Han var kongen av Nord-Norge

For 30 år siden ble banksjef Svein Ludvigsen valgt inn på Stortinget. Så gikk det bare en vei. Oppover.
Han ble fiskeriminister, fylkesmann og hedret av kong Harald «For utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten».
Som pensjonist skulle Nord-Norges mektige mann nyte et roligere liv.
Så smalt bomben.

3. januar 2018: Klokken halv åtte på morgenen ble pensjonisten Svein Harald Ludvigsen pågrepet hjemme på Sommarøy utenfor Tromsø.

Politiet hadde kjørt ut til det lille fiskeværet, som ligger på vei ut mot Hillesøya, hvor han ble født i 1946.

Ludvigsen fikk vite at han var siktet for seksuelle overgrep.

Dagen etter ble han varetektsfengslet. Nyheten om «samfunnstoppen» ble førstesideoppslag i Nordlys:

Politiet mistenkte Ludvigsen for å ha misbrukt sin tidligere stilling som fylkesmann i Troms til å skaffe seg seksuell omgang med unge mannlige asylsøkere over flere år.

Ludvigsen nektet straffskyld. Han var både «rystet og overrasket».

Statsminister Erna Solberg kommenterte tiltalen slik:

Ifølge tiltalen skal Ludvigsen ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med tre menn som beskrives som ressurssvake, sårbare, enslige og unge.

En av dem er lettere psykisk utviklingshemmet. Ludvigsen skal i egen person ha oppsøkt ungdomshjemmet mannen bodde på, som var underlagt fylkesmannens tilsyn.

Han skal ha fått med seg en av dem på turer til sin egen hytte og til hoteller i Oslo og Tromsø, hvor det skal ha funnet sted seksuell omgang.

– Det er domstolen som skal ta stilling til skyldspørsmålet. Det er en alvorlig sak, sa statsministeren.

– Ressursperson

Flere på Sommarøya slo ring om Ludvigsen og familien da tiltalen ble kjent. Åshild Strømmesen, leder for Brensholmen og Sommarøy utviklingslag, sa det var viktig ikke å forhåndsdømme.

– Vi skal ikke glemme hvilken ressursperson han har vært for lokalsamfunnet, for eksempel som leder i idrettslaget her ute, sa Strømmesen til iTromsø.

For i offentligheten var Svein Ludvigsen virkelig en av Nord-Norges store og innflytelsesrike menn.

«Man finner knapt en nordnorsk person som har besittet mer formell og symbolsk makt enn Svein Ludvigsen», skrev Egon Holstad, kommentator i avisen iTromsø.

Ludvigsen er av mange beskrevet som full av initiativ og engasjement.

Også for nye landsmenn.

For to år siden talte han varmt om inkludering av nye landsmenn på 17. mai:

«Mange flere av oss burde finne gleden over samværet med dem som kommer fra andre deler av verden, som strever med å lære norsk, forstå norsk kultur og væremåte, med andre ord alt det som vi feirer på nasjonaldagen.» sa Ludvigsen.

Oppvekst i trange kår

Ludvigsen vokste opp i det lille fiskeværet Hillesøya, knappe fire mil utenfor Tromsø sentrum.

FISKEVÆR: Svein Ludvigsen vokste opp i vakre omgivelser på Hillesøya i Troms. Foto: Harald Groven

I et portrettintervju i Nordlys fra 2001 beskrev han barndommen med fire søsken som strevsom. Men i tillegg til hardt arbeid var det også mange gleder.

– Jeg vokste opp på en øde øy og mamma ble enke i 1951. Da var den yngste av oss bare fem måneder. Mamma jobbet og strevde og klarte etter mitt skjønn å oppdra oss på en god måte, sa Ludvigsen.

Han drømte om å bli lege, og var aldri lysten på å bli fisker. Han likte ikke å bli kald på «nævvan».

Ludvigsen endte opp med å ta handelsskole og startet regnskapskontor. Derfra gikk det bare en vei på karrierestigen. Oppover.

Tok farvel

På sin egen bursdag 18. juli i 2014 ble han takket av etter åtte og et halvt år i stillingen som fylkesmann.

De siste 25 årene hadde han vært stortingsrepresentant, hatt lederstillinger i Høyre og vært fiskeriminister i Bondevik-regjeringen.

MINISTER: Her sitter Svein Ludvigsen i stortingssalen sammen med Kjell Magne Bondevik. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Nå følte han behov for å redusere arbeidsmengden, skrev han i et avskjedsbrev. Han så tilbake på tiden som fylkesmann som krevende, men samtidig givende og meningsfull.

– Nå skal jeg feriere til ut august, så har jeg en del andre verv som jeg må fylle, så får vi se hva tiden bringer. Det jeg vet, er at arbeidsmengden skal reduseres. Jeg skal heller være en litt aktiv pensjonist, sa Ludvigsen til iTromsø.

Høyre-politikerens siste offisielle oppdrag var å utnevne en annen tidligere banksjef til Ridder av St. Olavs Orden.

Ludvigsen ble selv utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden «For utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten» av kong Harald.

Denne utnevnelsen kan han miste dersom han skulle bli dømt i rettssaken, som starter 11. juni i Nord-Troms tingrett. Han er allerede suspendert fra Frimurerlosjen, hvor han hadde høyeste grad.

Nye statsborgere

To spørsmål blir helt sentrale under rettssaken, som starter tirsdag 11. juni. Hvordan kom Ludvigsen i kontakt med de tre mennene, og misbrukte han stillingen som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang med dem?

Ludvigsen har selv sagt at noe av det viktigste han deltok på som fylkesmann, var statsborgerskapsseremonier for nye nordmenn. Han skal selv ha overlevert norsk statsborgerskap til en av de fornærmede.

Bilder fra en slik seremoni viser Ludvigsen da han holder tale for en fullsatt sal på Fylkeshuset i Troms. På talerstolen står et norsk flagg til høyre, og den store røde lovboken til venstre.

PÅ SEREMONI: Her taler Svein Ludvigsen under en statsborgerskapsseremoni. Foto: Fylkesmann i Troms

Under seremoniene avlegger de nye statsborgerne følgende løfte:

«Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover».

På bildene har Ludvigsen et varmt smil. Med et fast håndtrykk deler han ut boken «Velkommen som ny statsborger» til glade nye nordmenn.

Senere står han sammen med ordførere i Troms og politiets utsendte representant.

– Å se den gleden han hadde av å gi nye landsmenn norsk statsborgerskap var rett og slett rørende. Han skapte en høytid som alle rundt ham satt pris på, sa tidligere ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort (H), til Dagbladet da tiltalen ble kjent.

– Fryktet konsekvensene

Tiltalen tegner derimot et dystert bilde av Ludvigsens omgang med tre menn som kom til Norge som asylsøkere.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ludvigsen skal ifølge tiltalen ha forledet to av mennene til å tro at han hadde makt og myndighet til å både gi og frata dem statsborgerskap. Han skal ha forledet en tredje mann til å tro at han kunne skaffe ham bolig og varig opphold.

En av dem skal derfor ha fryktet for konsekvensene av å avslutte eller fortelle om den seksuelle omgangen til andre.

Oppsøkte institusjon

Påtalemyndigheten mener Ludvigsen ikke ville ha kommet i posisjon til å utnytte mennene, hvis det ikke hadde vært for at han var fylkesmann.

– Vi mener det er en direkte sammenheng mellom overmaktsforholdet og den seksuelle omgangen. Enhver person kan ikke oppsøke unge asylsøkere på institusjoner, har statsadvokat Tor Børge Nordmo uttalt.

AKTOR: Statsadvokat Tor Børge Nordmo fører saken mot Ludvigsen. Foto: Helge Mikalsen

Den tiltalte kommer til å nekte straffskyld når han møter i retten.

– Ludvigen mener han ikke har misbrukt noe tillitsforhold til noen av disse mennene, sier advokat Per Zimmer til VG

Han og advokat Kai Vaag er Ludvigsens forsvarere.

– Hele denne tiden, alt fra selve pågripelsen og til saken i seg selv, har vært vanskelig for ham. Det er fryktelig å få rettet slike anklager mot seg, særlig med en så stor omtale i mediene. Det gjør det ikke noe lettere, sier Vaag.

FORSVARERE: Per Zimmer og Kai Vaag forsvarer Ludvigsen. Foto: Trond Solberg

Badstue og middag

Politiet mente under etterforskningen at Ludvigsen tilsynelatende uten et aktverdig formål, og uten å gå via formelle kanaler, eller ved å varsle verger, hadde etablert kontakt med flere mindreårige gutter som har hatt opphold på ulike institusjoner.

Han hadde invitert til middag, badstue, kjøreturer og hotellovernatting.

«Dersom formålet skulle være å hjelpe guttene, vil det ha sterk formodning for seg at denne hjelpen i så fall hadde blitt tilbudt innenfor etablerte rutiner og regelverk, og i samarbeid med dem som hadde ansvar og omsorg for guttene», ble det skrevet i en fengslingskjennelse.

Det har tidligere vært omtalt at en direktør i Bufetat tok kontakt med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å få avklart Ludvigsens rolle, etter at Ludvigsen skulle ha kommet på uanmeldte besøk på flere institusjoner utenfor arbeidstid.

Ifølge tiltalen skal Ludvigsen ha oppsøkt en av de fornærmede, som er lettere psykisk utviklingshemmede, på Silsand ungdomshjem.

NEKTER SKYLD: Svein Ludvigsen vil nekte skyld etter tiltalen når han møter i Nord-Troms tingrett på tirsdag. Foto: ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN

Slo selv alarm

I mars 2008 skrev Troms Folkeblad om at unge jenter på ungdomshjemmet var blitt utnyttet av andre gutter og unge menn.

Det ble slått alarm. Fylkesmann Ludvgisen, som var bekymret for situasjonen, foreslo en rekke tiltak. Han mente at holdningene blant folk måtte endres.

– Jeg har fått høre fra ansatte ved flere barnevernsinstitusjoner at det er unge menn som «shopper» omkring institusjonene etter barn og unge som de kan utnytte, og enda verre, at det flyr inn voksne mennesker som leier biler og driver og henger rundt barnevernsinstitusjonene for å misbruke ungdom i sårbare posisjoner, sa Ludvisen til avisen.

Under rettssaken kommer ikke Ludvigsen til å bestride at han har vært i kontakt med de tre fornærmede.

Han vil derimot benekte at han hadde onde hensikter, ifølge hans forsvarere.

Troverdighetskamp

I en rettslig kjennelse er forklaringen til en av de fornærmede beskrevet som «meget detaljert» og «troverdig». Aktor Tor Børge Nordmo har uttalt at forklaringene fremstår sammenfallende, og at Ludvigsen har gått frem på samme måten overfor alle tre.

Påtalemyndigheten oppfatter de fornærmede som uavhengige, ved at de selv har tatt kontakt med politiet eller at politiet har tatt kontakt med dem.

De fornærmedes forklaringer er påtalemyndighetens kjernebevis i saken.

Det er varslet fra forsvarernes side at Ludvigsen vil måtte imøtegå og kommentere de fornærmedes forklaringer i detalj.

Spørsmålet blir om retten vurderer dem som troverdige, og om de velger å se bort fra Ludvigsens forklaring.

Det blir en troverdighetskamp.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder