FØR OG NÅ: – Før organiserte vi offentlige tjenester med utgangspunkt i kontorer og faste åpningstider. I dag er det mange av oss som aldri har besøkt kommunens kontorer fysisk, fordi vi kan chatte med kommunen digitalt, sier statsminister Erna Solberg. Foto: Helge Mikalsen

Slik skal Erna Solberg stanse Sps distriktsbølge

Statsminister Erna Solberg (H) legger i dag frem en teknologisk fremtidsplan for Norge – som treffer midt i Senterparti-land. Nå skal passkontor, leger og veivesenet komme dit folk bor.

– Vi legger frem en rekke tiltak som gjør at offentlige tjenester i større grad skal gis der folk bor, uten at vi trenger å ha kontor alle steder, sier statsminister Erna Solberg.

I dette intervjuet med VG lister hun opp noen av planene:

  • Mobile passkontor

Statsministeren sier at politidirektoratet har fått i oppdrag å etablere en mobil løsning i områder med lang reisevei. Ifølge Solberg er det et mål at løsningen skal lanseres neste år.

– Hvordan skal det konkret skje?

– Mobile enheter skal reise rundt. Pass er noe man vanligvis planlegger å bytte, slik at du kan melde behov for pass når den mobile enheten er i nærheten av deg om eksempelvis tre måneder.

– Hvor vil dette komme?

– Vi skal nå vurdere forslaget, men eksempelvis i Gudbrandsdalen, hvor det har vært en del kritikk om at man må til Lillehammer for å skaffe seg pass. En slik enhet vil kunne kjøre oppover Gudbrandsdalen og tilby tjenestene der.

  • Hjemmesykehuset

– I Nasjonal helse- og sykehusplan gir vi føringer om å skape det utadvendte sykehus. Vi følger opp dette: Ny teknologi og nye arbeidsformer gjør at vi kan flytte tjenestene ut av sykehuset og nærmere, eller hjem til folk, sier hun.

– Hvordan hjem til folk?

– Vi snakker både om hjemmebesøk, men også om digital hjemmeoppfølging hvor pasienter følges opp ved at målinger, enten egenrapporterte eller automatisk fra medisinsk utstyr, sendes digitalt til sykehusene.

– Leger ut til folk?

– Det vil nok først og fremst være leger fra spesialisthelsetjenesten. Sykehuset i Ålesund har gått foran fordi de har sett at det er bedre både for folk og tjenesteapparatet.

Hun trekker frem psykiatrien som eksempel.

– I stedet for at en psykisk syk flyttes på institusjon, så må vi snu tanken og se om vedkommende har det bedre hvis han eller hun bor hjemme – og at det behandlende apparatet kommer hjem til en. Kronikere er et annet eksempel, hvor det er mulig å snu tanken.

  • Ambulerende «oppkjøring»

Statsminister sier at det har blitt færre trafikkstasjoner, og at mobile løsninger kan gi bedre tilbud. Hun viser til at Statens Vegvesen 6. november la frem et nytt forslag til hvilket tjenestetilbud som kan gis på de ulike trafikkstasjonene.

– Ved i stor grad å benytte seg av ambulerende personell er det mulig å gi et betydelig bedre tjenestetilbud enn Statens vegvesen opprinnelig hadde lagt opp til, sier hun og legger til:

– Dere fremmer dette nå for å motvirke Senterpartiets vekst?

les også

Høyre-fall på fersk meningsmåling

– Vi fremmer dette fordi vi ønsker å gi et tilbud der folk bor. Så har vi en forståelse for at vi ikke kan sentralisere uten å legge til rette for at tjenestetilbudet ikke svekkes, men styrkes der ute i lokalsamfunnene.

– Du svarte ikke helt på spørsmålet: Det er et Senterparti-grep?

– Vi gjør det fordi vi ønsker å gi gode tilbud til hele landet, ikke minst i distriktene, der det ofte er store avstander.

ALT KAN IKKE STYRES SENTRALT: – Alt kan ikke sentralstyres med lover og regler, sier en engasjert statsminister. Foto: Helge Mikalsen

Hun nevner også digitalisering av foreldrepenger og ordningen hvor folk kan laste ned førerkortet på mobilen, såkalt digitalt førerkort.

  • Hun lanserer også Statens Hus.

– Regjeringen tar sikte på å starte tre piloter i 2020 for «Statens Hus», der mindre avdelinger av statlige etater utenfor fylkeshovedstaden samlokaliseres.

VGs avsløringer av konsekvensene av samhandlingsreformen tilsier handling?

– Ja, det viser behovet for at ulike etater, kommuner, fylker og staten må finne løsninger sammen. Vi må sikre at staten og kommunen snakker bedre sammen og gir sømløse tjenester.

Høie feller knusende dom over Samhandlingsreformen

– Det blir mye ord?

– Det offentlige må rett og slett samarbeide slik at for eksempel pasienter som flytter fra de statlige sykehusene tilbake til kommunal omsorg får et sømløst tilbud. Jeg mener utfordringen ikke er pengestyrt, men at de ulike organene som leverer tjenester, snakker sammen og finner løsninger sammen.

– Det høres fortsatt litt ullent ut?

SENTRALSTYRT?: Erna Solberg sier at ikke alt kan sentralstyres. Foto: Helge Mikalsen

– Nei, nøkkelen er felles ansvar, felles løsninger. Alt kan ikke sentralstyres med lover og regler, fordi det er såpass store lokale og regionale forskjeller som må tas hensyn til. Men vi bidrar der vi mener vi kan: Regjeringen og KS nylig har blitt enige om å etablere 19 helsefellesskap som skal sikre bedre flyt mellom helsetilbudet fra sykehusene og kommunene.

– Bare tull

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum reagerer både positivt og negativt.

– Det er mye bra her, absolutt; mobile løsninger og nye digitale løsninger vil gi større nærhet til tjenestene for innbyggerne. Men dette kommer Høyre med fordi de har lagt ned en rekke tjenester i distriktene, sier han og viser til politi og lensmannskontorer og trafikkstasjoner.

les også

Puster Støre i nakken

Han sier Solberg forsøker å dekke over sentralisering.

– Vi ønsker å reversere nedleggelser, fordi vi vil ha arbeidsplasser lokalt, som gir levende lokalsamfunn. Disse ambulerende forslagene fra Høyre er rene kompenserende tiltak for alle tjenestene som er sentralisert.

Han legger til:

– Og det med å dra rundt med en bobil for å utstede pass, skjønner jeg ikke noe av: De argumenterte med sikkerhet da de la ned tjenesten på eksempelvis Røros. Det er jo bare tull at de på Røros vil ha dårligere kontroll på passutstedelsene enn folk som kommer i en campingvogn

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder