MANGLER RESSURSER: I Sarpsborg har hver 100 % jordmorstilling ansvar for 200 gravide kvinner. Hver enkelt skal ha åtte svangerskapskontroller hver, noen ønsker flere. Timelistene er fulle, og de har ikke ressurser til å følge opp ferske mødre med hjemmebesøk. Foto: Gisle Oddstad

Marie (34) om jordmormangelen: Fikk ikke besøk før etter seks uker

SARPSBORG (VG) Nybakte mødre skal tilbys besøk av jordmor tre døgn etter hjemreise, ifølge Helsedirektoratet. Kun 34 prosent fikk det i fjor, viser tall fra SSB. – Et gap i oppfølgingen, sier Jordmorforbundet.

 • Mina Haugli
 • Gisle Oddstad (foto)
 • Camilla Fredstad Huuse

Artikkelen er over ett år gammel

– Jeg fikk ikke besøk før etter seks uker, og da av en helt ukjent helsesykepleier. Da klarer man ikke å åpne seg opp å si at på en skala fra én til ti, så har jeg det som en firer, forteller Marie Helene Juliussen til VG.

– Det ble en dupp for meg psykisk etter første og andre fødsel.

Hun bor i Sarpsborg kommune, og er høygravid med sitt tredje barn.

Etter sine to første fødsler følte hun at hun levde i et slags vakuum i en ny verden.

– Jeg kunne jo ikke ringe tilbake til føden på sykehuset og spørre: Kan jeg være så snill å få komme tilbake? Jeg trenger hjelp!

FOKUS PÅ MOR: Et hjemmebesøk av jordmor er fint fordi det fokuserer på hvordan mor har det i tillegg til barnet. Kontroller på helsestasjonen har ofte fokus kun på barnet, mener vordende mor Marie Helene Juliussen. Foto: Gisle Oddstad

– Det hadde hjulpet å få møte et kjent ansikt som du har tillit til. For å drøfte alt det nye, den traumatiske opplevelsen det er å føde og få en pekepinn om du er på rett vei.

les også

Sp om regelbrudd i fødselsomsorgen: – Ikke betryggende i det hele tatt

Følger ikke Helsedirektoratets retningslinjer

Til tross for retningslinjer som kom for fem år siden, tilbyr ikke Sarpsborg kommune anbefalt hjemmebesøk av jordmor til alle kvinner som har født.

Ifølge retningslinjene skal helsestasjon og jordmortjenesten tilby hjemmebesøk innen 24 til 48 timer etter hjemkomst dersom mor er sendt tidlig hjem fra føden.

HJEMMEBESØK: I fjor fikk kun 35 prosent av kvinner som har født besøk av jordmor innen tre dager etter hjemkomst, slik retningslinjene sier. En av flere kommuner i Norge som ikke får til å tilby hjemmebesøk av jordmor er Sarpsborg. Foto: Gisle Oddstad

For kvinner med gode erfaringer fra tidligere fødsler, amming og barseltid skal det tilbys et hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreisen.

I 2018 ble det også lovpålagt at kommunene skal tilby hjemmebesøk til mor etter fødsel og hjemmebesøk til nyfødte.

Ifølge en kartlegging VG har gjort av fødselsomsorgen i Norge sliter flere kommuner med å gjennomføre hjemmebesøk innen 48 timer. 30 kommuner har tatt opp problemstillingen med VG, til tross for at vi ikke spesifikt stilte spørsmål om kommunen gjennomfører hjemmebesøk innenfor tidsfristen.

les også

Helse Bergen får varsel fra Arbeidstilsynet: Fødeklinikken er bekymret for pasientsikkerheten

Problemstillingen mange kommuner tar opp er at det er vanskelig å gjennomføre hjemmebesøk innenfor tidsfristen med en kommunejordmor i 10–20 prosent stilling. Andre oppgir også for lange reiseavstander.

«Man klarer ikke å innfri hjemmebesøk to dager etter mor og babys hjemkomst, når jordmor er på jobb en eller to dager i uken.», oppgir Marnardal kommune.

les også

Bekymret: – Vi må sikre at jordmødre orker å stå i jobben

For få jordmødre

I Sarpsborg møter VG kommunejordmor Ann Karin Daae Broholm og Sølvi Brevik Henriksen. De sier kommunen er den eneste i Østfold som ikke tilbyr hjemmebesøk av jordmor til alle fødende etter hjemkomst.

– Vi klarer ikke å tilby det fordi vi er for få jordmødre. Det er veldig synd, fordi mødrene og barna er i en sårbar fase, sier Broholm.

Tall fra SSB viser at 18 763 mødre i landet fikk besøk av jordmor innen tre dager etter hjemkomst i 2018. Av totalt 55 120 fødsler. Det tilsvarer 34 prosent.

– Hvorfor er det så viktig med hjemmebesøk av jordmor?

– For å fange opp depresjon, blødninger, ammeproblemer, gulsott, vonde sting og ha fokus på både barn og mor, men at hovedfokus er på mor. Det er lettere for mor å åpne seg for oss som hun har gått til i ni måneder, sier jordmødrene.

VISER FORSTÅELSE: Jordmor Anne Karin Broholm (t.v.) og Sølvi Brevik Henriksen (t.h.) sier de blir møtt med forståelse når de sier de ikke har kapasitet til hjemmebesøk. Flere lurer på om de får, og enkelte har sagt de vil sende klage til kommunen over manglende tilbud. Foto: Gisle Oddstad

– Et gap i oppfølgingen

Ifølge leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, representerer mangel på hjemmebesøk et gap i jordmoroppfølgingen.

Kortere liggetid på sykehus etter fødsel, samtidig som kommunene ikke har nok jordmødre til å følge opp de ferske mødrene, har ført til en økning i antall uønskede hendelser.

Hanne Charlotte Schjelderup Leder i Jordmorforbundet, sier alvorlig gulsott hos nyfødte har vært fraværende i Norge i 20 til 30 år, men de siste årene er det rapportert tre tilfeller. Foto: Kristin Henriksen/NSF

Perinatalkomite i Helse Sør-Øst sendte i august 2017 en bekymringsmelding til direktøren.

Der rapporterte de om økt uoppdaget:

 • fødselsdepresjon
 • høyt blodtrykk
 • blødninger og infeksjoner hos mor
 • dehydrering hos nyfødt
 • vektnedgang hos nyfødt
 • gulsott som kan føre til hjerneskade hos nyfødt
 • infeksjoner hos nyfødt
 • hjertefeil hos nyfødt

Hendelser som, ifølge komiteen i landets største helseregion, kunne ha vært unngått ved tilstrekkelig jordmoroppfølging.

– Vil be om en gjennomgang

Ifølge ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje (Ap), har kommunen egne prosedyrer for hjemmebesøk. Alle i kommunen får tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier i løpet av syv til ti dager etter hjemkomst.

– Jeg er helt enig i at jordmødrene er en viktig del av føde- og barselomsorgen, men det er også slik at helsesykepleierne gir et godt tilbud på hjemmebesøk.

Martinsen-Evje påpeker at helsesykepleierne dessuten kobler på jordmor når det avdekkes behov for det.

Som tilsvar til det Marie Helene Juliussen opplevde etter sine første fødsler, sier Martinsen- Evje:

– Etter som kommunen har taushetsplikt, så må jeg si generelt at dette er et brudd på praksisen til kommunen – hvor alle tilbys besøk innen ti dager. Om dette ikke skjedde i Juliussens tilfelle, er dette både trist og beklagelig – og helt uakseptabelt, skriver han i en mail til VG.

Han legger til at for dem som trenger hjelp, så skal det være lav terskel for å kontakte jordmor via helsestasjonen, eller fødepoliklinikken på sykehuset som tilbyr hjelp til nybakte foreldre de to første ukene etter fødselen.

– Jeg vil uansett be kommunedirektøren om en gjennomgang av saken, slik at vi kan være helt sikre på at alle får de forsvarlige tjenestene de har krav på i vår kommune, skriver ordføreren i.

Vil tilby hjemmebesøk

I 2018 ble 526 barn født i Sarpsborg, og av disse ønsket 498 mødre hjemmebesøk.

Fra nå skal også et av tre familiesentre i Sarpsborg tilby hjemmebesøk av jordmor ut året. Prøveperioden skal avdekke hvor mye ressurser kommunen trenger for å gjøre oppgaven.

Ordføreren ønsker å understreke at kommunen har god oppfølging som er i tråd med kravene i forskriften, og at de har avtale med Sykehuset Østfold, der fagfolk på barselpoliklinikk gir ammeveiledning og annen oppfølging av mor og barn de to første ukene etter fødsel.

– Vi jobber kontinuerlig med å gjøre tjenesten enda bedre. Prøveprosjektet med hjemmebesøk av jordmor synes jeg er positivt, avslutter Martinsen-Evje.

les også

Ny undersøkelse: Over 200 jordmødre ved landets største fødeavdelinger vurderer å slutte

– Positiv utvikling

Helsedirektoratet sier at tallene for hjemmebesøk av jordmor i 2018 fra SSB viser en økning fra 2017, hvor kun 21 prosent fikk hjemmebesøk av jordmor innen tre døgn etter hjemkomst.

– Dette er en positiv utvikling. Det betyr at hver tredje nybakte mor fikk besøket. Vi ser at det er i de små kommunene økningen har vært størst, sier avdelingsdirektør for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet, Ellen Margrethe Carlsen.

Hun legger til at informasjon de har fått fra kommunenes søknader viser at de prioriterer hjemmebesøk til førstegangsfødende.

– Det tar alltid noe tid for kommunene å rigge og tilpasse nye tiltak, sier Carlsen.

Høygravide Juliussen har termin 11. september. Nå har hun stålsatt seg og gjort flere grep for å ikke havne i samme vakuum som etter de to første fødslene.

– Nå har jeg sagt ifra både til legen min og de rundt meg at jeg har behov for et støtteapparat uten å behøve og rope høyt for å få det. Et hjemmebesøk kort rett etter fødsel burde være et lavterskeltilbud, og noe alle burde få, avslutter hun.

Les også

 1. Kvinner i hele Norge har krav på følge av jordmor til sykehus – ordningen svikter

  Følgetjenesten skal sikre kvinner i distriktene trygg oppfølging på vei til sykehus.
 2. Helseminister Bent Høie om VGs kartlegging av fødselsomsorgen: – Sånn kan det ikke være

  Helseminister Bent Høie (H) er overrasket over at så mange kommuner i Norge mangler følgetjeneste, og sier han vil ta…

Mer om

 1. Fødselsopprøret
 2. Baby
 3. Sykdom
 4. Amming
 5. Barsel
 6. Fødsel
 7. Helse

Flere artikler

 1. Norske kommuner sliter med å rekruttere jordmødre: – En ensom jobb

 2. Helse Bergen får varsel fra Arbeidstilsynet: Fødeklinikken er bekymret for pasientsikkerheten

 3. Ny undersøkelse: Ambulansearbeidere mener de mangler kompetanse på fødsel

 4. Pluss content

  Igangsatte fødsler: – Han kom med hodet på tvers, med nesen opp i taket

 5. Pluss content

  Nyfødte Lucas var døden nær: – Problemet er at gulsott er så vanlig

Fra andre aviser

 1. Snart får alle nye familier i Oslo ekstra-service fra helsestasjonene. Daniel har hatt hjemmebesøk fire ganger.

  Aftenposten
 2. – Barseltiden er blitt alt annet enn det vi så for oss

  Bergens Tidende
 3. Færre føder, så hvorfor har kvinneavdelingene fått for mye å gjøre?

  Aftenposten
 4. FHI mente det var for strengt. Likevel stengte kommuner ned tilbud for sårbare unge.

  Bergens Tidende
 5. – Jeg er 43 år og lurer ennå på hvorfor jeg ble forlatt

  Bergens Tidende
 6. Torbjørn: – Jeg er 43 år og lurer ennå på hvorfor jeg ble forlatt

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no