VRAKES: Kommunestyret i Nedre Eiker stemte onsdag for å vrake buskerudbypakke 2. Her fra E18 retning Drammen. Foto: Espen Braata/VG

Vraker bompengeprosjekt i Buskerud

Bompengeprosjektet i Buskerud vrakes. Dermed blir det ikke ny bomring i Drammen før en ny enighet er på plass.

Det skjer etter at det i dagens kommunestyre i Nedre Eiker ble flertall for å vrake bompengeprosjektet og Buskerudbypakke 2 (BB2).

Samferdselsminister Jon Georg Dale konstaterer nå at det ikke blir noen ny bomring, og at dette ikke er opp til han og regjeringen nå.

– Det er helt opp til lokalpolitikerne å vedta bompenger. Det krever at de godkjenner det lokalt og deretter flertall i Stortinget for bypakken, sier Dale til VG.

Han mener at de må samle tankene før man foretar seg noe videre, men Dale presiserer at det fortsatt kan skje noe.

– Den ene måten er ved at det kommer et lokalpolitisk initiativ, den andre er at vi må rullere på nasjonal transportplan.

Samtidig minner han om at det er kort tid siden pakken ble stemt ned, og at han derfor ikke kan komme med konkrete planer ennå.

les også

Her står bom-omkampene: Drammen, Jæren og kanskje Tromsø

Bekreftet

Også under Stortingets spørretime onsdag sa samferdselsministeren at det ikke blir noen bompengeproposisjon i Stortinget dersom kommunestyret stemte for en vraking.

På oppfølgingsspørsmål fra tidligere ordfører i Drammen, Lise Christoffersen (Ap), om hvordan samferdselsoppgaver som ny Holmenbro og utbedring av Strømsåstunnelen skal finansieres uten bompenger, svarte Dale:

– Vi er alltid ute etter å kutte kostnader på ethvert prosjekt fordi det reduserer belastningen for bilistene og på statsbudsjettet.

– Vi er nå inne i en revidering av Nasjonal Transportplan. Dersom kommunene kommer til andre konklusjoner enn bompengefinansierte løsninger, så får vi komme tilbake til dette i neste runde av Nasjonal Transportplan, sa Dale.

Vil utsette

Tre av Drammens nabokommuner er involvert i prosjektet på 9,4 milliarder, som etter planen skulle finansieres av bilister gjennom en ny bomring i Drammen.

Pengene skal blant annet brukes til hyppigere bussavganger, men også veiprosjekter som anses å være nasjonalt viktige, blant annet ny Holmenbro mot Drammen havn og nytt løp i Strømsåstunnelen, som er en del av E 134.

Under et kommunestyremøte i april foreslo Frp å skrote bompengeprosjektet med umiddelbar virkning. Den gangen ble det klubbet ned av Ap-ordfører Bengt Inge Bye, skriver Drammens Tidende.

NEDSTEMT ORDFØRER: Bent Inge Bye (Ap) er ordfører i Nedre Eiker kommune, som etter kommunevalget blir sammenslått med Drammen. Foto: Krister Sørbø, VG

Dermed måtte saken igjen opp i Nedre Eiker onsdag. Rådmannen foreslo da å utsette saken til høsten. I innstillingen skriver han blant annet at et eventuelt bortfall av BB2 vil kunne gi betydelige konsekvenser for nye Drammen kommune, skriver DT.

Skuffet ordfører

Ordføreren i kommunen legger ikke skjul på at han er misfornøyd med kommunestyrets beslutning.

– Dette betyr at veipakken er død. Nå vet vi ikke hva som skjer, men nå skjer det ingenting. Det berører hele Buskerud, departementet legger bort pakken, så nå får vi se hva det nye kommunestyret gjør.

– Resultatet var ikke uventet, men jeg håpet i det lengste på en justering av Buskerudbypakke 2 for å få en bedre sosial profil, sier ordfører Bent Inge Bye (Ap) i Nedre Eiker, til VG.

les også

Frp-nestleder vil utsette byvekstavtale for bergensregionen

Det var Høyre, sammen med Senterpartiet, Frp og en uavhengig representant som fikk gjennomslag for å skrote pakken onsdag. Nå mener ordføreren at disse må ta ansvar.

– Det berører utbyggingen av veinettet, og kollektivtransporten må redusere aktiviteten og legge på prisene, sier han.

Før møtet i kommunestyret sa Høyres Tor Tveter til TV 2 at de ville stemme imot.

Dette skjer blant annet fordi han mener Arbeiderpartiet og MDG ville ha igjennom pakken for deretter å gjøre endringer.

STORT ANSVAR: Martin Kolberg (Ap) bor selv i Lier og representerer Buskerud på Stortinget. Han mener Høyre, Frp og Sp i Nedre Eiker påtar seg et stort ansvar ved å si nei til bompenger og en rekke nye samferdselstiltak i Drammensområdet. Foto: Frode Hansen, VG

Ap-nestor og Buskerud-representant Martin Kolberg konstaterer at den lenge etterlengtede samferdselspakken i Drammensområdet ble vraket av Nedre Eiker-politikerne onsdag.

– Når kommunestyret i Nedre Eiker har gjort dette vedtaket, så betyr det at Buskerudbypakke 2 er lagt til side slik vi kjenner den i dag.

Han mener dette pålegger partiene som gikk inn for skrotingen et stort ansvar. Kolberg mener samferdselsminister Jon Georg Dale og regjeringen ikke kan finansiere tiltakene på endre måter.

– Det bekreftet han i Stortingets spørretime i dag. Det betyr at alle som hevder at disse pengene finnes et annet sted, ikke snakker sant, sier Kolberg som legger til at det nå må vurderes nye måter å finansiere samferdselstiltakene på.

– Men dagens vedtak om å si nei til en bomring, innebærer i praksis en utsettelse av de samferdselstiltakene som lå inne i bypakken, sier Kolberg til VG.

At det ikke finnes måter å finansiere tiltakene tilbakeviser samferdselsminister Dale.

– Senest i går sa Jonas Gahr Støre at de vil fjerne alle bomstasjoner. Nå sier Kolberg at vi ikke har muligheten.

SV-representant i Stotingets transportkomité, Arne Nævra fra Lier og Buskerud, kaller nei til bompenger et "kupp" fra Høyre, Frp og Sp lokalt i Nedre Eiker:

– Med dette «kuppet» fra høyrepartiene og Senterpartiet settes selvsagt hele kollektivsatsingen i Drammensområdet på spill. For hele Drammen vil dette bare øke køproblemene og gi mindre penger til kollektivsatsinger, sykkel- og gangveger, ja, penger til å skape en mer trivelig og framkommelig og åpen by, sier Nævra til VG.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder