LITE ELBILER: Bellona-leder Frederic Hauge sier det er en grunn til at det ikke er så mange elbiler som farer forbi dem i bakgrunnen, som i Norge. – Det er de norske politikerne som har gjort det attraktivt å kjøre med elbiler. Nå foreslås det kuttet. Uforståelig, sier Hauge, som får støtte av Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen.

LITE ELBILER: Bellona-leder Frederic Hauge sier det er en grunn til at det ikke er så mange elbiler som farer forbi dem i bakgrunnen, som i Norge. – Det er de norske politikerne som har gjort det attraktivt å kjøre med elbiler. Nå foreslås det kuttet. Uforståelig, sier Hauge, som får støtte av Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen. Foto: Kristofer Sandberg ,

Betegner grønn rapport som makkverk

PARIS (VG) De fremmet felles krav før klimamøtet i Paris. Fra
Paris går industri-toppen Stein Lier-Hansen og miljøaktivisten Frederic Hauge sammen igjen – for å slakte rapporten som skal gjøre Norge grønn.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Dette er så dårlig at jeg vet ikke riktig hvor jeg skal begynne. Det går rett og slett ikke an. Det er et makkverk, sier Lier-Hansen, som leder NHOs største forening.

– Jeg kan godt begynne, sier Frederic Hauge.

De fant hverandre i felles krav til klima- og miljøminister Tine Sundtoft før Paris-møtet og nå er de i Paris for å følge innspurten i klimaforhandlingene. Men de tok en pause i sin globale fokus i onsdag, for å sette seg inn i anbefalingene fra Den grønne skattekommisjonen som ble lagt frem i Oslo onsdag formiddag.

Slakt

– De som har laget dette her, har ingen strategi for innovasjon og for hva slags konkurranseutsatt industri vi skal ha i fremtiden. Norske industribedrifter har gått foran i teknologiutviklingen og vi må fremelske at de er en del av løsningene, ikke et problem. De er i ferd med å undergrave CO2-kompensasjonssystemet for kraftkrevende industribedrifter, som har vært så viktig:

– Poenget er at vi trenger aluminium fra Hydro til solceller og elbiler, vi trenger stål til vindmøller. Da må vi hjelpe bedriftene å bli enda mer miljøvennlige, i stedet for å straffe dem og skyve arbeidsplasser ut av landet, sier Hauge.

– Jeg kan ikke være mer enig. Dette er så gammeldags at de ikke er verdt noe som helst. De har ikke tenkt en eneste ny tanke. De vil undergrave et velfungerende system hvor myndighetene og bedriftene inngår avtaler om fjerning av svovel, klimagasser og nitrogen, sier Lier-Hansen.

Les også: Avtaleutkast klart i Paris

Det er mange andre punkter i forslaget de også rister på hodet av.

– De vil blant annet innføre en avgift på spillolje. Den eneste konsekvensen er at våre bedrifter vil bytte ut oljen med kull og gi større utslipp, sier Lier-Hansen.

Men ved siden av forslag som gjør at industrien straffes, er det forslaget om å legge mer avgifter på kjøp og salg av elbiler som får det til å gå en kule varmt på fortauet ved Triumfbuen.

– De angriper en ordning som bedrer klimaet. Du kan argumentere til du blir blå i trynet, men du kommer ikke utenom at elbiler er bra, spesielt i de store byene, sier Lier-Hansen.

– Totalt feil

– Gjennom en aktiv politikk har vi blitt best i verden på bruk av elbil og vi er i ferd med å lykkes. Da blir det totalt feil å straffe de som vil bidra til klimaet ved å kjøpe seg elbil.

– Du kjører selv elbil og kan bli anklaget for å prate for sin syke mor?

– Utslipp fra veitrafikk har økt med 31 prosent siden 1990. Hvis ikke folk bytter ut diesel og bensin med elbil, vil vi kvele byene våre. Transport står for en stor del av Norges utslipp, og vi når ikke klimamålene vi vil forplikte oss til her i Paris, uten å gjøre noe dramatisk med biltrafikken, sier Hauge og legger til:

– Det beste de kan gjøre med denne rapporten, er å legge den i en skuff. Og la det bli der.

Spørsmålet er om rapporten får støtte. Frp har allerede signalisert at en rekke av forslagene kan ende der Hauge foreslår, men det er ikke nødvendigvis de samme forslagene som han - eller sentrumspartiene er imot.

Her er forslagene fra kommisjonen

Forslagene

Grønn skattekommisjon overleverte onsdag sin sluttrapport til finansminister Siv Jensen (Frp).

* Utvalget presenterer mer enn 80 konkrete anbefalinger. De mest sentrale er:

* Det innføres en ny generell avgift på alle utslipp av klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor på 420 kroner per tonn CO2. Sektorer som i dag står overfor lavere eller ingen avgift, vil dermed måtte betale like mye for sine klimagassutslipp som de som bidrar til utslipp fra veitrafikk.

* Kjøretøy- og drivstoffavgiftene legges om og økes for bedre å reflektere kostnadene veitrafikk påfører samfunnet.

* Produksjonsstøtten til rødt kjøtt reduseres for å redusere klimagassutslippene.

* Avgift på klimagassutslipp på inngrep i myr og større arealendringer som første trinn i å utvikle en mer generell naturavgift.

* Subsidier og skatteutgifter med negativ miljøvirkning fjernes eller reduseres.

* Økte statlige inntekter brukes til generelle reduksjoner i skattesatsene for personer og selskaper.

(Kilde: Finansdepartementet/NTB)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder