UTDANNINGS-DUO: Martin Henriksen og Hoda Imad fra Ap møtte VG på lærerutdanningen ved Oslo Metropolitan – Storbyuniversitetet. Foto: TROND SOLBERG, VG

Ap-duo: Vil ha slutt på at lærerstudenter studerer minst

OSLO MET (VG) De vil ha slutt på at fremtidens lærere bruker minst tid på studiene. Martin Henriksen og lektorstudent Hoda Imad (begge Ap) vil fylle studiet med mer relevant innhold.

Lærerstudenter bruker i snitt 28 og 30 timer, mens snittet for norske studenter er 34,5 timer i uken. Til sammenligning bruker for eksempel både lege- og politistudenter 44,6 timer i snitt per uke på studiene, ifølge Studiebarometeret.

les også

Rektor legger seg flat etter «neger»-oppgave fra 1976: – En stor feil

– Regjeringen har misbrukt sjansen til å fylle lærerstudiet med bedre innhold. Vi ønsker mer praksis, pedagogikk og klasseledelse inn i utdanningene, kompetanse studentene trenger den dagen de skal ut i klasserommet. Med mer tid til studier kan man gi nyutdannede lærere en bedre start, sier Martin Henriksen til VG.

SKOLETALSPERSON: Martin Henriksen er fraksjonsleder for Ap i utdanningskomiteen på Stortinget. Her er han fotografert på Ap-landsmøtet sist helg. Foto: GØRAN BOHLIN, VG

Han er Aps skolepolitiske talsperson på Stortinget. Nylig la han inn forslag om å styrke lærerutdanningen med mer praksisnært innhold.

Hverken han eller Hoda Imad, som snart er ferdig med lektorutdanningen på Universitetet i Oslo, synes lærerne kan være bekjent av at de bruker minst tid på studiene.

les også

Lærere i ny rapport: Presses til å ta inn de beste elevene

– Er det ikke kvaliteten som teller?

– Jo, men regjeringen har ikke brukt muligheten til å fylle utdanningen med mer innhold og kvalitet. Dette handler om at storting og regjering må ha større forventninger til lærerutdanningen. Det er flinke studenter her, studentene vil bruke mer tid på egne studier dersom forventningene er tydeligere, svarer Henriksen.

MØTTE LÆRERSTUDENTER: Høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) møtte lærerstudenter og rektor Curt Rice på Oslo Met i fjor. Foto: Fredrik Solstad, VG

– Blir nåløyet enda trangere for fremtidige med disse kravene? Fra før har lærere fått økte kompetansekrav og lærerstudenter økte karakterkrav.

– Nei, vi gjør jo ingenting med inntaket. Men vi ser at lærerstudentene er blant dem som er minst fornøyd med studiene, og det er veldig høyt frafall. Det betyr at vi får færre kvalifiserte lærere ut i skolene enn vi kunne ha hatt. Med bedre kvalitet på studiet vil vi få flere kvalifiserte søkere og flere ut i yrket, svarer utdanningspolitikeren i Ap.

les også

Universitet sperrer taxikort etter taxiavsløring

Hoda Imad er ferdig med alt av praksis, og er snart ferdig med lektorstudiet.

– Når man først kommer inn på studiet, er man veldig motivert. Men mange opplever at det man lærer av teori ikke henger sammen med praksis. På lektorutdanningen kommer praksis og møtet med lærerhverdagen for sent. Alle lærerstudenter burde bli kjent med klasserommet fra første semester, sier Hoda Amid. Hun utgjør en del av Arbeiderpartiets oppvekstutvalg sammen med blant andre Henriksen.

LEKTORSTUDENT: Hoda Imad er sisteårs student på lektorutdanningen ved UiO. I tillegg sitter hun i Arbeiderpartiets oppvekstutvalg. Foto: Trond Solberg, VG

– Er lærerstudiet for slapt?

– Nei, men en del av undervisningen kan virke kunstig og irrelevant. Vi har blant annet skuespill på situasjoner som er irrelevant i forhold til virkeligheten. Blant annet øver vi på situasjoner som vi ikke nødvendigvis møter på i virkeligheten, svarer Imad.

les også

Nye læreplaner: Mer lek for de minste elevene – mer dybdelæring for de største

Martin Henriksen har regnet ut at dersom en lærerstudent hadde studert like mye som en legestudent, hadde det kunnet utgjort et ekstra studieår i løpet av et femårig masterløp.

Men det viktigste er utdanne nok lærere til å kutte ned på lærermangelen, synes han.

les også

Ap-ja til gratis skolemat

– Vi står overfor en alvorlig lærermangel de kommende årene, på tross av de grepene regjeringen har tatt. Vi må ha på plass en skikkelig kampanje igjen for å få flere lærere. Vi må erstatte det rigide mattekravet med bedre krav. Vi må få opp andelen menn.

– Mannskvotering?

– Ja, hvis vi ikke får antallet menn i skolen opp på andre måter, er det åpenbart at her må det gjøres noe, svarer Henriksen.

– For lav list

Statsråd for høyere utdanning, Iselin Nybø (V), mener det er studiestedene som legger listen for lavt når lærerstudentene kan klare seg med 30 timer i uken til studier.

– Regjeringen har innført en ny, femårig masterutdanning for grunnskolelærere, med blant annet mer praksis. Det har bidratt til at statusen for lærerutdanningen øker. Det stilles høyere krav til studentene, og det krever større egeninnsats. Så er det universitetene og høyskolene som må legge til rette for studier som motiverer til egenaktivitet, sier Nybø. Hun minner om at regjeringen har forpliktet seg til å bruke 250 millioner kroner på økt kvalitet i høyere utdanning de neste fire årene, samt midler til kvalitet i lærerutdanningene.

Hun mener utviklingen er på rett vei.

– Med de nye lærerutdanningene som kom i 2017 er det 15 dager mer praksis enn i den fireårige. Alle fag i lærerutdanningen er såkalte «lærerutdanningsfag», med fagdidaktikk og praksis. Klasseledelse er en del av dette. Pedagogikk og elevkunnskap er gjennomgående i studiet. Også arbeidet med masteroppgaven skal skje i tilknytning til praksis. Her har det skjedd mye i positiv retning siden Arbeiderpartiet satt i regjering, kontrer Nybø.

Hun er samtidig åpen for å tenke nytt om hva praksis er i lærerutdanning.

– Vi er i gang med en stortingsmelding om hvordan vi kan gjøre utdanningene enda mer relevante for arbeidslivet, der også praksisfeltet blir gjennomgått, minner Nybø om.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder