1. KANDIDAT: På sin åpne Facebook-profil forteller Trond Magnus Brekstad at han vil være en sterk stemme for innbyggerne i Ørland kommune. Foto: Privat

Dømt for bedragerier og skyldte penger til lokalbefolkning – stiller som ordførerkandidat

Sterke reaksjoner i lokalsamfunn etter at Frp nominerte bedrageridømt og konkurs ordførerkandidat. – Han oppfører seg som en kjeltring, sier Dag Håvard Askim – som ikke har fått pengene sine.

Da Fremskrittspartiet skulle finne ny 1.-kandidat og ordfører i Ørland i Trøndelag, falt valget på Trond Magnus Brekstad (37).

– Det er hyggelig å få̊ tillit fra partiet og bli satt på toppen av lista, sa Brekstad til lokalavisen.

Brekstad har sittet i kommunestyret de siste fire årene og i formannskapet i ett år. Han holder en høy profil i lokalsamfunnet.

På sin åpne Facebook-profil har han postet et bilde av seg selv med Frp-logo, ledsaget av en tekst om hvorfor han går til valg:

«Jeg vil være en sterk stemme for innbyggerne i Ørland kommune».

40 kreditorer og bedrageridommer

I virkeligheten venter flere av innbyggere både i distriktet og i andre deler av landet på pengene sine, etter at Brekstad:

  • begikk en serie bedragerier
  • tapte et søksmål fra misfornøyde kunder
  • ble slått konkurs høsten 2015

Begjæringen om konkurs kom fra Skatt Midt-Norge. Brekstad drev et vaktmesterselskap og hadde ikke betalt merverdiavgift, forskuddstrekk, restskatt og arbeidsgiveravgift på over en million kroner. Kemneren klarte ikke å drive inn pengene og saken havnet i retten.

Da boet ble åpnet, raste det inn krav fra 40 kreditorer på til sammen 4,1 millioner kroner.

På kreditor-lista sto blant annet kemneren, NAV, Skatteetaten, Ørland sparebank, selskaper i distriktet, privatpersoner på Ørland, en rekke inkassoselskaper, det kommunalt eide renovasjonsselskapet Retura Sør-Trøndelag og forsikringsselskaper.

Skal man tro kreditorlista har ordførerkandidaten i en årrekke latt være å betale for en rekke varer og tjenester han har mottatt i distriktet.

– Jeg satset, men det gikk ikke. Jeg mener Norge trenger gründere som skaper arbeidsplasser og prøver å skape noe for seg og sitt lokalmiljø. Dessverre går det av og til galt, som det gjorde for meg i 2015, skriver Brekstad i en uttalelse til VG.

Ifølge innberetningen fra bostyrer skyldes problemene at «Trond Magnus Brekstad (...) over noen år har forbrukt betydelig mer enn inntjeningen har gitt anledning til, og derfor kommet i et økonomisk uføre».

Bedrageridommer

Ved nyttår slås Ørland på Fosenhalvøya sammen med nabokommunen Bjugn og vil ha 10.000 innbyggere. Brekstad er partiets førstekandidat i den nye kommunen. I kommunestyret, formannskapet eller som ordfører vil Brekstad ha ansvar for økonomistyringen i den nye kommunen.

En kredittsjekk VG har gjort viser at Brekstad har 16 inkassosaker. Kemnerens forsøk på å drive inn penger har ofte gitt magre resultater. Brekstad opplyser at han har fast trekk på kontoen fra Statens innkrevingssentral.

To dommer VG har fått innsyn i, forteller hvordan Brekstad har begått åtte bedragerier og et grovt bedrageri mot enkeltpersoner og bedrifter flere steder i Norge.

– Aldri fått penger

VG har snakket med flere personer i lokalsamfunnet som mener de har penger til gode.

– Jeg har ikke fått igjen fem flate øre av Trond Magnus Brekstad. Han fortjener at dette blir satt søkelys på, sier Dag Håvard Askim, daglig leder i Fosenskilt.

Selskapet leverer reklamemateriell til bedrifter i området. Han forteller at Brekstad kom med et hasteoppdrag.

– Brekstad kom og var veldig grei og hyggelig. Han ville ha reklame på biler og arbeidsklær i full fart. Det hastet og vi leverte raskt. Så stakk han bare av gårde med alt sammen og gjorde aldri opp for seg. I ettertid har jeg konkludert med at han aldri hadde tenkt å betale for noen ting, sier Askim.

Det ubetalte kravet er på 71.763 kroner. Askim meldte det inn til bostyreren i 2015. Det er fremdeles ikke betalt av Frps ordførerkandidat.

FÅR KRITIKK: Trond Magnus Brekstad er listetopp for Frp i Nye Ørland kommune med 10 000 innbyggere. Foto: Forsvarsbygg

– Oppfører seg som en kjeltring

Bedriften ligger i nabokommunen og drives av familien.

– Hvordan rammet dette økonomien i et lite selskap?

– Man merker på regnskapet når et slikt beløp ikke gjøres opp. Ørland kommune får ha de ordførerkandidatene de vil, men Brekstad oppfører seg som en kjeltring, sier Askim.

VG har snakket med flere ofre for ordførerkandidatens forretningsførsel og bedragerier som ikke har fått tilbake pengene han er dømt til å betale dem.

– Måtte hente tilbake maskinene

En person som leide ut maskiner til Brekstad forteller at Frp-politikeren lurte ham trill rundt. Han meldte inn et krav på flere titalls tusen kroner til Brekstads konkursbo.

– Jeg var jo naiv og snill og ventet på at han skulle gjøre opp. Brekstad ringte stadig og sa at fakturaene ikke kom frem, så jeg sendte nye. Til slutt måtte jeg reise og hente maskinene fordi han ikke betalte.

Kommuner kan være storkunder blant selskaper i byggebransjen. Ved stortingsvalget i 2017 fikk Frp 16,7 prosent oppslutning i Ørland. I kommunevalget 2015 fikk partiet 5,1 prosent. Et tilsvarende resultat vil trolig sikre Brekstad for fire nye år. Borgerlig styre gir muligheter for en plass i formannskapet, der Brekstad allerede har sittet det siste året.

Fordi Frp-politikeren kan få makt og innflytelse etter valget, vil ikke personen ha navnet sitt i avisen.

OPPRØRT: Merete Antonie Bratvik er en av Brekstads kreditorer. Her er sakspapirene fra rettssaken der han tapte og Bratvik ble tilkjent nær en million kroner i erstatning og saksomkostninger. Hun har ikke mottatt penger og sier han må gjøre opp gjelden sin før han stiller til valg i kommunen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Idømt millionerstatning

– Jeg har aldri fått pengene Trond Magnus Brekstad er dømt til å betale meg, sier Merete Antonie Bratvik til VG.

Hun bor selv i nabolaget i Ørland og hyret inn Brekstad til å bygge en garasje og et tilbygg på boligen sin i 2008. Det endte med et søksmål som hun vant. Brekstad ble dømte til å betale over 900 000 kroner i erstatning og saksomkostninger.

– Jeg er forferdet over at Brekstad stiller som førstekandidat og til ordførervervet. Jeg ønsker ham ikke noe vondt, men han er ikke skikket til å styre kommuneøkonomien. Brekstad må gjøre opp for seg før han søker politisk makt her, sier Bratvik.

«Retten har konkludert med at manglene er forårsaket av dårlig håndverk, forårsaket av grov uaktsomhet.» står det i dommen fra Fosen tingrett.

I de to eldre bedrageridommene er Brekstad omtalt med yrkestittel «tømrer». Men under rettssaken for grove og kostbare mangler i snekkerarbeidet, innrømmet Brekstad at han «ikke er formelt faglig kvalifisert som håndverker». Det opplyste han ikke kundene om, fremgår det av dommen.

Dommen konkluder med at «Brekstad opptrådte i strid med redelighet og god tro».

Bratvik fikk ikke noe oppgjør fra Brekstad etter rettssaken. Hun meldte inn kravet til konkursboet i 2015, men har ikke fått noe oppgjør ennå.

IKKE IMPONERT: Takstmannen som vurderte bygningene Trond Magnus Brekstad førte opp for sambygding Merete Antonie Bratvik var ikke imponert. Faksimile: Taksrapport

Stillas- og databedrageri

I dommene som VG har fått innsyn i, kommer Fosen tingrett med sterk kritikk av mannen som nå stiller til kommunenes viktigste poster:

«Retten finner det skjerpende at tiltalte i kort tid etter forrige domfellelse begår et nytt tilsvarende straffbart forhold. Det synes som tiltalte har tatt lite lærdom av den første dommen.»

Slik innledes straffeutmålingen da Brekstad i 2009 ble dømt til fengsel i 90 dager for grovt bedrageri av stillas-utleieren Alutec AS. Brekstad hadde leid to stillas til en verdi av 113 725 kroner.

Oppgjøret kom aldri. I stedet solgte Brekstad stillasene videre og brukte opp pengene, ifølge dommen.

Brekstads anke ble senere avvist fremmet av Frostating lagmannsrett.

Den eldre dommen retten henviste til, gjaldt åtte bedragerier i 2005 og 2006. Ofrene i saken var:

  • En byggevarehandel som ga Brekstad materialer for 100 000 kroner uten å få betalt.
  • Fem personer som betalte totalt 23 500 i forskudd til Brekstad for datamaskiner som han ikke hadde tenkt å selge.
  • Et ektepar som ga fra seg en motorsykkel til 35 000 kroner uten å få oppgjør.

Brekstad tilsto på alle punkter. Han ble dømt til 40 dagers fengsel og til å betale tilbake ofrene 170 000 kroner. Flere av ofrene sier til VG at de ikke har fått tilbakebetalt erstatningen, noe Brekstad ikke avviser.

Vil gjøre opp

VG møtte Frp-politiker Trond Magnus Brekstad i Ørland mandag.

– Dette er et viktig valg for oss, sier Brekstad, som underveis i intervjuet nekter å la seg avbilde.

– Du er omstridt på grunn av bakgrunnen din, med bedragerier og en stor konkurs? Hva tenker du om det?

– De som kjenner meg vet jo om historien min, men det har ikke vært noe tema ellers, sier Brekstad.

Brekstad forklarer at han helst skulle ønske at bedrageriene og konkursen blir glemt.

– Jeg ønsker ikke at noe slikt skal komme fram, sier Brekstad en uke før valget.

– VG har snakket med flere kreditorer som sier de synes det er spesielt at du stiller som førstekandidat og ordførerkandidat for Frp, uten at gjelden er gjort opp?

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har aldri tenkt over det på den måten der.

– Kjenner Fremskrittspartiet til historien din?

– Det vet jeg ikke. Det har ikke vært noen spørsmål rundt det.

Brekstad ønsker ikke å kommentere uttalelsene om at han «oppfører seg som en kjeltring».

Kemneren har store krav mot Brekstad. Men en stor andel av kravene i konkursen kom fra bedrifter og privatpersoner i distriktet. Frp-politikeren lover at han vil gjøre opp.

– Jeg har engasjert en advokat for å nøste opp i alt. Vi jobber med å lage et tilbud der vi kan betale ned alt med en gang. Jeg har en dialog med en bank, sier Brekstad.

– Jeg har snudd livet mitt fullstendig rundt, sier Brekstad.

– Idioti

– Er du skikket til ordførervervet med tanke på de tingene som har skjedd?

– Jeg vil ikke svare noe mer på det.

– Synes du det er rart at noen stiller spørsmålet?

– Nei, ikke når det kommer sånn. Når det blir brakt på banen, så skjønner jeg jo at det er spørsmål rundt det.

VG har spurt om Brekstad mener det er noe som ikke har kommet fram i dommene eller konkursen som bør belyses bedre.

– Jeg vet ikke om jeg vil si noe om det, sier Brekstad.

– Hvorfor gjorde du det?

– Idioti. Jeg har ingenting å dekke meg bak. Det var den jeg var den gangen, beklageligvis, sier Brekstad, som frykter at omtalen kan ødelegge for både forretninger og den politiske karrieren for ham.

I går kveld la Brekstad ut en post på Facebook der han skriver at han angrer på det han har gjort tidligere og at han nå «ønsker ingen ting annet enn å være en positiv kraft i lokalsamfunnet i årene fremover – og det er derfor jeg stiller til valg».

– Ærlig og redelig person

– Jeg var ikke kjent med saken før i ettermiddag. Jeg oppfatter ham som en ærlig og redelig person, sier fylkesleder i Trøndelag Frp Tommy Skatland til VG.

– Frykter du at saken kan skade Frp i valget?

– Det blir opp til velgerne å avgjøre, sier fylkeslederen

– Er han skikket til vervet som ordfører?

– Det er opp til velgerne. Han har partiets tillit og er førstekandidat. Dette er saker som er flere år tilbake i tid. Det mener jeg er en faktor, sier Skatland.

Håndteres lokalt

VG har vært i kontakt med Frp-leder Siv Jensens statssekretær Atle Simonsen. Han opplyser at saken håndteres lokalt av fylkesleder Skatland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder