengere krav må til for at foreldre skal sørge for at barna deres lærer seg norsk. Foto: Trond Solberg VG

Frp vil stoppe barnetrygden til barn som ikke består språktest

INNENRIKS

Frp krever språktest av alle 3-åringer som ikke går i barnehage. Dersom barnet ikke består testen, og foreldrene ikke følger opp, vil partiet frata familien retten til kontantstøtte og barnetrygd.

Publisert: Oppdatert: 06.09.17 09:53

– I utgangspunktet tror jeg de aller fleste vil det beste for sine barn. Men hvis man skulle komme i en situasjon der foreldre motsetter seg å legge til rette for at barna blir bedre integrert, og lærer seg norsk, så mener jeg at vi må ha noen reaksjoner på det. Som for eksempel å frata dem kontantstøtten, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til VG.

Hun mener kontantstøtten og barnetrygden kan være årsaker til at barn ikke blir plassert i barnehage.

– Det vil være et «ris bak speilet» som vil merkes for familien. Men utgangspunktet mitt er å sette i gang tiltak for at barna blir bedre kvalifisert for samfunnet, forklarer Frp-lederen.

Folkehelseinstituttet: Barnehagebarn får bedre språk enn hjemmebarn

Inspirert av Danmark

Jensen viser til at 56 prosent av barn med innvandrerbakgrunn i Oslo-skolen får særskilt norskopplæring, og at tidligere tiltak har vist seg å ikke være tilstrekkelige. Derfor ønsker hun å gjøre noe med det nå.

– Vi har innført gratis kjernetid i barnehage for barn, og det er gjort en rekke slike tiltak. Nå er tiden inne for å stille krav. Det vi har gjort virker ikke, og da må det nye løsninger til.

Frp har hentet inspirasjon fra Danmark, hvor flere har tatt til ordet for denne typen språktest, forteller Jensen.

Les også: Barnevernsbarn tvinges til å snakke norsk

KrF: – Helt feil medisin å straffe

Men hverken regjeringspartner Høyre eller regjeringens støttepartier blidt på forslaget. Utdanningspolitiske talsperson i KrF, Anders Tyvand, reagerer både på at Frp ønsker å gjennomføre språktester av treåringer, og at Jensen krever at foreldrene straffes dersom barna ikke følges opp.

– Det er helt feil medisin å straffe, og det er ingen foreldre med treåringer som mottar kontantstøtte, sier Tyvand.

Han legger til at språktest vil være unødvendig og dyrt.

Rektor: – Å språkteste alle barn er sløsing

Iselin Nybø (V) i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, sier Venstre er skeptiske til å fjerne kontantstøtte og barnetrygd fordi foreldrene tar andre valg for ungene sine enn det vi skulle ønske.

– Det vil være å straffe barna, sier Nybø.

Partileder for Venstre, Trine Skei Grande, mener også at det er sjelden at foreldre ikke ønsker et tilbud om barnehageplass.

– De som jobber med dette i Oslo sier de aldri har møtt foreldre som motsetter seg dette tilbudet, sier Skei Grande.

Forsker: «Hadde ingen effekt i Danmark»

Forsker på barnehagepolitikk Jon Kaurel ved Institutt for pedagogikk, mener Frps krav er meningsløst og unødvendig.

Han sier det foreløpig ikke foreligger noen dokumentasjon på effekten av språktester.

– Dessverre er det slik at politikere viser til forskning som egentlig ikke har noe med dette her å gjøre – og så hevder de at språktesting hjelper, sier han.

– Foreløpig er det ingen bevis på at språktest av 3-åringer har noen effekt. Språktesting av barn er for eksempel noe de holdt på med i Danmark for noen år tilbake, men de sluttet med det, nettopp fordi det viste seg å ikke ha noe effekt, sier Kaurel.

Les også: Vil tvinge norsk-svake barn til barnehagen

Ingen støtte på venstresiden

Stortingsrepresentant Snorre Valen (SV), mener Jensens utspill er en avledningsmanøver.

– Nå lager de en moralistisk pakke for å slippe å snakke om sosiale forskjeller og hvordan vi best kan bekjempe de.

Kronikk: Gjør barnehagen obligatorisk

Også Arild Grande (Ap) i familie- og kulturkomiteen, mener Frp sier én ting, men gjør det stikk motsatte.

– Frp har gjort barnehager dyrere, og heller ikke gjort jobben sin med utbygging av barnehageplasser. De har også økt kontantstøtten som særlig innvandrerkvinner benytter seg av. Så kommer de etterpå å rasler med sablene og stiller krav, sier Grande.

Her kan du lese mer om