SIKTET: Den pensjonerte lagersjefen sier han ikke er skyldig i anklagene. Foto: Tore Kristiansen, VG

VG avslører: Tidligere våpenlagersjef siktet for underslag

ØSTLANDET (VG) Fra 2010 ble våpen som skulle destrueres sendt til et hemmelig lager. Forsvaret ville få bedre kontroll. Nå er mannen som skulle utføre oppryddingen selv siktet for underslag av våpen.

 • Erlend Ofte Arntsen
 • Ola Haram
 • Mona Grivi Norman
 • Tore Kristiansen (foto)

Den pensjonerte sjefen for et av Forsvarets sentrale våpenlager møter VG på en veikro på Østlandet.

Foran ham ligger papirer som skal vise at han ikke har gjort noe galt. Han har e-poster fra Forsvaret som han mener viser at han fikk godkjenning til å overta plomberte våpen.

Fra 2010 og frem til han gikk av med pensjon i 2014 var det hans jobb å gjennomføre en massiv nedskalering av Forsvarets våpenbeholdning. Titusener av eldre våpen ble destruert mens han hadde ansvaret for at ingen skulle komme på avveie.

Nå mener politiet at den tidligere lagersjefen selv har underslått flere titalls våpen fra Forsvaret.

– Jeg har ikke tatt ett eneste våpen uten å få det godkjent. Dette har jeg papirer på, sier han til VG.

DESTRUKSJON: Bildet er tatt under destruksjon av AG-3 gevær ved Evenes leir i 2009. Foto: Torbjørn Løvland/Forsvarets forum

Flere siktet for lovbrudd

Den pensjonerte lagersjefen er ikke den eneste offentlige tjenestemannen som nå er i politiets søkelys på grunn av våpensamlingen sin.

VG har dokumentert hvordan flere ansatte i Forsvaret og politiet har blitt siktet for våpenlovbrudd og underslag gjennom politioperasjonen Bonanza. Politiet har gjenfunnet minst 124 våpen som skulle vært destruert av Forsvaret. De mener tallet er langt høyere.

I 2002 opprettet Forsvaret sitt avhendingsprosjekt (FAP). Ett av målene var å kvitte seg med store mengder våpen, enten gjennom salg eller destruksjon.

– Det er jo helt grunnleggende for Forsvaret, at skal man beholde sin troverdighet så må man ha orden og ryddighet, ikke minst på våpen, sa tidligere forsvarssjef Harald Sunde til VG i høst.

Forsvarssjefen satte derfor selv i gang et prosjekt for å rydde opp, forteller han. I 2010 opprettet Forsvaret sentrale våpenlager på hemmelige adresser.

Mannen som fikk lederjobben der, er nå siktet for underslag av våpen. Han nekter straffskyld.

Men hva skjedde egentlig?

ØVERSTE LEDER: Tidligere forsvarssjef og general Harald Sunde. Foto: Mattis Sandblad

Ba om å overta våpen

Den siktede lagersjefen forteller at han i 2011 sendte flere e-poster til førstekonsulent Asbjørn Østdahl i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

Han ønsket å ta over en rekke våpen som uansett skulle ødelegges, forteller den tidligere lagersjefen til VG.

I e-posten, som VG har fått lese, uttrykker han seg avtalemessig, han ber om en bekreftelse og viser til at våpnene han ønsker å ta over skal plomberes etter reglene.

«Plombering» innebærer at våpenet blir gjort varig ubrukelig ved gjennomboring, sliping og sveising.

– Du kan si at som våpen så finnes det ikke lenger. Det er metall, påpeker den pensjonerte lagersjefen i dag.

Førstekonsulenten svarer at lagersjefen gjerne må plombere våpnene og ta dem inn i sin våpensamling, står det i e-posten han viser til VG.

– Du fikk velge ut våpen og så ble de stående i våpenregisteret som destruert?

– Ja, de ba meg sette dem på destruksjonslisten, sier den tidligere lagersjefen til VG.

Han sier at det dreier seg om rifler, pistoler, maskingevær, stengun og rekylfrie kanoner.

I Forsvarets systemer ser det ut som våpnene er hugget opp.

Sjefen for våpenlageret gikk av med pensjon i 2014. Med seg ut av Forsvaret hadde han noen titalls våpen som skulle ha vært destruert.

SMÅBITER: Våpen som skal destrueres, skal kvernes opp til små metallbiter. Her fra en våpendestruksjon i 2009. Foto: Torbjørn Løvland/Forsvarets forum

Politiet aksjonerer

To år senere blir den tidligere lagersjefen en del av politioperasjonen Bonanza. I november 2016 ransaket fire politimenn hjemmet hans.

Lagersjefen hevder han har plombert alle våpnene han tok med seg fra forsvarsjobben. Våpnene blir beslaglagt.

Tre år etter ransakingen er det fortsatt ikke gjennomført tekniske undersøkelser av våpnene. Det betyr at det fortsatt er uklart om våpnene han tok med seg var plombert etter reglene.

Selv forteller den pensjonerte lagersjefen at han i avhør hos politiet ble fremlagt en liste over våpnene som hadde blitt tatt i beslag hos ham. Lagersjefen hevder det fremkom at samtlige var merket som plombert.

– Han er siktet for underslag av Forsvarets kasserte våpen, sier politiadvokat Nils Vegard i Øst politidistrikt til VG.

– Hva slags våpen er det snakk om?

– Blant annet maskinpistoler, maskingeværer, pistoler og den slags. Noen rifler også, svarer Vegard, som forteller at antallet er noen titalls.

Politiadvokaten bekrefter at spørsmålet om hva som var godkjent og ikke, er sentralt.

– Dette dreier seg veldig mye om rutiner, retningslinjer, instrukser og hvem som har sagt hva og hvem som har hjemmel til å gi tillatelser.

– Ikke politisk ønskelig

Asbjørn Østdahl var mannen lagersjefen skrev e-poster med om våpenovertakelser i 2011. Den gang var han førstekonsulent i Forsvarets logistikkorganisasjon.

Østdahl forteller at de opplevde et press fra samlermiljøer på partier med gamle våpen som Forsvaret ville bli kvitt. Samlerne synes det var skandaløst at historiske våpen skulle ødelegges.

– Det var såpass store mengder at det ikke var politisk ønskelig å selge dette. Forsvaret skulle ikke bidra til å spre store mengder våpen i samfunnet, sier Østdahl.

Han viser til Forsvarets policy for overtakelse av våpen: At overtakelse av skarpe våpen forutsatte tillatelse fra politi. Og at overtakelse av samleobjekter forutsatte plombering.

Men han kan ikke huske at lagersjefen fikk gjøre dette.

– Men hvis han gjorde det, så måtte det være under forutsetning av at det ble plombert, sier Østdahl.

les også

Politiet: To forsvarsansatte siktet for underslag av våpen

Føler seg sviktet

Den pensjonerte lagersjefen nekter for å ha gjort noe ulovlig.

– Jeg har jo søkt om å få kjøpe våpen fra Forsvaret. Det så du jo i eposten. Jeg søkte om å få kjøpe dem, og så fikk jeg de mot at jeg plomberte våpnene, sier den pensjonerte lagersjefen til VG.

– Føler du deg sviktet?

– Ja, jeg gjør det. Fordi jeg oppfatter at jeg har gjort dette etter boka, og så står jeg plutselig her nå. Jeg har overhodet ikke dårlig samvittighet.

VG har kun sett to delvis sladdede e-poster som dokumentasjon for at våpenovertakelsene var godkjente.

BESLAG: Politiet har beslaglagt over 2300 våpen i operasjon Bonanza. VG er ikke kjent med om den tidligere lagersjefens våpen ligger i denne beslagskassen. Foto: Tore Kristiansen

Forsvaret: Tillit til politiet

På spørsmål om siktelsen mot den tidligere lagersjefen, skriver Forsvaret at de har tillit til vurderingene som politiet og påtalemyndigheten gjør. Forsvaret viser til politiet for spørsmål om etterforskningen av praksis rundt godkjenninger.

– Har Forsvaret hatt god nok kontroll på destruksjon av våpen når mannen med hovedansvaret for sentrallageret selv blir siktet for underslag av våpen?

– Når en tidligere ansatt som har hatt en betrodd stilling blir etterforsket, er Forsvaret åpen om at kontrollen ikke har vært tilfredsstillende. Vi har tillit til at politiet vil gjøre en grundig og objektiv etterforskning, blant annet vedrørende dette spørsmålet, skriver major og talsperson Anne-Hilde Håvardsrud Hagen.

På spørsmål om andre ansatte har fått eller tatt våpen fra sentrallageret i samme tidsperiode, sier Forsvaret at de ikke kan uttale seg om det av hensynet til politiets etterforskning.

– Vi er kjent med at våpen knyttet til saken mot den pensjonerte lagersjefen er tatt i beslag, og at ansatte i Forsvaret har status som vitne i saken, skriver major Hagen.

Mer om

 1. Forsvarets tapte våpen
 2. Våpen
 3. Etterforskning
 4. Politiet

Flere artikler

 1. Flere siktede hevder de fikk våpen-godkjenning fra Forsvaret

 2. Politiet har brukt tre år på å etterforske våpenlagersjef

 3. Politiet leverte våpen til destruksjon hos Forsvaret – fant dem igjen hos kriminelle

 4. Forsvarssjefen ga vekk våpen som skulle vært destruert

 5. Fant «destruert» maskinpistol på politiadvokatens våpenlager

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder