MÅ SVARE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (Ap). Foto: Ola Vatn / VG

Dette er NAV-spørsmålene Hauglie må svare på

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte tirsdag kveld sine fem første spørsmål om NAV-skandalen til arbeidsminister Anniken Hauglie.

  • Hanna Haug Røset

I brevet signert komiteens leder Dag Terje Andersen lister de opp følgende fem spørsmål:

1. Når og hvordan planlegger statsråden å legge frem for Stortinget en sak om planene for oppfølging av dem som urettmessig har blitt rammet av feilpraktiseringen?

2. Hvordan vil statsråden forsikre seg om at alle som har fått urettmessig straff eller på annen måte er blitt rammet av feiltolkningen av lovverket, blir klar over dette og får rimelig erstatning og oppreisning?

3. Komiteen ber statsråden legge frem en tidslinje fra 2011/2012 frem til i dag for departementets befatning med denne saken og innsyn i all relevant dokumentasjon, inkludert brev, vedlegg og referater, fra dialogen mellom Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV Klageinstans og Trygd eretten.

4. Komiteen ber om en oversikt, så langt den foreligger, over følgende:

a. fordelingen av straffesakene fordelt på år

b oversikt over hvor mange av ofrene for straffesakene som er EØS-borgere/norske borgere

c. oversikt over antall saker hvor man kan ha krevd penger tilbake urettmessig

d. oversikt over hvor mange som kan ha fått avslag på støtte de egentlig kan ha hatt krav på

e. oversikt over departementets vurdering av hvilke ytelser, eller delytelser, som er berørt av feilen som er avdekket. Det bes særlig om en vurdering av tillegget for unge uføre.

5. Et av hovedmålene til Trygderetten er å avsi retningsgivende kjennelser for arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) og andre instanser på trygde- og pensjonsrettens område. Hvorfor tok det så lang tid før Trygderettens vurderinger ført til praksisendring?

Kan bli høring før jul

Eva Kristin Hansen ble tirsdag valgt til saksordfører for behandlingen av Nav-skandalen i kontroll- og konstitusjonskomiteen da komiteen møttes til sitt første møte om saken.

Neste steg for komiteen blir å sende enda flere spørsmål til de ansvarlige statsrådene, samt kalle dem inn til høring.

– Vi trenger å vite hvordan det kunne gå så lang tid fra Trygderetten begynte å påpeke at Nav brukte feil praksis, til det fikk konsekvenser for saksbehandlingen, sier kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

SAKSORDFØRER: Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han opplyser at komiteen skal holde høring «så snart som praktisk mulig», men at de trenger svar på noen spørsmål fra statsråden først.

Hansen sier til NTB at hun regner med at det blir høringer i saken allerede før jul.

Hauglie får frist til kommende tirsdag med å svare på de første spørsmålene. Imidlertid er det ventet at kontrollkomiteen allerede på sitt neste møte torsdag vil stille statsråden flere spørsmål i saken.

Les også

Mer om

  1. Nav-skandalen
  2. Trygdeskandalen
  3. Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Flere artikler

  1. Kontrollkomiteen krever nye svar: Trekker inn justisministeren

  2. SV mener departementet holder tilbake informasjon i NAV-saken

  3. Departementet fikk informasjon om omfanget av NAV-skandalen i 2018: – Her burde alarmen gått

  4. Nye svar fra Hauglie: – Sitter igjen med flere spørsmål enn svar

  5. Hauglies departement samlet inn NAV-spørsmål til seg selv fra Stortinget: - Uheldig

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder