SPILTE FOR MOLDE: Sarr fikk spille i Eliteserien også etter at han ble tiltalt for voldekt i Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Derfor trakk politiet voldtektstiltalen mot tidligere Molde-spiller: – Svært beklagelig

Manglende informasjon ved overføring av saken fra en avdeling til en annen førte til at politiet ikke sa ifra om at voldtektsetterforskningen mot Babacar Sarr var gjenopptatt.

Tidligere i februar skrev VG og flere andre medier at den tidligere Molde-spilleren Babacar Sarr var tiltalt for en ny voldtekt. Onsdag trakk Oslo statsadvokatembeter tiltalen etter en polititabbe.

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte skriver i en pressemelding torsdag ettermiddag:

«I en sak der Babacar Sarr var tiltalt for å ha begått voldtekt søndag 25. november 2018 i Oslo, har påtalemyndigheten besluttet å trekke tiltalen tilbake og henlegge saken etter bevisets stilling».

Årsaken er at politiet ikke informerte Sarr om at etterforskningen mot ham var gjenopptatt innenfor den lovpålagte fristen på tre måneder.

– Beklager på det sterkeste

Tirsdag denne uken redegjorde politiet for hva som hadde skjedd overfor statsadvokaten. Av påtegningen som er sendt til alle partene i saken går det frem:

1. januar i fjor ble saken overført internt i oslopolitiet fra Seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd (SEAS) til en avdeling for såkalte restanser, altså saker som har blitt liggende lenge hos politiet. Fordi denne avdelingen skulle avvikles ble saken returnert til SEAS i forbindelse med at statsadvokaten omgjorde henleggelsen og beordret nye etterforskningsskritt.

«I overføringen fra OP Restanse til SEAS ble det ikke uttalt noe eksplisitt vedrørende underretning om omgjørelsen, og det resulterte i at slik melding ikke ble sendt», skriver politiadvokat Iselinn Beck Håvarstein i påtegningen.

«Politiet beklager det inntrufne på det sterkeste og antar at tiltalen må trekkes da den er tatt ut etter at omgjøringsfristen er utløpt», fortsetter hun.

Tilbyr «oppklarende møte»

VG har vært i kontakt med Håvarstein som henviser til påtaleleder Tina Bjarkø Helleland.

– Bakgrunnen for den manglende underretningen er at saken har vært overført mellom ulike avdelinger i politiet og i forbindelse med en slik overføring har kommunikasjonen internt i politiet ikke vært tydelig nok på ansvarsfordelingen, forklarer Helleland i en e-post til VG.

– Politiet er enig med statsadvokaten i at det er svært beklagelig at tiltalen må trekkes på grunn av manglende underretning innen gitte frist, fortsetter hun

Helleland skriver at politiet har vært i kontakt med både bistandsadvokat og fornærmede og beklaget saken. Det er også tilbudt et oppklarende møte mellom politi og fornærmede.

– Vi vil gjennomgå rutinene for å se på mulige endringer som kan medvirke til at slike hendelser ikke skjer igjen, skriver påtalelederen.

PÅTALELDER: Tina Bjarkø Helleland. Her avbildet da hun var i retten som politiadvokat i 2013. Foto: Jarle Grivi Brenna

Opplever å bli trodd

Den unge kvinnen som var fornærmet i saken anmeldte Sarr dagen etter at hun mente at han hadde voldtatt henne i november 2018.

– Det er svært beklagelig og vanskelig å forstå hvordan en slik feil kan ha skjedd hos politiet i en så alvorlig straffesak, skriver den fornærmede kvinnens bistandsadvokat Erle Aas Bjørnstad i en e-post til VG.

– Til tross for sakens utfall opplever fornærmede at politiet har trodd på henne. Dette har vært en ord mot ord-sak. Fornærmedes forklaring ble lagt til grunn av statsadvokaten da tiltale ble tatt ut. At tiltalen nå må trekkes på bakgrunn av en formfeil hos politiet, endrer ikke fornærmedes opplevelse av å bli trodd, fortsetter Bjørnstad.

Den fornærmede kvinnen ønsker ikke å kommentere saken nærmere utover dette.

Det var Sarrs advokat Mette Yvonne Larsen som reagerte da hun av pressen ble orientert om at det var tatt ut tiltalte.

– Dette er en grov påtalefeil og i en slik situasjon har de ikke annet valg enn å trekke tiltalen. Dette har vært en ekstrem belastning for min klient, sa Larsen til VG onsdag.

FORSVARER: Mette Yvonne Larsen er Babacar Sarrs advokat. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Frikjent for sovevoldtekt

Sarr ble i mars 2018 tiltalt for en sovevoldtekt i Molde. Han ble frikjent i Romsdal tingrett samme høst, men ble likevel dømt til å betale erstatning til kvinnen.

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen, men ankesaken er blitt utsatt tre ganger fordi Sarr ikke har møtt i retten. Sarr er internasjonalt etterlyst, og han skal i lengre tid ha oppholdt seg i Saudi-Arabia, et land som ikke har utleveringsavtale med Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder