Rødt-landsmøtet på 1–2–3

GRORUDDALEN (VG) VG gir deg Rødt-ordlisten og de viktigste vedtakene fra partiets landsmøte: Demokratisk revolusjon, oppmyking i kampen mot privat eiendomsrett og slutt på å kalle Ap for «pampevelde». Men ordet «kommunisme» fikk stå.

For mye av debatten om Rødt-landsmøtet har dreid seg om ord, og det har vært steile fronter i kampen om hvordan partiet skal definere seg i sitt nye prinsipprogram.

Sentralt har kampen om ordet «kommunisme» stått. Her vedtok partiet til slutt å beholde ordet - mot partileder Bjørnar Moxnes’ ønske.

les også

Jensen og Moxnes’ mammatvist: - Kunne hatt godt av en tur til moren min

Store deler av helgen ble brukt på å diskutere Rødts helt nye nye prinsipprogram, som skal være grunnlaget for Rødts politikk i fremtiden. Dette kom de frem til:

(Sliter du med begrepene? Sjekk ut ordlisten for Rødt-landsmøtet i faktaboksen under)

les også

Her står kampen om Rødts fremtid

Mer demokrati, mindre kontrarevolusjon

1) Rødt vil ha en omveltning av samfunnet i en demokratisk revolusjon - og det skal skje gjennom mobilisering, folkeavstemning og frie valg. Det sto også i forrige prinsipprogram, men denne gangen er ordet «demokrati» nevnt 85 ganger, i motsetning til 28 ganger i det gamle.

2) I førsteutkastet til nytt prinsipprogram hadde Rødt en kontroversiell formulering som antydet at de ville forberede seg på kontrarevolusjon: De skrev at det er stor risiko for at motkrefter vil bruke «uakseptable midler» for å stanse revolusjonen, og at folket må være forberedt på dette. Men dette punktet er moderert til følgende formulering: «I møte med maktmisbruk ovenfra er folkelig, demokratisk organisering nedenfra svaret».

les også

Rødt-Moxnes: Ikke en menneskerett å eie andres boliger

3) Rødt har tidligere slått fast at de vil avskaffe privat eiendomsrett, men i håp om å klargjøre sitt syn kritiserer de nå i stedet «kapitalistisk eiendomsrett». De har i tillegg vedtatt å legge inn at «Sosialisme innebærer ikke at all virksomhet skal være statseid».

4) De har tatt ut karakteristikker av LO og Ap-ledelsen som et «pampevelde», og kritikk av at lederne i Ap og Sp «bruker partiene som redskap for å holde arbeiderklassen i ro». Nå skriver de i stedet blant annet: «Norske fagforbund er demokratiske organisasjoner der ledelsen velges nedenfra. Arbeiderbevegelsen har likevel fått et sjikt av profesjonelle ledere som synes å lytte mer til parti, stat eller til og med EU, enn med den organiserte arbeiderklassen».

5) De går også bort fra å kalle de med makten i samfunnet for «borgerskapet», og bruker i stedet begrepet «kapitalistklassen».

Nei til vindkraftpark og sanksjoner mot Venezuela

I tillegg til program-diskusjonen har Rødt vedtatt en rekke politiske uttalelser, og en strategi for valget. Hovedstrategien deres i skal være «kamp mot forskjells-Norge». Der sier de blant annet at de vil spille på lag med fagbevegelsen, og bekjempe «velferdsprofitører» innenfor forskjellige sektorer.

Dette er noen av de viktigste vedtakene fra Rødt-landsmøtet:

les også

Full kamp om vindmøller på land på Frp-landsmøtet

1) Rødt vil stanse all bygging av vindkraftparker med mer enn to vindmøller på land.

2) De vil kreve strengere regulering av arbeidskraft fra EØS-området, blant annet med krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere i Norge, for å hindre sosial dumping.

3) De mener utslippene av klimagasser må kuttes med hele 60 prosent innen 2030. For å få til det, vil de ha en ny «grønn industriell revolusjon», der de blant annet vil ta penger fra oljefondet til et innenlandsk industrifond og et innenlandsk infrastrukturfond. De vil også ha pilotprosjekter for havvind og elproduksjon fra dyp geotermisk energi.

4) De vil også få på plass en egen industriminister.

les også

Rødt vil endre grunnloven

5) Rødt vil avvikle helseforetakssystemet og få på plass en ny sykehuslov som frigjør sykehussektoren fra bedrifts- og markedsøkonomiske styringsprinsipper.

6) De vil kreve stans av sanksjoner mot Venezuela, i en uttalelse der de kommer med sterk kritikk av vestlige lands politikk overfor det kriserammede landet.

7) De vil også redusere politikeres lønninger og goder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder