KRITISK: – Det bør ikke være sånn at politidistriktene må velge mellom utgifter til daglig drift og å sørge å for å avklare dødsårsak ved unaturlige dødsfall, sier Torleiv Ole Rognum, ved Rettsmedisinsk kommisjon. Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Patologer vil ha tilbake gammel obduksjons-ordning

At Staten betaler for rettsmedisinske obduksjoner vil være det mest effektive tiltaket for å hindre at selvmord blant eldre underrapporteres, mener patolog. Siden 1991 har politidistriktene selv tatt regningen.

 • Johanna Magdalena Husebye

Artikkelen er over ett år gammel

Lørdag skrev VG om store forskjeller fra fylke til fylke på hvor mange eldre som obduseres ved mistanke om selvmord.

I Agder-fylkene ble det av 18 registrerte selvmord i perioden 2015 til 2017 kun utført én rettsmedisinsk obduksjon, mens det i Oslo ble gjennomført obduksjon i 36 av 39 registrerte selvmord.

Dette til tross for at dagens lovverk sier at politiet bør begjære rettsmedisinsk obduksjon ved unaturlig dødsfall, deriblant selvmord.

– Fått signaler

Leder for politiijuristene, Are Skjold-Frykholm, sier til VG at det at økonomiske hensyn ikke skal spille noen rolle for hvorvidt det gjennomføres obduksjon – men at de har fått signaler på at det er slik enkelte steder.

– Påtalejuristene kan sitte med en følelse av at det kan få konsekvenser for deres karriereløp hvis de begjærer obduksjon i alle mulige saker om ledelsen har for stort fokus på kostnadene ved obduksjoner, sier han.

Skjold-Frykholm påpeker at formålet med en rettsmedisinsk obduksjon blant annet er å avklare dødsårsak for om mulig å avdekke om det er begått alvorlige forbrytelser mot enkeltmennesker.

– Hvis det er tilfellet at hensynet til økonomi påvirker avgjørelsene er det svært alvorlig og bevis på hvor ille situasjonen til påtalemyndigheten i politiet er. Med disse signalene er det nå et skrikende behov for en offentlig utredning som ser på den unike og avvikende ordningene man har i Norge med påtalemyndighet integrert i og resurssatt av politiet, sier han.

– Stille samme krav

Skjold-Frykholm får støtte fra flere av landets mest erfarne patologer og rettsmedisinere:

– Det bør ikke være sånn at politidistriktene må velge mellom utgifter til daglig drift og å sørge å for å avklare dødsårsak ved unaturlige dødsfall, sier Torleiv Ole Rognum, ved Rettsmedisinsk kommisjon.

– Vi bør stille de samme kravene til rettssikkerhet uansett alder og bosted, sier Rognum.

Frem til 1991 ble alle rettsmedisinske obduksjoner og transport dekket sentralt i Justisdepartementet. Siden den gang har det vært opp til hvert enkelt politidistrikt å dekke kostnadene.

Ifølge Rognum falt antallet rettsmedisinske obduksjoner med 39 % på 3 år like etter rutinene ble endret.

– Jeg skulle ønske Norge gikk tilbake til den gamle ordningen. Det mener jeg vil være det mest effektive tiltaket for å hindre at selvmord blant eldre underrapporteres, sier han.

PC eller obduksjon

Rognum mener politiet har lettest for å bortprioritere obduksjon av eldre, blant annet fordi transportutgiftene til de nærmeste rettsmedisinske sentrene kan bli svært kostbare.

DYRT: Rettspatolog Inge Morild ved Gades institutt i Bergen påpeker at spørsmålet om å gjennomføre obduksjoner også er en økonomisk vurdering for politidistriktene. Foto: Hallgeir Vågenes

Det sier også rettspatolog Inge Morild, ved Gades institutt i Bergen.

– Når alle utgifter må tas fra det aktuelle politidistriktet kan valget være lett mellom for eksempel en ny PC og en obduksjon. Spør man politiet hevder de at det kun er faglige og ikke økonomiske vurderinger som ligger bak, men det er jeg nok litt usikker på.

Regelverket for hvilke dødsfall som skal meldes til politiet og undersøkes er like for hele landet.

– I Påtaleinstruksen står det at obduksjon «bør i alminnelighet» foretas, innenfor vanlig juridisk tolkning så skal man da ha gode grunner til å la være. Når variasjonen ikke skyldes noe annet enn geografi og økonomi, så blir det feil, sier spesialist i rettspatologi, Christian Lycke Ellingsen.

Han mener et best mulig faktagrunnlag er avgjørende for å debattere og forebygge selvmord blant eldre.

– Noen vil si at politiets oppgave kun er å etterforske straffbare handlinger, men jeg tenker at politiet har et bredere samfunnsoppdrag enn dette. Før en kan forebygge mest mulig effektivt må det være tydelig hvor stort problem selvmord blant eldre er, sier han.

Riksadvokaten bekymret

Både Politidirektoratet (POD) og Riksadvokaten opplyser til VG at de er kjent med de store forskjellene i obduksjonsraten fra politidistrikt til politidistrikt.

– Vi har gitt uttrykk for bekymring knyttet til dette. Bekymringen er knyttet til faren for å overse at dødsfall kan skyldes straffbare handlinger, skriver Riksadvokaten i en e-post til VG.

POD: Seksjonsleder i Politidirektoratet, Harald Bøhler. Foto: Janne Møller-Hansen

Seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektoratet (POD) skriver i en e-post til VG at de ikke fører særskilt statistikk på dette området, og derfor ikke kan gi noen vurderinger rundt patolog Rognums uttalelse om at antallet obduksjoner falt med nesten 40 prosent da politidistriktene selv måtte ta regningen.

– Det er likevel slik at enhver beslutning om gjennomføring av etterforskningsskritt skal skje på bakgrunn av en samvittighetsfull vurdering av sakens rettslige og faktiske sider utifra hva sakens bevistema er, skriver Bøhler.

Respekterer patologenes syn

Han skriver videre at POD har respekt for rettsmedisineres syn på finansieringen av rettsmedisinske obduksjoner, med at POD må forholde seg til beslutninger som tas av politiske myndigheter og lovgiver.

– Vi er ikke kjent med at finansieringsformen slik den er i dag er under endring, ei heller er det noe vi jobber for, skriver Bøhler.

VG har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet, som henviser til uttalelsen fra Politidirektoratet.

Denne saken er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen. SUJOs målsetting er å styrke den undersøkende og kritiske journalistikken i Norge.

Mer om

 1. Politidirektoratet (POD)
 2. Selvmord
 3. Justis- og beredskapsdepartementet

Flere artikler

 1. Bestefars selvmord

 2. Er åpen om at bestefar valgte å ta sitt eget liv

 3. Eldreministeren om selvmord blant eldre: – Forferdelig å tenke på

 4. Eldre bedt om å signere på at de ikke skal begå selvmord

 5. Spesialenheten: Henla sak etter at politimann slo alarm

Fra andre aviser

 1. Patolog sier Epsteins skader kan tyde på drap

  Aftenposten
 2. Lite sannsynlig at dødsfallet skyldes kriminell handling

  Fædrelandsvennen
 3. Ingen tegn til at flere nordmenn har begått selvmord under koronautbruddet

  Bergens Tidende
 4. Ny obduksjonsrapport: George Floyd døde av kvelning

  Bergens Tidende
 5. Askøy: 72-åringen var smittet av Campylobacter

  Bergens Tidende
 6. Død person funnet i kum ved Vår Frelsers Gravlund i Oslo, opplyser poli­tiet

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder