STRIDENS KJERNE: Nettstasjonen, som er ringet inn med rødt, står ikke på kirkens grunn. Foto: Tone Besserud

Kirken stikker kjepper i hjulene for elbilister i Eggedal

I Eggedal står en splitter ny, men strømløs, ladestasjon for elbiler. Kirken mener at nettstasjonen, som skal forsyne ladestasjonen med elektrisitet, er satt opp uten godkjenning og har fått arbeidet stanset.

Dermed må hyttefolk og andre med elbil smøre seg med tålmodighet før de kan «fylle tanken».

Tunsberg bispedømme mener nettstasjonen, som er en liten transformator, ligger for nær Eggedal kirke og at den er satt opp uten hjemmel siden kirkeloven – i spredtbygde områder – ikke tillater bebyggelse nærmere kirke enn 60 meter uten dispensasjon. Nettstasjonen står 55 meter fra kirkebygget.

Les også: Alt du må vite for å velge beste elbil

– Da vi hadde gjennomført jobben og fått ting på plass kom det en klage fra Kirken som mente at Midtkraft og kommunen ikke hadde avklart dette med dem, sier Midtkraft-direktør John Arne Haugerud til VG.

Det var Bygdeposten som først omtalte saken.

– Stopp til over sommeren

Haugerud forklarer at nettstasjonen ikke står på Kirkens grunn og at de hadde fått på plass avtaler med både grunneieren og kommunen.

– Vi hadde avklart alt med kommunen, men ikke med Kirken. Da tok Kirken kontakt med kommunen, og nå er det stopp til over sommeren. Da blir det befaring og så skal vi se hvor det passer best å plassere nettstasjonen, sier Haugerud.

– Må den flyttes?

– Hvis kirken står på sitt. Nå står den 55 meter fra kirkebygget, og den skulle stått 60 meter ifra, sier Haugerud.

Han opplyser at Midtkraft normalt ikke søker om tillatelse til å sette opp nettstasjoner.

– Men vi sender alltid melding til kommunen slik at de kan tegne de tekniske installasjonene inn på sine kart, sier Haugerud.

Disse elbilene gir mest rekkevidde for pengene

FIKS FERDIG: Her står de, ladestasjonene, men de kan ikke brukes før de har strøm ... Foto: Tone Besserud

Nettstasjonen måler 2,5 x 3 meter og Midtkraftsjefen tror ikke det vil koste all verden å flytte den fem meter. Selve ladestasjonen ligger ved hovedveien, 150 meter unna.

les også

Forsikringsselskap dobler forsikringsprisene på elbiler

– Det er ikke kostnadene som er problemet. Det som er mest rart er at her står det en klar ladestasjon som elbilistene ikke kan benytte.

– Kirken et signalbygg

Tunsberg bispedømme skriver i sitt brev til rådmannen i Sigdal kommune at det beste ville være om fant man en annen plassering som
ikke kommer i konflikt med kirken og gravplassen.

– Bruken av området rundt kirken har stor kulturhistorisk interesse og endringer vil naturlig få følger for kommende generasjoners
opplevelse av bygdas midtpunkt og signalbygg, kirken med gravplass, heter det i brevet som er signert stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen.

Han sier til VG at Kirken ikke har mottatt noen søknad om dispensasjon fra 60 meters regelen.

Fikk du med deg? Nordmenn avslører; dette er våre favorittbiler

– Vi mener også at Sigdal kommune bør utarbeide en sentrumsplan for Eggedal sentrum som tar vare på alle de ulike momentene, utdyper Andersen og peker på at det skal være respekt og ro rundt en kirke og gravplass, sier Andersen.

Rådmann Jostein Harm bekrefter at arbeidene er midlertidig stanset.

– Jeg vil be om et møte med Kirken når jeg kommer tilbake fra ferie om en drøy uke, så får vi se hvordan vi kan løse dette, sier Harm til VG.

– Skriker etter ladepunkter

Eiendomsutvikler John Trygve Roland i Eggedal forteller at de har jobbet masse dugnad for å få på plass ladestastasjonen, som ligger ved serveringsstedet Trollbua som hans kone driver. Han er oppgitt over at den ikke kan tas i bruk på grunn av Kirkens klage.

– Vi har fem tusen hytter i kommunen og folk skriker etter ladepunkter og så stopper det på grunn av fem meter, sier Roland til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder