DET SISTE BILDET: Dette bildet tok Sunniva Ødegård (13) knappe to timer før hun ble drept. Foto: Politiet

18-åring dømt til forvaring for Varhaug-drapet - anker dommen

En 18 år gammel mann er dømt til forvaring i elleve år med en minstetid på syv år for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård 29. juli i fjor. Retten mener drapet var brutalt, planlagt og seksuelt motivert.

Den unge mannen dømmes for drap og to tilfeller av likskjending, samt for motarbeidelse av rettsvesenet og to tilfeller av skadeverk.

Han må også betale 250.000 kroner i oppreising til hver av foreldrene til Sunniva Ødegård. Foreldrene og 13-åringens søster er også tilkjent erstatning på rundt 100.000 kroner samlet.

Jæren tingrett skriver i dommen at drapet var «planlagt og brutalt og rammet uprovosert et uskyldig barn på 13 år, som tiltalte ikke hadde noen relasjon til».

les også

Psykiater om tilregnelighetsvurdering: – Noe av det vanskeligste vi gjør

Videre mener retten at den dømtes motiv for drapet er «urovekkende».

«Det gjelder både det seksuelle motivet retten legger til grunn, og det motivet tiltalte selv begrunner drapet med», heter det i dommen.

Mannen selv forklarte i retten at han begikk drapet fordi han ønsket å komme vekk fra hjemmet.

« I kombinasjon med det urovekkende motivasjonsbildet, mener retten at en viktig risikofaktor for fremtidig voldsbruk er knyttet til tiltaltes følelsesmessige fungering med manglende innlevelse og evne til skyldfølelse. Det er risikofaktorer som vanskeligere lar seg endre ved behandling eller ved lengre opphold i fengsel.» Skriver retten.

Familien: – Riktig

Aktor Nina Grande la ned påstand om 12 års forvaring, med en minste tid på 8 år, for den tiltalte 18-åringen.

Mannen var 17 år da drapet ble begått. Det krever helt ekstraordinære omstendigheter for å dømme en mindreårig til forvaring. Kun to mindreårige er tidligere dømt til forvaring i Norge.

– Basert på det som foreldrene har fått vite om tiltalte, handlingen og dens grovhet og sakkyndighets uttalelser, så mener de at forvaring måtte være det rette for ham, sier familiens bistandsadvoka Harald Øglænd til VG.

– Det er muligens bare første skritt før de kan forsøke å legge rettssaken bak seg og komme videre med sorgarbeidet, sier Øglænd.

Aleksander Barkved Steinsvåg forsvarer den dømte 18-åringen sammen med advokatkollega Tor Inge Borgersen. Steinsvåg bekrefter at dommen vil bli anket.

– Resultatet var nok noe skuffende for domfelte. Vi mener samfunnsvernet vil være tilstrekkelig ved en fengselsstraff og mener at forvaringsspørsmålet vil bli sentralt også under ankebehandlingen, sier Steinsvåg til VG.

– Den begrensende rettsprakisen på området gjør at vi anser at forvaringsspørsmålet trolig vil bli avgjort i Høyesterett, legger han til.

I RETTEN: Bistandsadvokat Harald Øglænd og statsadvokat Nina Grande. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Rusutløst psykose

Tilregnelighetsspørsmålet har vært sentralt i saken.

Mannen har erkjent å ha drept jenta, men erkjente ikke straffskyld i retten fordi han mener han ikke var tilregnelig da drapet ble begått.

Det store spørsmålet har vært om tiltalte hadde en rusutløst psykose på drapstidspunktet. De sakkyndige mener dette var tilfellet, og at tiltalte derfor ikke kan fritas for straff.

Retten har kommet til samme konklusjon og skriver at mannens psykosesymptomer på gjerningstidspunktet var en følge av selvforskyldt rus.

Gjennom rettssaken har det kommet fram at tiltalte ruset seg ofte i perioden før drapet.

Allerede før dommen kom fikk pressen vite at det er satt av tid til ankebehandlingen senere i år.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder