FORSVARSTOPPER: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har fått brev fra departementsråd Erik Lund-Isaksen (innfelt). Det har også de ansatte hos forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto:Vidar Ruud/Morten Holm, Scanpix,

Forsvarsdepartementet til krig mot lekkasjer

FD: Lekkasjer svekker omdømmet og skader arbeidsmiljøet

Redaktørforeningen: FD skaper fryktkultur

Forsvarsdepartementets nyeste ordre til soldater og offiserer: Hold mer kjeft.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Beskjeden fra Forsvarsdepartementet (FD) kommer i et hemmeligstemplet brev, som bærer den tydelige tittelen «Innskjerping i forbindelse med lekkasjer til nyhetsmedier».

Brevet er sendt fra departementsråd Erik Lund-Isaksen – FDs høyeste embetsmann og en av forsvarsminister Ine Eriksen Søreides nærmeste medarbeidere.

Overfor VG legger han ikke skjul på sin egen misnøye med kontakten de ansatte både i Forsvaret og Forsvarsdepartementet har med media.

– Vi har hatt for mange lekkasjesaker fra forsvarssektoren gjennom de siste årene, skriver Lund-Isaksen i en epost til VG.

– Vi må markere at dette er uakseptabelt. Jeg har derfor bedt mine avdelingsledere i FD om å gå gjennom dette med sine medarbeidere for å markere alvor og for å unngå fremtidige saker. Jeg har bedt forsvarssjefen om å gjøre det samme i forhold til de berørte i forsvarsetaten, skriver Lund-Isaksen.

Hva som egentlig står i brevet, er uklart. Forsvarsdepartementet har nemlig hemmeligstemplet ordren om å ikke snakke med media fordi det ifølge departementet «kan medføre skadefølger for Norges eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent».

Brevet blir sendt ut samtidig som regjeringen og departementene har fått hard kritikk for manglende åpenhet, unødvendig hemmelighold og det flere mener er bevisste forsøk på å holde informasjon skjult for offentligheten.

KRITISK: Leder i Norsk redaktørforening Arne Jensen. Foto:Fredrik Varfjell,NTB scanpix

– En del av et mønster

– Det er helt legitimt å ønske å motvirke lekkasjer. Men saken, brevet, formuleringene og måten dette er håndtert på, fremstår som en del av et mønster. Det viser at det er en del ledere i Forsvaret og FD som ikke synes å være spesielt opptatt av åpenhet, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk redaktørforening.

Det samme mener Offentlighetsutvalget i Norsk presseforbund – som i etterkant av årets SKUP-konferanse for gravejournalister sendte ut en skarp uttalelse der de beskrev «en kultur for hemmelighold» i departementer og regjeringsapparatet som de mener er «i strid med de demokratiske prinsippene Stortinget har vedtatt gjennom grunnloven og offentlighetsloven».

Under konferansen ble Forsvarsdepartementet og Forsvaret trukket frem som blant de verste i klassen - blant annet av årets Skup-vinner Kristoffer Egeberg i Dagbladet.

– Utvalget mener det er på tide at ansvarlige myndigheter nå tar grep for å rydde opp i denne ukulturen med hemmelighold i offentlig forvaltning og politisk ledelse, står det i uttalelsen.

– Går feil vei

Det er Arne Jensen i Redaktørforeningen enig i.

– Forsvarsdepartementet kunne valgt å se på utfordringene omkring åpenhet flere mener Forsvaret og FD sliter med, og sendt ut et brev der de ber ansatte følge offentlighetsloven. I stedet sender de ut et brev som dette. Det er å gå motsatt vei, sier han.

En av sakene som har fått Forsvarsdepartementets ledelse til å reagere, er VGs saker både fra i fjor høst - og i nå i vinter - om norske soldater som skal sendes til Nord-Irak for å lære opp lokale sikkerhetsstyrker i kampen mot terrorgruppen Den islamske staten (IS).

– Før regjeringsbehandlingen kom det på frem detaljer i media om hvordan dette bidraget kunne bli som åpenbart måtte stamme fra noen som hadde innsyn i forberedelsen av saken for Regjeringen, skriver Lund-Isaksen i eposten til VG.

– Lekkasjer svekker arbeidsmiljøet

PRESSESJEF: Eystein Kvarving, her ved flyplassen i Chania, Hellas. Foto:Trond Solberg,VG

– Lekkasjer av gradert materiell er brudd på taushetsplikten og vi som regjeringskontor kan selvsagt ikke sitte stille og se på slike straffbare forhold. I tillegg påvirker lekkasjer sektorens omdømme og det påvirker arbeidsmiljøet vårt negativt at noen lekker, skriver han.

Det er forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen selv som står oppført som saksbehandler på brevet.

– Det er en tydelig beskjed. Vi vil følge opp skrivet og sørge for en ytterligere bevisstgjøring knyttet til behandling av gradert informasjon, sier forsvarssjefens pressetalsmann Eystein Kvarving til VG.

– Åpenhet er viktig for Forsvaret, og vi ønsker mest mulig åpenhet rundt vår drift og operasjoner. Men det må hele tiden veies opp mot det som er gradert. Vi har stort fokus på sikkerhet i Forsvaret. Derfor er det også viktig at gradert informasjon blir behandlet korrekt, sier han.

Arne Jensen kaller brevet fra forsvarsministerens høyre hånd «spesielt».

– Forsvarsdepartementet må være svært forsiktige så de ikke skaper en fryktkultur blant sine ansatte, sier han.

Skaper usikkerhet

Advokat Toril Wik er spesialist innenfor arbeidsrett og har skrevet en bok om varsling. Hun understreker at hun ikke har lest brevet, men reagerer likevel på fremgangsmåten FD har valgt.

– I utgangspunktet kan jeg forstå at Forsvaret kan ha legitim grunn til en innskjerping. Spørsmålet mitt er om de gjennom dette brevet heller barnet ut med badevannet. Med det mener jeg at FDs gode intensjoner kan ødelegges gjennom uheldige tiltak som igjen svekker omdømmet og skader arbeidsmiljøet. Da er mitt retoriske poeng at det er nettopp brevets form og ikke minst hemmeligstempling som kan medføre at arbeidsmiljøet svekkes, og at man ikke får den åpenhetskulturen som vi må anta at Forsvaret faktisk ønsker. Man får i stedet utrygghet og en kultur preget av frykt, sier Wik.

Hun tror mange vil være usikre på om de er innenfor eller utenfor ytringsfriheten i saker der de kan ha grunn til å si fra om kritikkverdige forhold.

– Vi har mange eksempler fra andre steder i arbeidslivet der arbeidstagere har fått munnkurv i konkrete saker, og så blir de så usikre at de ikke våger å si noe i noen saker. Det ender med at man knapt våger å snakke med hverandre. Da går det utover arbeidsmiljøet, poengterer advokaten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder