BLE DØMT: Erik Skjoldheim var i retten 16. september og ble dømt til fengsel - etter at feiltolkningen av regelverket ble kjent. Foto: Åsa Nord

NAV lot saken til Erik (38) gå for retten etter at feilen var oppdaget

I det første møte mellom NAV og departementet 13. september 2019 blir omfanget av trygdeskandalen kjent. NAV vet at Erik Skjoldheim (38) skal møte i retten tre dager senere, men unnlater å stoppe saken.

Det kommer frem av NAVs interne rapport om håndteringen av trygdeskandalen.

I rapporten står det at ledelsen i NAV ytelse, etter møte mellom NAV og departementet 13. september, diskuterte en straffesak som var berammet mandag 16. september.

De vurderte å stoppe saken, men bestemte seg for la den gå for retten - fordi de ikke har fått en avklaring fra departementet ennå. Det var saken til Erik Skjoldheim.

– Det er trist, men jeg er glad for at alle fakta kommer frem. Saken burde vært stoppet, sier han til VG.

NAV har feiltolket EU-reglene som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger til andre EØS-land. Dette har ført til at minst 36 personer blitt dømt til ubetinget fengsel i opptil åtte måneder for trygdesvindel.

les også

Knusende rapport: Dette mener NAV gikk galt i trygdeskandalen

Fryktet lekkasjer til mediene

Den tredje september 2019 gikk det en epost fra ytelsesavdelingen i NAV til NAV kontroll. De spurte om muligheten for å be påtalemyndighetene om utsettelse av berammede straffesaker.

NAV kontroll ba ytelsesavdelingen om hjelp dagen etter for å finne ut hvordan dette skulle håndteres mot media.

«Det vurderes raskt at det er vanskelig å kontakte politidistrikt og påtalemyndighetene uten at saken vil komme ut i media», står det i rapporten.

NAV Kontroll opplevde ifølge rapporten at det var klar forventning om at saken ikke skulle ut i media, før det var nærmere avklart.

Dette skjedde før møtet mellom departementet og NAV den 13. september. Etter møtet, valgte NAV kontroll ikke å trekke saken til Skjoldheim - som skulle gå for retten tre dager senere.

Årsaken var at det ikke var endelig fastslått at det var en «rettsanvendelsesfeil», og fordi departementet ville utrede problemstillingen ytterligere.

les også

Nav ba om EØS-hjelp – fikk nei fra departementet

Saksbehandler måtte «være ærlig»

Saken ble aldri stoppet, men det ble sendt et brev til lederen for det lokale NAV-kontoret hvor det sto at saksbehandler, som var innkalt som vitne i saken, måtte være ærlig om at det var uklarheter rundt EØS-regelverket.

«Vi får opplyst om at meldingen aldri kom frem til rette leder,» skriver NAV i rapporten, som ble lagt frem på en pressekonferanse torsdag.

Rettssaken gikk som planlagt og Erik Skjoldheim ble dømt til 60 dagers fengsel med en prøvetid på to år. Feiltolkningen av EØS-regelverket ble ikke nevnt, forteller han.

les også

For 19 år siden vant Odd (68) frem om sykepenger i utlandet: Men NAV fortsatte å gjøre feil

– Gikk med hjertet i halsen

Dagen etter at Erik blir dømt, gikk det ut et brev til politidistriktene om at alle saker som kan være rammet av feiltolkningen, skulle settes i bero. Det vil si at rettsforfølgelse i disse sakene ble stoppet.

Hadde rettssaken til Skjoldheim vært berammet to dager senere, hadde han dermed sluppet hele prosessen.

– Det blir tydeligere og tydeligere for meg at NAV har basert sine begrunnelser på synsing, og ikke fakta, sier Skjoldheim i dag.

Han bekymret seg mye opp mot rettssaken.

– Jeg gikk med hjerte i halsen hele tiden. Det første jeg tenkte på var familien. Hva ville skje dersom jeg var borte fra dem i mange måneder?

VG har tidligere skrevet at Skjoldheim ble dømt etter at arbeidsminister Anniken Hauglie fikk vite om saken.

Han ble dømt fordi han fikk arbeidsavklaringspenger mens han var i Ungarn, noe NAV mente ikke var lov. Åtte år var strafferammen, ifølge Skjoldheim. Han var tiltalt for å ha mottatt 530.000 kroner urettmessig fra NAV mens han oppholdt seg i utlandet.

les også

For 19 år siden vant Odd (68) frem om sykepenger i utlandet: Men NAV fortsatte å gjøre feil

SV: – Kan nesten ikke bli mer alvorlig

SVs representant Freddy Øvstegård i kontrollkomiteen på Stortinget, mener dette er en «sjokkerende» ny vending i NAV-skandalen.

– NAV visste om en person som skulle møte i retten for trygdesvindel etter at alarmen hadde gått, men lar mannen bli dømt fordi Arbeids- og sosialdepartementet fortsatt langt uti september er usikre på hva som riktig lovforståelse, sier han til VG.

– Dette har ikke Hauglie fortalt Stortinget, det stemmer dårlig overens med hennes forklaring. Her har Arbeidsdepartementets somling, usikkerhet og utydelighet direkte ført til en uriktig domfellelse. Det kan nesten ikke bli mer alvorlig.

les også

Erna Solberg: Husker ikke hvordan hun ble informert

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan, sier til VG at statsråd Anniken Hauglie allerede i sin redegjørelse i Stortinget 5. november var åpen om at det fortsatt forelå usikkerhet om rettsanvendelse etter møte 13. september og at den siste saken gikk for retten 16. september.

– SVs representant burde bruke mer tid til å lese svarene fra statsråden, enn å til stadighet insinuere at statsråden holder tilbake eller feilinformerer Stortinget, sier Einan.

– Departementet ble i møtet den 13.9. orientert om at det var en sak som skulle opp i retten 16.9. men departementet gikk naturlig nok ikke inn i en realitetsbehandling av denne enkeltsaken i møtet. Den aktuelle saken er også blant de som vurderes på nytt i lys av ny praksis, og vedkommende ble ikke innkalt til soning.

les også

EØS-forhandler: Mener NAV-skandalen ikke kan skyldes nye regler i 2012

Rettelse: VG skrev først i tittelen og på fronten av VG.no at Erik Skjoldheim er 28 år gammel. Det stemmer ikke, han er 38 år gammel. Feilen ble rettet 14.12.2019 klokken 14.50.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder