ASYLINVESTOR: Ola Moe ved Rondablikk Høyfjellshotell. Investoren har tre kontrakter med UDI, men sier til VG at han vil ut av asylindustrien. Foto: Knut Storvik , Knut Storvik, GD

Vil stenge fjellhotell for asylsøkere og permittere de ansatte

UDI: - Vi har valgt å ikke forlenge kontrakten

Investor Ola Moe sier han ikke vil fortsette å tilby akuttplasser for asylsøkere på Rondablikk Høyfjellshotell – og at de ansatte blir permittert. UDI sier at det er de som ikke ønsker å forlenge kontrakten.

VG skrev torsdag om at 17 av de ansatte ved Rondablikk Høyfjellshotell, som siden oktober har fungert som akuttplasser for asylsøkere, er så misfornøyde med forholdene at de varsler søksmål.

I forbindelse med den artikkelen ville ikke eier av hotellet, investoren Ola Moe, svare på VGs spørsmål om konflikten. Men fredag sender Moe følgende e-post til VG:

«Rondablikk ønsker ikke lenger å bli assosiert med denne type innkvartering og avslutter virksomheten. Driftsselskapet sies derfor opp, Lasse Røssland kan bekrefte om de ansatte blir sagt opp.»

IKKE MER RONDABLIKK: Regiondirektør Siv Kjelstrup i UDI. Foto: UDI ,

Fredag kveld sier Utlendingsdirektoratet til avisen Gudbrandsdølen Dagningen at det er de som ikke fornyer kontrakten og at dette er formidlet til Rondablikk.

– Det har vært en del utfordringer knyttet til driften av mottaket. Blant annet har vi opplevd at det har vært dårlig bemannet. Det gjør at vi finner denne beliggenheten utfordrende, og vi har valgt å ikke forlenge kontrakten, står det i eposten som regiondirektør Siv Kjelstrup i UDI har sendt Gudbrandsdølen Dagningen.

Beboerne vil bli flyttet til andre mottak og UDI ønsker at de flyttes til ordninære transitmottak.

Les også: OL-vinner ble asylinvestor

Kontrakten går ut

Ola Moe viser i sin mail til VG til Lasse Røssland. Han jobber for det nyopprettede selskapet Robust Drift, som har overtatt selve driften av hotellet. Røssland har hatt flere roller i ulike selskaper som er eid eller ledet av Ola Moe.

VG får tak i Røssland ved å ringe et telefonnummer oppgitt som tilknyttet til selskapet Room Xpress, som er eid av selskapet Scoop, som igjen er eid av Ola Moe.

– Kontrakten vår med UDI om akuttplasser for asylsøkere går ut 9. desember, og vi ønsker ikke å forlenge den. Hva som skjer med beboerne etter det, får UDI svare på, sier Røssland.

– Hva skjer med de ansatte? Du er vel kjent med at de varsler søksmål.

– Jeg kjenner naturligvis til det, men vil ikke forhåndsprosedere den saken i media. Det kan bli snakk om permitteringer, vi må snakke med vår advokat, sier Røssland.

Han avbryter så samtalen, og ber om å få resten av spørsmålene på e-post. Men, som svar på fem spørsmål om konflikten, driften og forholdet til Ola Moes øvrige selskaper, svarer Røssland kun følgende:

«Vedr permittering; Dette vil vi først drøfte med tillitsvalgte i bedriften. Utover dette har jeg ingen kommentar.»

Advokaten var ikke varslet

Da VG fredag ettermiddag tar kontakt med de ansattes advokat, Fredrik Lund Skyberg i Codex Advokat, har han ikke hørt om saken.

– Jeg tok da kontakt med mine klienter, som heller ikke hadde hørt noe om dette. Senere på ettermiddagen ble jeg orientert om at hovedtillitsvalgt var blitt innkalt til et møte for å diskuttere mulige permitteringer, sier Skyberg.

– Hvordan reagerer du på denne fremgangsmåten?

– Jeg har sluttet å la meg overraske over hva Moe og Røssland kan finne på, sier Skyberg.

Ola Moe viser til Røssland for spørsmål rundt konflikten med de ansatte. Utover det skriver han følgende til VG som årsak til at han ikke vil fortsette med å tilby akuttplasser til asylsøkere: «Dette er ikke en virksomhet som er forenlig med Rondablikks fremtid.»

Bakgrunn: Akuttmillionærene håver inn på mottakskrisen

DIKEMARK: Asyl-innkvartering for UDI drevet av Ola Moe - på Vardåsen/Dikemark i Asker. F Foto: Frank Ertesvåg , VG

Får millioner i betaling fra UDI

I slutten av oktober, svarte Ola Moe VG om driften av Rondablikk Høyfjellshotell. Moe ville den gang ikke svare VG på hva han nøyaktig får betalt for disse plassene, men skrev til VG at «det er store kostnader og fortjenesten er liten».

Basert på gjennomsnittsprisen på 781 kroner per døgn, vil asylplassene på Rondablikk kunne gi 4,3 millioner kroner i månedlige utbetalinger fra UDI. Men nøyaktig hva han får utbetalt, og hvilke utgifter han har, vil ikke Moe opplyse om.

VG fortalte torsdag om hvordan ulike Moe-selskap leier et lokale på Dikemark i Asker for i underkant av 85.000 kroner av Oslo kommune, og leier det tilbake til Utlendingsdirektoratet (UDI) som asylplasser, med månedlige utbetalinger på over fire millioner kroner.

Moe har ikke svart på VGs spørsmål om hvor store utgiftene ved driften på Dikemark er. Kontrakten der utløper 7. januar. Moe eier også Morgedal Hotell som har avtale med UDI om 184 plasser, en avtale som i utgangspunktet varer ut fredag 27. november.

Hva som skjer med disse to kontraktene får VG et litt uklart svar på: «Usikkert, vi har en del videre forpliktelser», skriver Moe.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder