AVVEIE: Over 100 pistoler og andre våpen som Forsvaret trodde var destruert har dukket opp i straffesaker de siste årene. Foto: Tore Kristiansen

Flere siktede hevder de fikk våpen-godkjenning fra Forsvaret

Politiet etterforsker nå omfanget og lovligheten av forsvarsansatte som har tatt med seg våpen fra arbeidsplassen.

VG har denne høsten avdekket hvordan flere tidligere forsvarsansatte er siktet for underslag av våpen eller ammunisjon gjennom politioperasjon Bonanza.

I flere av sakene hevder de tidligere forsvarsansatte at de har fått tillatelse eller godkjenning til å ta med seg våpen hjem fra arbeidsplassen.

Den tidligere sjefen for et av Forsvarets sentrale våpenlager sier at han fikk lov til å ta med seg plomberte våpen.

To forsvarsansatte fra Rakkestad og Kongsberg skal også ha forklaringer som involverer godkjenninger, opplyser politiet.

Les også: Politiet frykter 1600 forsvarpistoler på avveie – fant pistol hos kriminell

EKS-LAGERSJEF: Denne pensjonerte mannen var sjef for et av Forsvarets sentrale lager for våpen. Så ble han selv siktet for underslag av våpen, men sier til VG at han har fått skriftlig samtykke fra Forsvaret på alle våpen han overtok. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

– Straffbare handlinger

– Det var en ordning der det var mulig å overta våpen av museal verdi, dersom de ble plombert, men spørsmålet er om det var lov i det omfanget, sier politioverbetjent Skule Worpvik i Sør-Øst politidistrikt.

Han sier at etterforskerne har fått se det som hevdes å være godkjenninger på at man får lov til å ta med våpen ut av Forsvarets systemer.

– Mener politiet det er straffbart dersom de forsvarsansatte har fått godkjenninger?

– Hva som har stått i søknader og hva som har blitt godkjent er sentralt når vi etterforsker dette. Men vi mener det er begått straffbare handlinger her.

les også

VG avslører: Fant Forsvarets panservernkanon hos illegal våpensamler

Politiet påpeker at det kreves dokumentasjon og godkjenning for hvert eneste våpen.

Worpvik mener omfanget er sentralt i spørsmålet om det var godkjent eller ikke.

– Kanskje har det vært greit én gang eller to, og så regner man med at her er det lov å plukke med seg litt når man ønsker.

ETTERFORSKNINGSLEDER: Skule Worpvik har hatt ledet operasjon Bonanza, en politiaksjon som har ført til 67 siktelser mot personer som har hatt befatning med våpen. Foto: Tore Kristiansen

Forsvaret: Har avdekket underslag

VG har i forbindelse med denne saken stilt Forsvaret spørsmål om omfanget av slike godkjenninger, og hvorvidt dette er i tråd med våpenloven og Forsvarets interne regelverk.

Forsvaret avviser å svare på VGs spørsmål og sier dette er noe politiets etterforskning må søke klarhet i.

– Av hensyn til politiets etterforskning vil det være galt av Forsvaret å uttale seg nærmere om dette på nåværende tidspunkt, skriver major Anne-Hilde Håvardsrud Hagen.

les også

Politiet leverte våpen til destruksjon hos Forsvaret – fant dem igjen hos kriminelle

Samtidig har Forsvaret tidligere i høst opplyst til VG at siste gang de solgte et plombert våpen var i 2006.

Problemstillingen har siden dette kommet opp en gang i 2011 og 2013, ifølge oberst Sven H. Halvorsen.

Det ble da stadfestet at «ordning med kommersielt salg av våpen fra Forsvaret til privat personer (inkl. forsvarsansatte) eller organisasjoner avsluttes», opplyser han.

Forsvaret er klare på at politiet gjennom operasjon Bonanza har avdekket underslag fra Forsvaret.

Konsulent: Kan ikke utelukke det

Førstekonsulent Asbjørn Østdahl, tidligere ansatt i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), er en av dem som den pensjonerte lagersjefen hevder å ha fått godkjenninger av i 2011, skrev VG søndag.

Østdahl jobbet den gang med avhending av våpen. Han viser til Forsvarets «policy» for overtakelse av våpen: At overtakelse av skarpe våpen forutsatte tillatelse fra politi. Og at overtakelse av samleobjekter forutsatte plombering.

Men han kan ikke huske at den tidligere lagersjefen fikk gjøre dette.

– Men hvis han gjorde det, så måtte det være under forutsetning av at det ble plombert, sier Østdahl.

– Så var det da slik at betrodde forsvarsansatte kunne plombere og ta med seg våpen hjem?

– Jeg kan ikke utelukke at det har skjedd, svarer Østdahl.

les også

Ekstremt farlige våpen på avveie

Byttet bort forsvarsvåpen

Den tidligere lagersjefen hevder selv at han har plombert alle våpen lovlig. Men erkjenner at det ikke har vært noen kontroll fra Forsvaret på at det faktisk har blitt gjort.

Han erkjenner også å ha byttet noen få plomberte våpen han overtok fra Forsvaret.

– Jeg har ikke solgt, men jeg har byttet noe. Hvis en har et gammelt militært våpen, så har jeg plombert det og så har jeg kanskje fått noe til min samling som de har to av. Men det har vært innad i miljøet, sier den pensjonerte lagersjefen.

SJEF: Elisabeth Natvig er viseadmiral og sjef for Norges forsvarsstab. Hun møtte VG til intervju om den manglende våpenkontrollen tidligere i høst. Foto: Tore Kristiansen

Forsvaret: Utro tjenere og dårlige rutiner

På spørsmål om kontroll med plomberinger, svarer Forsvaret at politiet beslutter hvem og hva slags saksforhold som skal etterforskes.

– Av hensyn til den enkeltes rettssikkerhet, samt å sikre en objektiv og uavhengig etterforskning, vil det være galt av Forsvaret på dette tidspunkt å uttale seg nærmere om dette, skriver major Hagen.

Sjefen for Forsvarsstaben, viseadmiral Elisabeth Natvig svarer på generelt grunnlag om politiets funn i operasjon Bonanza:

– Handler disse funnene om enkeltpersoner som har begått lovbrudd eller et system som ikke har hatt kontroll?

– Jeg oppfatter at det er en kombinasjon av utro tjenere og for dårlige rutiner. Men det pågår en etterforskning her så jeg skal ikke være for skråsikker, sier Natvig.

– Det er snakk om våpen som står som destruerte i Forsvarets våpenregister. Altså er det våpen som formelt ikke finnes lenger?

– Det er åpenbart at det er et problem at det er våpen der ute som vi i Forsvarsledelsen har forutsatt at har vært destruert, sier viseadmiralen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder