MANGE BRUDD: LOs sommerpatrulje har i år fokusert spesielt på serverings- og bemanningsbransjen. – Vi fant veldig mange brudd, sier Gaute Børstad Skjervø i LO. Illustrasjonsfoto.

MANGE BRUDD: LOs sommerpatrulje har i år fokusert spesielt på serverings- og bemanningsbransjen. – Vi fant veldig mange brudd, sier Gaute Børstad Skjervø i LO. Illustrasjonsfoto. Foto: Hallgeir Vågenes

Slår alarm om serveringsbransjen: Fire av ti bedrifter bryter loven

I serveringsbransjen ble det avdekket brudd på arbeidsmiljøloven i fire av ti bedrifter. – Et bransjeproblem, mener LO.

Det viser ferske tall fra LOs sommerpatrulje.

Patruljen har for den 34. sommeren på rad kontrollert arbeidsplasser med unge arbeidstakere over hele landet.

Medieansvarlig Gaute Børstad Skjervø i sommerpatruljen sier at det er én ting som spesielt overrasker dem etter årets kontroll:

– Det er hvor graverende bruddene på arbeidsmiljøloven i serveringsbransjen er. De er verre enn vi trodde, både når det gjelder minstelønn, men også mistanker om svart arbeid.

OVERRASKET: Medieansvarlig Gaute Børstad Skjervø i sommerpatruljen sier han er overrasket over antall brudd avdekket i serveringsbransjen. Foto: Sandra Skillingsås

les også

Sommerpatruljen i Oslo avdekket at halvparten ikke får minstelønn på Oslo-utestedene

– Ganske sjokkerende

Målet med kontrollene er å skape en bevisstgjøring og samtidig registrere brudd på arbeidsmiljøloven.

I år har patruljen hatt et særskilt fokus på serverings- og bemanningsbransjen. De har blant annet undersøkt kontrakter, arbeidstider og svart arbeid.

– Tallene fra i år viser at vi gjorde riktig vurdering. Vi fant veldig mange brudd, sier Børstad Skjervø i sommerpatruljen.

Dette er noen av de mest sentrale funnene i serverings- og bemanningsbransjen:

 • Én av fire ansatte i bemanningsbransjen hadde enten mangelfulle kontrakter, eller ingen kontrakt overhodet
 • Omtrent fem prosent av de ansatte i serveringsbransjen mangler kontrakt, mens 3,3 prosent hadde mangelfulle kontrakter
 • Én av ti bedrifter i serveringsbransjen hadde ikke vaktlister i henhold til arbeidsmiljøloven
 • Det forelå brudd på overtidsbestemmelser i 14,6 prosent av bedriftene i serveringsbransjen. Det er en økning på 5,5 prosent fra fjoråret
 • Patruljen hadde mistanker om svart arbeid hos 4,5 prosent av bedriftene i serveringsbransjen, noe som utgjør en tidobling fra 2018

– Ganske sjokkerende, sier Børstad Skjervø om antall tilfeller av mistanke om svart arbeid.

Er du mellom 18 og 30 år og har opplevd noen av disse bruddene i din sommerjobb? Ta kontakt med VGs journalist på e-post her.

les også

Elias (19) fikk sjokk da han sjekket lønnskontoen

– Et bransjeproblem

Børstad Skjervø understreker at de i lang tid har vært klar over at unge arbeidstakere i denne bransjen er spesielt utsatt for brudd på arbeidsmiljøloven.

Totalt i serveringsbransjen avdekket sommerpatruljen brudd i 44 prosent av de kontrollerte bedriftene.

– Det er altfor høyt, og det viser at dette er et bransjeproblem. Vi håper at det fra politisk hold kan iverksettes bedre tilsyn, samt legges mer tid og ressurser i denne bransjen, sier Børstad Skjervø.

Han mener det er viktig å fokusere på unge arbeidstakere, fordi de i hele bransjen er en sårbar målgruppe.

Blant annet har de ofte lite kunnskap om hvilke rettigheter de har.

– Vi merker også at mange er usikre i sin første jobb, og redde for å si ifra hvis de opplever noe som er ugreit. Da er det lettere å si ifra til oss som en uavhengig part.

les også

Mottar flere henvendelser om seksuell trakassering fra ungdom i sommerjobb

Brudd på overtid hos én av ti bedrifter

Totalt 4788 bedrifter i alle bransjer har fått besøk av LOs Sommerpatrulje i sommer.

Her er de mest sentrale nasjonale funnene:

 • Fire av ti kontrollerte bedrifter hadde noen form for brudd på arbeidsmiljøloven
 • I 5,2 prosent av bedriftene avdekket patruljen mangler på kontrakt, mens 3,5 prosent hadde mangelfulle kontrakter
 • I 38 prosent av bedriftene var ikke de ansatte klar over hvem verneombudet på bedriften var. Dette er en økning på 10 prosent fra 2018
 • Rundt 8 prosent av bedriftene hadde vaktlister for sine ansatte som ikke tilfredsstilte kravene i arbeidsmiljøloven
 • Brudd på overtidsbestemmelser fant sted i omtrent én av ti bedrifter
 • Patruljen hadde mistanke om at det foregikk svart arbeid ved 1,3 av bedriftene

Til tross for at Børstad Skjervø mener tallene på brudd er for høye, trekker han frem ett punkt som har forbedret seg de siste årene:

– Det er positivt å se at for eksempel antall mangelfulle kontrakter går ned nasjonalt. I alle bransjer blir kontraktene bedre.

Regjeringen: – Ser alvorlig på tallene

Statssekretær Guro Angell Gimse (H) i Arbeids- og sosialdepartementet mener tallene fra LOs sommerpatrulje er alarmerende.

– Det er graverende at kyniske aktører i bransjen utnytter unge arbeidstakere som har sitt første møte med arbeidslivet. Regjeringen ser alvorlig på det som kommer frem, og vi gjør det vi kan for å bidra til å luke ut de useriøse.

UAKSEPTABELT: Statssekretær Guro Angell Gimse mener det er uakseptabelt at aktører i arbeidslivet utnytter de ansatte. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Hun viser til at Arbeidstilsynet tidligere i år økte bruken av overtredelsegebyr til overnattings- og serveringssteder som bryter med sentrale bestemmelser om arbeidstid og lønn.

Det innebærer at virksomheter som nå bryter regelverket, risikerer gebyrer på over 100.000 kroner.

– Vi må være harde i klypa mot dem som utnytter arbeidsfolk. Gebyrer på godt over 100.000 vil forhåpentligvis få de useriøse til å tenke seg om to ganger før de tar snarveier rundt lovverket, sier statssekretæren.

I en rapport fra desember 2018 fremgikk det at Arbeidstilsynet fant avvik og varslet vedtak om pålegg i nesten 80 prosent av tilsynene i serverings- og overnattingsbransjen.

Rapporten oppsummerer rundt 4000 tilsyn i perioden 2015 til 2017.

– Det er skyhøye tall. Fra regjeringens side er vi glade for at Arbeidstilsynet avslører mange av de useriøse virksomhetene, men vi aksepterer ikke at de useriøse turer frem.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder