HOVEDPERSONENE: NAV-direktør Sigrun Vågeng (til venstre) fotografert sammen med arbeidsminister Anniken Hauglie under pressekonferansen der NAV-skandalen ble kjent mandag i forrige uke. Foto: Tore Kristiansen, VG

Opposisjonen: Dette må Hauglie gjøre for å unngå mistillit

Når arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i dag redegjør for Nav-saken i Stortinget, forlanger opposisjonslederne klare svar fra statsråden.

– Anniken Hauglie skal ha veldig gode svar. Hun må komme med gode forklaringer på hvorfor hun ikke tok grep tidligere, og kraftigere, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

Mandag i forrige uke informerte NAV om at de siden 2012 har tolket EØS-regelverket feil. Det har ført til at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

SV-lederen: Disse spørsmålene må Hauglie svare på

Moxnes har tidligere uttalt at partiet ikke utelukker mistillit mot Hauglie.

– Nav-saken er den største rettsskandalen i nyere norsk historie i fredstid. Så mange mennesker er blitt rammet, og folk har fått livene sine lagt i grus. Når vi har hørt Hauglie svare for seg i Stortinget, vil vi ta stilling til om vi har tillit til statsråden, sier han.

Stor oversikt: Disse har blitt rammet av NAV-skandalen

Moxnes sier Hauglie må gi klare svar på to hovedspørsmål.

– Det ene er hvordan de politiske signalene fra regjeringen kan ha bidratt til Nav-skandalen. Det andre er den oppsiktsvekkende sendrektigheten fra statsråden for å stanse uretten.

VURDERER MISTILLIT: Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at regjeringen må sørge for oppreisning for alle som er ofre for urett i Nav-saken. Foto: Hallgeir Vågenes

Moxnes peker på at departementet allerede i november i fjor fikk endelig beskjed fra Nav om at trygdepraksisen var i strid med EØS-reglene.

– Hauglie har sagt at den store alarmen gikk 30. august i år. Likevel ble folk dømt til fengselsstraff så sent som 17. september. Andre gikk i fengsel så sent som 17. oktober, og i forrige uke ble en person løslatt fra soning. Hvorfor stoppet ikke Anniken Hauglie dette, spør Moxnes.

Advokater om NAV-skandalen: Katastrofale vedtak – nå må det ryddes opp

SV-leder Audun Lysbakken sier til VG at det er viktig at Hauglie gir Stortinget en konkret og tydelig orientering om Nav-skandalen. Han mener det særlig er tre ting som er ekstremt viktig å komme til bunns i.

– For det første må vi få vite hva som er regjeringen sin plan for å gi oppreisning raskt til de som er rammet. For det andre er det helt avgjørende for å kunne vurdere Anniken Hauglies og regjeringens rolle i dette, at vi må vite når det ble slått alarm, og hvorfor det ikke ble slått alarm tidligere. For det tredje må vi få vite når feilen oppsto, hvor langt tilbake i tid dette går.

Les også: ESA: Norge sa at AAP kan tas med ut av landet i 2015

MANGE SPØRSMÅL: – Anniken Hauglie må gi Stortinget en konkret og tydelig redegjørelse om NAV-saken, sier SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Gisle Oddstad

Lysbakken mener Nav-saken er så stor at den må behandles i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Det er all grunn til å tro at vi må jobbe med denne saken en tid før vi kan konkludere med om det er grunnlag for mistillit eller ikke. Saken er så alvorlig og så eksepsjonell at det er veldig viktig at vi går seriøst og grundig til verks.

SV-lederen mener det også er grunn til å stille spørsmål ved hva slags ledelses- og samfunnskultur Nav-saken er et symptom på.

– Hvordan kunne det skje at fattige og syke ble utsatt for en slik urett over så lang tid. Hva slags ukultur og mistillit til de som sliter mest er det et uttrykk for, sier Lysbakken.

Jagland om NAV-skandalen: – De sårbare har dårligst beskyttelse

Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde ikke anledning til å stille til intervju med VG mandag kveld, men tidligere på dagen gikk han ut med tre krav til Anniken Hauglie på sin Facebook-side:

Gahr Støre skriver at han først og fremst forventer en klar erkjennelse fra arbeidsminister Anniken Hauglie (H) av at Navs feilaktige regeltolkning er en rettsskandale.

TRE KRAV: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener Anniken Hauglie (H) må erkjenne at Navs feilaktige regeltolkning er en rettsskandale. Foto: Gisle Oddstad

For det andre forventer han en gjennomgang som viser hvordan det kunne skje at «folk er blitt kastet i fengsel og stemplet som trygdesvindlere på feil grunnlag».

Det siste han trekker frem, er et krav om at saken havner i kontrollkomiteen, og at det blir vurdert en egen gransking i regi av Stortinget.

Regjeringen vil gi NAV-ofre fri rettshjelp

– Gitt sakens alvor og omfang mener vi at den bør behandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget. Dette for å kartlegge hvordan ulike deler av det norske maktapparatet sviktet på en måte som rammet sårbare mennesker, sier Ap-lederen.

På spørsmål om Arbeiderpartiet vurderer mistillit mot Anniken Hauglie, svarer Gahr Støre via sin pressekontakt Siri Storstein Hytten følgende i en tekstmelding til VG:

– Nå vil vi først høre statsråden, så får vi ta de diskusjonene i etterkant.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder