18 TIMER I DØGNET PÅ NETTET: Det tok all hans tid å bli lederen for overgrepsnettverket på det mørke nettet. For å samle overgriperne drev Benjamin Faulkner det han selv beskriver som «en rekrutteringsoperasjon». Foto: Privat

Slik rekrutterte overgrepsforumet nye medlemmer

I det som blir omtalt som en rekrutteringsoperasjon, gikk lederne for et overgrepsnettverk ut på steder som Facebook og Reddit for å hente nye medlemmer som de håpet kunne begå overgrep mot barn.

– Denne graden av organisering har vi ikke sett tidligere, sier Emil Kofoed, leder for Kripos’ seksjon for seksuallovbrudd.

Rekutteringsoperasjonen beskrives i den siste episoden av podkasten «Hunting Warhead». I brev og telefonsamtaler med VG forteller lederen selv, Benjamin Faulkner, hvordan operasjonen ble drevet.

Hør alle episodene av podkasten her.

– Jeg hadde en liten gruppe mennesker som gjorde dette for meg. Jeg holdt i trådene på operasjonen, men det var de andre som gjorde jobben, sier Faulkner.

– En god venn av meg trente dem sammen med meg. Mesteparten av tiden gikk de gjennom nettsteder som 4chan, Reddit, Tumblr, Facebook, på jakt etter personer som kunne passe profilen til en overgriper. Hvis de fant én, plasserte de ham i en av flere kategorier, fikk ham over på det mørke nettet, og ut fra hvilken kategori personen var plassert i, ville jeg eller en annen fra gruppen kontakte ham.

Hør siste episode her:

Hentet inn nye overgripere

Faulkner forteller at de hver uke rekrutterte mellom 40 og 50 personer, gjennom et års tid. Det innebærer at Faulkners gruppe rekrutterte mellom 2000-3000 mennesker over til det mørke nettet.

Alle ble hentet inn fordi de skrev eller delte noe som gjorde at Faulkners gruppe tenkte at de var villige til å forgripe seg på barn og hadde mulighet til det.

– Jeg gjorde det mest for min egen skyld. Det var hos disse personene at du kunne finne materialet som ingen andre hadde. Vi ga dem ressursene. Om de tok spranget, var deres valg.

Et søk i VGs data fra ett av Faulkners nettsteder viser at 10 personer i løpet av en tilfeldig valgt uke introduserte seg som nye medlemmer. Måneden før var det åtte personer som skrev de var nye.

VG har ikke data fra nettforumet, som Faulkner laget kun for overgripere som filmet nye overgrep såkalte «produsenter», hvor det er grunn til tro at flertallet av nyrekrutterte gikk.

les også

VG-avsløring blir internasjonal podkast

– Hvis de hadde noe jeg ville ha, tok jeg dem over til mitt nettsted for produsenter. De vi fanget på det vanlige internettet, visste ikke hvordan de skulle sørge for å være trygge, eller hvordan de skulle produsere materiale ordentlig, sier Faulkner.

– Likner terror-rekruttering

Petter Nesser, seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), har i lang tid studert rekruttering av ekstremister til jihadist-grupper.

Han kjenner igjen metodene som Faulkner beskriver.

– Dette har endel likheter med terror-rekruttering, men dette er ekstremt på en annen måte enn det jeg jobber med. Ut fra det du forteller, framstår dette som et godt organisert nettverk. Det er åpenbart noe å være bekymret over, sier Nesser.

Prosessen fram til å bli et fullverdig medlem av et ekstremistnettverk kan gå i rykk og napp over tid, forteller han.

– Vi vet at jihadister i stor grad har henvendt seg til unge folk som med psykososiale problemer. Rekruttererne starter gjerne med å ha en viss kontakt, som så øker, og gradvis bygger de et tillitsforhold. Først får rekrutten mindre oppgaver, og gradvis blir stadig mer ekstreme oppgaver introdusert, slik at personen blir mer og mer fanget av oppgavene og relasjonen.

Hør episode 5 her:

– Strukturert og aktivt

Dette er ikke ulikt hva Faulkner beskriver i sin rekrutteringsoperasjon.

– Myndighetene jakter på begge disse gruppene. Da er det viktig for dem å drive en form for rekruttering som ikke oppdages så lett.

– Hva tenker du om at dette er metoder som overtas av overgrepsnettverk?

– Det er egentlig ikke overraskende, for det er slik det må foregå, innenfor kriminelle nettverk som driver med aktiviteter som staten ønsker å forhindre, sier Nesser.

les også

Tidligere polititopp: – VGs avsløring nullstilte internasjonalt politisamarbeid

Også Kripos er overrasket over hvor avansert Faulkners overgrepsnettverk ser ut til å ha operert.

– Vi har i liten grad i Norge sett en så strukturert tilnærming til rekruttering, at man aktivt går ut på åpne fora og plukker ut folk fra hvilken profil de har på nettet, sier han.

IKKE SETT TIDLIGERE: «Warheads» rekrutteringsoperasjon for å hente inn nye overgripere, er nytt for Kripos, forteller Emil Kofoed, leder for Kripos’ seksjon for seksuallovbrudd. Foto: Kripos

Ønsker mer forskning

– En rekrutteringsprosess har likhetstrekk uansett om det gjelder jihadisme eller overgrep. Formålet er det samme å skaffe flere folk til sin side av arenaen. Og Internett gir en mulighet for en felles møteplass, uansett om temaet er ekstremisme eller seksuell interesse for barn.

– Er denne type godt organiserte overgripere en type ekstremister?

– Jeg tror ikke vi skal blande sammen dette med ekstremisme. Generelt ønsker vi mer forskning på de som har seksuell interesse for barn, og hvorfor de gjør det de gjør, sier Kofoed.

Petter Nesser ved FFI sier at kunnskap om metodene nettverkene bruker for å rekruttere nye medlemmer, er viktig i arbeidet mot dem.

– For det første må man finne indikatorer for hvem som kan være i en rekrutteringsfase, slik at man kan sette inn forebyggende tiltak samtidig som politiet tar kontakt eller setter igang overvåkning. En annen mulighet er å samle inn informasjon for å ta ned hele nettverket.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder