MANGE SYKE: Mange personer i Askøy kommune er blitt smittet, og mistanken om smitten er rettet mot det lokale vannverket. Foto: Bringedal, Terje/VG

17.000 syke av drikkevann siden 1999

Folkehelseinstituttet har de siste 20 årene registrert 78 sykdomsutbrudd som skyldes dårlig drikkevann, med til sammen 17.000 sykdomstilfeller.

I tillegg kommer alle de sporadiske smittetilfellene som ikke blir registrert.

– Det har ikke vært større utbrudd de siste årene, men vi får varslet rundt 2–5 mindre mistenkte vannbårne utbrudd hvert år i Norge. Oftest tilknyttet mindre vannverk og hyttefelt, sier lege Helena Niemi Eide ved Folkehelseinstituttet til VG.

Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med jevne mellomrom i Norge, ifølge Folkehelseinstituttets veileder om helsehygiene.

les også

Dette er Askøy kommunes smitteteorier

Her er de største rapporterte sykdomsutbruddene etter 1945, hvor smittekilder var drikkevann:

 • 1945 Elverum, dysenterilignende plager med ca. 4000 syke
 • 1956 Bærum med ca. 10 000 syke forårsaket av Salmonella entertidis
 • 1955 Soknadalen med 182 rapporterte tilfeller forårsaket av hepatitt A-virus
 • 1975 Solgården i Spania med ca. 100 syke forårsaket av Shigella sonnei
 • 1978 Brandbu med ca. 400 syke forårsaket av Shigella sonnei
 • 1981 Narvik med ca. 2000 syke forårsaket av Campylobacter
 • 1984 Sortland med ca. 600 syke forårsaket av Campylobacter
 • 1994 Stjørdal med ca. 600 syke forårsaket av Campylobacter
 • 1995 Verdal med ca. 400 syke forårsaket av Campylobacter
 • 1999 Herøy med 54 syke forårsaket av Salmonella Typhimurium
 • 2004 Bergen med 1300 registrerte syke forårsaket av Giardia lamblia
 • 2007 Røros med anslagsvis 2000 syke forårsaket av Campylobacter

Smittestoffet er bare registrert i halvparten av sykdomsutbruddene fra 1974 til 2002. Norovirus forårsaket flest sykdomstilfeller, mens Campylobacter forårsaket flest utbrudd.

les også

Ettåring døde på Askøy - undersøker sammenheng med mulig smittefarlig vann

De hyppigst forekommende sykdommer ved smitte via drikkevann er forskjellige former for gastroenteritt, en virusinfeksjon i tarmen som kan gi diaré og oppkast.

Det finnes en rekke virus som kan gi omgangssyke. De fleste drikkevannsbårne sykdomstilfellene skyldes norovirus, mens de fleste utbruddene skyldes bakterien Campylobacter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder