SLÅR TILBAKE: Justisminister Knut Storberget vil trappe opp arbeidet mot familievold. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix

Storberget vil komme familievolden til livs

Hver uke er 1.300 barn et offer for vold eller vitne til vold hjemme. Nå vil justisminister Knut Storberget (Ap) komme de som lever i konstant utrygghet til unnsetning.

Artikkelen er over åtte år gammel

Tallene kom fram i en undersøkelse Justisdepartementet foretok i fjor og har ført til at Storberget er veldig opptatt av å sette en stopper for familievolden.

-1.300 er et høyt tall, men vi hører sjelden om det av den enkle grunn at verken barna selv eller andre forteller om det. Den delen av kriminaliteten som skjer i nære relasjoner er fortsatt en av de virkelig store utfordringene for justissektoren, sier Knut Storberget.

I 2007 la regjeringen fram handlingsplanen «Vendepunkt» mot vold i nære relasjoner, og nå ønsker Storberget å trappe opp dette arbeidet ytterligere med en ny handlingsplan.

Etterforskningsplikt

Fredag trer en lovendring i kraft som gir politi og påtalemyndighet plikt til å etterforske når barn under 18 år dør plutselig, en endring som Storberget mener er et viktig ledd i arbeidet mot å avdekke vold og overgrep mot barn.

- De alvorligste sakene vil mange si er når barn dør. Vi kan ikke tvinge en dødsstedsundersøkelse på folk, men viderefører nå den eksisterende ordningen som på mange måter vil bli obligatorisk, sier Storberget.

Kun i saker der det er klare medisinske årsaker til dødsfallet, vil politiet ikke gripe inn, i alle andre tilfeller der det avdøde barnet er under 18 år, vil politiet ha plikt til å etterforske.

- Vi har valgt å gå ganske langt siden vi innfører en klar etterforskningsplikt. Det medfører endringer både i straffelovgivningen og i påtaleinstruksen. Sammen med dødsstedsundersøkelsene vil dette styrke rettssikkerheten for barn, mener justisministeren.

Ny straffeart

I dette arbeidet er også et forslag om en ny type straff - ungdomsstraff - for ungdom mellom 15 og 18 år som skal erstatte fengselsstraff, et viktig element.

- Vi ønsker å bygge opp et sidespor slik at mange av de ungene som sier at de ikke ønsker en straffesak, men at familien skal fungere igjen, blir hørt. Vi må ha et hjelpeapparat som er der selv om det ikke blir straffedom ut av det, mener Storberget.

Regjeringen har foreslått for Stortinget å innføre ungdomsstraff og vil jobbe for å få den på plass i løpet av kommende høst og vår.

- Det blir en sentral sak for oss i høst. Vi håper å få et flertall i Stortinget. En ny straffeart har vi ikke fått i Norge på 20 år, sier han.

Forslaget innebærer bruk av konfliktråd og et såkalt stormøte med familie, naboer, ofre, barnevern og andre som vil kunne fastsette en slags sosial kontroll som kan vare opp til tre år og som ikke inkluderer fengselsstraff.

- Vi har rundt 80 ungdommer hvert år som blir staffet, og til enhver tid sitter det 5-10 ungdommer i fengsel, mesteparten i varetekt. Derfor mener jeg at dette vil være en overkommelig oppgave for det offentlige Norge, sier Knut Storberget.

Kritisk

Høyre vil gå lenger. Partiet ønsker en obligatorisk dødsstedsundersøkelse og har fremmet forslag om en dette to ganger i Stortinget. Partiets justispolitiske talsmann André Oktay Dahl mener at Stortinget må gjøre en selvstendig vurdering av grunnlovsrettighetene når det gjelder dødsstedsundersøkelser.

- Justisdepartementet har lagt seg litt på rygg for lovavdelingen. Det er svært dyktige jurister som sitter i lovavdelingen, men dette er en tolkningsuttalelse, og Stortingets vurdering av grunnloven er ikke akkurat av ubetydelig vekt, sier Oktay Dahl til NTB.

- Vi kommer til å fortsette arbeidet med å få flertall for forslaget om en obligatorisk dødsstedsundersøkelse og har opposisjonen i Stortinget med oss, sier han.

Mer om

  1. Stoltenberg-regjeringen

Flere artikler

  1. Liselotte (31) mistet foreldrene: Partnerdrap er det største sviket

  2. Voldtektsbølgen: 9 av 12 tiltak droppet

  3. Sterke reaksjoner mot justisministeren: Opposisjonen om Faremo-saken: Grunn til å være på vakt

  4. Ap om politirapporten: - Ikke bare vårt ansvar

  5. Høyre: - Samfunnet og politiet voldtar kvinnen på nytt

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder