RUSHTRAFIKK: Bilkøer oppstår ofte ved Sandvika i Bærum inngående på E18-motorveien mot Oslo. Foto: Mattis Sandblad VG

Nytt forslag: 27.600 kroner i året for å passere Oslo-bommer i rushtiden

120 kroner for hver passering for dieselbiler i rushtiden

For mye, mener fylkesordfører og pendler Anette Solli (H)

27.600 kroner i året. Det er summen pendlere kan bli nødt til å punge ut med hvis de kjører dieselbil til Oslo i rushtiden.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Hver eneste passering inn over bygrensen vil koste 120 kroner for en dieselbilist, viser skissen som nå ligger på forhandlingsbordet for politikerne som skal sluttføre Oslopakke 3-forhandlingene, ifølge NRK Østlandssendingen.

NRK har fått tilgang til dokumenter som viser en kraftig økning i bompengetakstene for bilister som våger seg inn til hovedstaden på morgen- og ettermiddagstid.

Les også: Ap-Raymond vil strupe bilbruken - kjøres selv i luksus-Audi

Skissen er utarbeidet av konsulentselskapet COWI basert på beregninger av hvor mye det bør koste personbiler å passere bomringen for å sikre inntektsgrunnlaget i Oslopakke 3.

Denne viser at bilister kan bli krevd for 80 kroner i bomringen pluss 40 kroner i nye passeringspunkter på bygrensen på alle innfartsveier, til sammen 120 kroner for dieselbiler i rushtiden.

Fylkesordfører: For dyrt

– Dette blir et for høyt nivå å ligge på i forhold til hva folk kan leve med, sier fylkesordfører Anette Solli (H) til VG.

FYLKESORDFØRER: Anette Solli (H) i Akershus. Foto: Akershus fylkeskommune

Hun deltar i de ukentlige forhandlingsmøtene med blant andre Oslo kommune for å fastsette nivået på de nye bompengetakstene. Etter planen skal de være ferdige i neste måned.

Med et arbeidsår på 230 dager i året, må en dieselbilist ut med 27.600 kroner. Til sammenligning er prisen i dagens bomring på 6624 kroner i året inkludert brikkerabatt, ifølge NRKs regnestykker.

For bilister vestfra kommer bomavgiften fra en egen bom i Bærum i tillegg.

Les også: Vurderer bilforbud i Oslo sentrum

Det blir ikke stort billigere å kjøre bensinbil. For dem er prisen i rushtiden satt til 70 kroner i dagens bommer og 35 kroner på grensen mellom Oslo og Akershus.

Lan: Høye takster nødvendig

Oslos hovedforhandler, miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), mener i likhet med Solli at det går en grense et sted for hvor mye bilister kan tåle av bompenger.

– Det finnes en grense for bompengeinnkreving. Men høye takster er nødvendige for å redusere trafikken og sikre nødvendige kollektivinvesteringer. Bilen tar plass og forurenser, sier MDG-politikeren til NRK.

MILJØBYRÅD: Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo kommune. Foto: Pål Ertzaas, VG

Hun vil ikke si om de foreslåtte takstene er over smertegrensen, men gjør det klart at bompengene som kreves inn må gå til å finansiere kollektivprosjektene og ikke bygge veier.

Bompengebidrag til vei- og kollektivutbyggingen i Oslopakke 3, er for øvrig justert ned med 62 mill kroner i 2016 og rundt 25 millioner kroner per år for resten av planperioden 2017–19 som følge av rehabiliteringen av tunnelene i Oslo. Dette vil gi redusert kapasitet og dermed færre passeringer forbi flere bomstasjoner de neste årene, ifølge handlingsprogrammet for Oslopakke 3 - 2016-2019.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder