Mange dropper ut av norsk skole

Flere elever hopper av videregående skole i Norge enn i andre industriland, viser en rapport fra OECD.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

I Norge gjennomfører bare 57 prosent av elevene videregående skole på normert tid. Gjennomsnittet for landene i rapporten er 70 prosent. Norge kommer som nummer 21 av 25 land, med Japan og Korea på topp og Island på bunnen.

Rapporten sammenligner også gjennomføring av videregående skole to år etter normert tid. Også her kommer Norge langt ned på lista.

I alle landene gjennomfører jenter skolen i større grad enn gutter, men Norge har den klart største forskjellen på jenter og gutter av OECD-landene i undersøkelsen. I Norge ligger tallet på jenter som fullfører videregående 18 prosent høyere enn for gutter, mens OECD-gjennomsnittet er på 8 prosent.

Innvandrere gjør det bra

Men rapporten byr også på lyspunkter: Norskfødte innvandrere gjennomfører videregående opplæring i mye større grad enn første generasjons innvandrere, og nesten på nivå med etnisk norske.

OECD-rapporten viser også at innvandrere i Norge i mindre grad er konsentrert i såkalt vanskeligstilte skoler, sammenlignet med andre OECD-land. Vanskeligstilte skoler er definert som skoler der mange av elevene har foreldre med lav utdanning.

Lav sosial mobilitet

Samtidig er det mindre sannsynlig i Norge enn i andre OECD-land at unge med lavt utdannede foreldre tar høyere utdanning. Den stigende sosiale mobiliteten er med andre ord relativt lav i Norge, og lavere enn i andre nordiske land.

Rapporten «Education at a Glance» er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Det sammenligner tilgjengelige data om ressurser, deltakelse og resultater av utdanning mellom industrilandene som er med i OECD.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder