RETTER KRITIKK: Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt, høyskolelektor i pedagogikk, Morten Solheim og barneombud Anne Lindboe er alle kritiske til at kommunene i dag kan drive tilsyn med seg selv. Barnehagen på bildet har ikke noe med saken under å gjøre.

Slår alarm om tilsyn: - Kan gå direkte ut over barna

(VG Nett) Kommunene eier barnehager som de selv skal kontrollere at er trygge for tusenvis av barn. Annenhver barnehage er ikke sjekket de siste tre år.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

I tillegg er kommunene avhengige av over 3000 private barnehager for å kunne opprettholde full barnehagedekning.

VGs gransking av tilsyn i norske barnehager har vist at halvparten av Norges over 6000 barnehager ikke har hatt tilsyn de tre siste årene.

Av de 3000 som har hatt tilsyn, er det funnet lovbrudd i annenhver.

78 kommuner har ikke utlevert noen tilsynsrapporter etter noen av lovverkene VG har bedt om. Mange har oppgitt at det ikke er ført tilsyn de siste tre årene. Noen har aldri ført tilsyn med barnehagene.

- Alarmerende

- Det er alarmerende at tilsynet er så fraværende. Fordi vi vet at bemanningen i norske barnehager er dårlig, så blir tilsynet desto viktigere. Kombinasjonen av lavt utdannet personale i både barnehager og kommunal sektor, og et fraværende tilsyn kan gå direkte utover barna, sier Morten Solheim, høyskolelektor i pedagogikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Det er kommunene selv som er pålagt å føre tilsyn med barnehagene de selv eier og med de private som er med på å gi kommunene full barnehagedekning, men hvordan og hvor ofte er ikke lovfestet.

I en veileder til landets kommuner slår Kunnskapsdepartementet imidlertid fast at kommunene må utøve systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende.

- Ikke betryggende

- Min observasjon er nok dessverre, at når det gjelder barnehager og skoler, så er det ikke betryggende at kommunen selv fører tilsyn med sine egne virksomheter. Når tilsynet føres av et kommunalt organ, så er det stor risiko for at de konsekvenser eventuell påpeking av feil og mangler kan få for kommunen, både økonomisk eller i forhold til barnehagedekningen, vil kunne spille kraftig inn, sier Jan Fridthjof Bernt, professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen.

Bernt tror ikke slapt eller fraværende tilsyn skyldes ansvarsløshet eller dårlige motiver.

- En årsak til at tilsynene er fraværende eller mangelfulle, kan være at man opplever at «dette er mine kolleger i kommunen, de er fagfolk og jeg må kunne stole på dem», sier Bernt.

BARNEOMBUD: Anne Lindboe mener dagens tilsynsordning med barnehagene ikke er god nok. Barnehagen på bildet har ikke tilknytning til saken. Foto: JAN PETTER LYNAU / VG

- Grunnleggende problematisk

I en rapport konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (Pwc) gjorde for Kunnskapsdepartementet i 2010 kom det også fram kritikk av nåværende tilsynsordning:

«... kommunens dobbeltrolle som barnehageeier og barnehagemyndighet ... [er] så grunnleggende problematisk at det er likegyldig hvor godt kommunen utfører tilsyn ... Dobbeltrollen reiser problemstillinger som utfordrer både rettssikkerhet og legitimitet i tilsynspraksisen.»

I mange tilfeller er tillit bra, men når mye står på spill, er kontroll bedre, mener Bernt.

- Når man vet at det man kommer fram til kan få store konsekvenser i form av belastninger, merarbeid eller utgifter for ens egen arbeidsgiver og kolleger, kan man fort havne i en situasjon der man unngår å gå inn på mulige lovbrudd, sier Bernt.

- Bukken og havresekken

Barneombud Anne Lindboe støtter jusprofessorens kritikk.

- Det er en veldig dårlig idé at kommunen skal føre tilsyn med seg selv. Det blir som å sette bukken til å passe havresekken. Det er flere problemer. Både at den som fører tilsyn er den som selv må rette opp i manglene og at det har vært for få og for tilfeldige tilsyn, sier Lindboe.

Morten Solheim mener noe må gjøres med tilsynsordningen.

- Det er et problem når eier og tilsynsmakt er de samme. Dette er klassisk bukken og havresekken-problematikk. Det blir spesielt alvorlig når flere rapporter har vist at den barnehagefaglige kunnskapen er svakest i det kommunale leddet av barnehagesektoren, sier Solheim.

4500 tilsynsrapporter

VG har i et halvt år jobbet med å begjære innsyn i tilsynsrapportene og i løpet av høsten og vinteren mottok vi over 4500 rapporter på til sammen 30 000 sider. Hver eneste rapport er lest og bruddene på lov eller forskrift er blitt kategorisert.

Alle disse rapportene ble lagt ut i VGs Barnehagebase i går kveld.

Blant de vanligste lovbruddene er mangelfull fysisk sikkerhet, slurv med hygiene, smittevern og sikkerhetsrutiner, mangelfull pedagogisk planlegging, samt brudd på bemanningskrav.

Totalt dreier det seg om 6400 brudd på i hovedsak Lov om barnehager eller Forskrift om miljørettet helsevern.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder