Torpedoens forsvarer: – Han skal frifinnes

Forsvareren brukte halvannen time på å argumentere for hvorfor tiltalte Jan Erik Iversen skal frifinnes. Deretter ønsket torpedoen dommerne «god helg» – og forlot rettssalen.

Politiet la fredag ned påstand om fengsel i ett år og ti måneder for torpedoen Jan Erik Iversen (62).

– Han skal frifinnes, sier forsvarer Benedict de Vibe.

Iversen fikk også mulighet til en siste kommentar, før retten ble hevet for siste gang:

– Jeg ønsker alle en god helg, sa torpedoen og gikk fort ut av rettssal 227 i Oslo tinghus, hvor han har tilbrakt store deler av den siste uken.

Dommen blir forkynt om to uker, fredag 25. oktober.

Torpedoen er tiltalt for å ha presset Kjell Inge Røkke (60) for et beløp mellom 6 og 20 millioner kroner i perioden november 2017 til januar 2018.

Den tiltalte 62-åringen nekter for forsøk på utpressing.

– Klar på at Røkke var oppdragsgiver

Aktor i saken, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen, mente bevisførselen knyttet til den påståtte kontakten mellom Iversen og Røkke på begynnelsen av 2000-tallet ikke er relevant for utpressingssaken.

Forsvareren er i sin prosedyre dypt uenig.

– Jeg mener det kan få betydning for spørsmålet om skyld og straff. Historien om Janniks (kallenavnet til Jan Erik Iversen) forhold til Røkke, har Jannik selv redegjort for fra, fra starten og fremover, sier de Vibe og fortsetter:

les også

Sikkerhetsrådgiver: Torpedoen ville grisebanke Røkke og kjøre ham til politiet

– Han har vært helt klar på at Røkke har vært oppdragsgiver for to alvorlige straffbare handlinger: Truslene mot advokat Birger Nilsen og skytingen av Christer Tromsdal. Noe av rettens jobb er å høre på tiltaltes forklaring, med sin beskrivelse av forholdene.

Røkke har i retten benektet alt om et angivelig Tromsdal-oppdrag, påståtte trusler mot advokaten og pengene som skal ha skiftet hender: – Absurd. Det er forbi absurd.

BETENKT: Advokat Benedict de Vibe avbildet under en pause i rettssaken mot klienten hans, tiltalte Jan Erik Iversen. Foto: Berit Roald

Angriper aktors prosedyre

Aktor viste til følgende påståtte uttalelser fra Røkke i forbindelse med de ulike møtene med torpedoen høsten 2017: «Jeg har jo betalt for disse oppdragene» og «jeg kan ikke betale deg slik som sist».

Forsvareren angriper aktors prosedyre knyttet til disse påståtte Røkke-uttalelsene:

– Hvilke oppdrag har han da betalt for, når han ikke har hatt noen oppdrag? Bare hans egen uttalelse gir stor grunn til å tro at han er delaktig i det som har skjedd. Aktors andre refererte uttalelse, selv om det ikke var formålet med referansen; sier han ikke der at han har betalt da?

– Og siste gang, det er sagt tilbake i 2002-2003-2004. Men da har ikke Røkke snakket sant når han bestrider at det har vært noe som helst forhold mellom dem.

I en kommentar til forsvarerens prosedyre, sier aktor Terje Nedrebø Michelsen:

– Bare for å rydde opp. Det var tiltalte som har forklart at fornærmede kom med disse uttalelsene, ikke fornærmede, sier Michelsen.

les også

Utpressingssaken: Krever fengsel i nesten to år for torpedoen

VITNET: Tidligere denne uken tok Kjell Inge Røkke plass i vitneboksen. Han nektet for at han noen gang har gitt tiltalte noen oppdrag om å skade noen. Foto: Terje Pedersen

Røkke-avhør tema i prosedyre

Medforsvarer Kaja de Vibe Malling mener det ikke er dekning for at Iversen har presset Røkke for penger.

– Det er kun Røkkes forklaring fra garasjeanlegget som kan støtte dette.

Hun mener Røkke var mindre bastant da han ble avhørt av politiet i januar 2018, enn da han avga forklaring i retten.

– Røkkes forklaring alene har etter min mening liten verdi. Jeg minner om hva som ble avspilt fra Røkkes avhør. Han sa sitat: «jeg har nok fortrengt en del». I retten: ingen oppdrag, ingen ting.

– Er det uttalelser fra den mannen alene som skal få Iversen dømt?

les også

Her er det noen som ikke snakker sant

MEDFORSVARER: Advokat Kaja de Vibe Malling avbildet i retten sammen med tiltalte Jan Erik Iversen og advokat Benedict de Vibe. Foto: Gisle Oddstad

Hun fortsatte med de hemmelige møtene mellom Røkke og Iversen høsten 2017.

– Iversen har forklart seg detaljert om samtalene i alle tre møtene. Jeg håper retten har merket seg detaljnivået hans på disse møtene. Hvilke ord som falt fra Røkke, sier Malling.

Hun peker på angivelige uttalelser milliardæren skal ha kommet med:

– Jan Erik Iversen har sagt det ble snakket om Birger Nilsen og Christer Tromsdal på møtet. Videre har Iversen sagt at det ikke var snakk om penger i det hele tatt. Kjell Inge Røkkes påstand er at det var snakk om penger. Advokat Arild Holden kan ikke si noe om dette. Igjen er det ord mot ord. Dere må ta stilling til hvorvidt det er mulig at Jan Erik Iversen forklaring kan være riktig.

Røkke har i retten benektet alt om et angivelig Tromsdal-oppdrag, påståtte trusler mot advokaten og pengene som skal ha skiftet hender: – Absurd. Det er forbi absurd.

les også

Kunsthandler i retten: Hevder han overleverte bærepose med penger

Hardt ut mot taushetsplikt

I prosedyren raste han mot det han kaller en påstått taushetsplikt fra Anna Nielsen, daglig leder i Advokatfirmaet Andenæs, Aaløkken og Veum.

Tiltalte mener hun kan kaste lys over og bekrefte deler av hans versjon om sin kontakt med Røkke. I retten nektet Nielsen å svare på flere av forsvarerens spørsmål på grunn av taushetsplikt.

I RETTEN: Kjell Inge Røkke og Anna Nielsen avbildet under rettssaken i båtsertifikatsaken i 2005. Saken endte med at Røkke ble dømt til fengsel. Foto: Frode Hansen

– Etter min mening skjuler man seg bak en påstått taushetsplikt overfor en klient det er mange år siden man har hatt. Jeg skal ikke argumentere mot det som er skrevet i beslutningen. Men jeg har, som Iversens advokat, reagert sterkt på det.

les også

Full krangel om taushetsplikt: Sjef ved advokatkontor nekter å svare på spørsmål

Advokat Ellen Holager Andenæs var advokaten til Røkke under båtsertifikatsaken, og Nielsen fungerte som en slags «fikser» mens saken pågikk.

– Det må ligge en beveggrunn bak at man ikke får lov til å snakke om hva man har sagt til Iversen, og heller ikke referer hva Iversen har sagt. Ikke bare hva hun har sagt, men heller ikke hva Iversen har sagt, fikk vi høre. Det gjør at man lett må konkludere med at man har lagt alle pinner i kors for å opplyse så lite som mulig om forhistorien mellom Kjell Inge Røkke og Jan Erik Iversen. Og det er betenkelig, ytterst betenkelig, sier de Vibe

Her forklarer Anna Nielsen hvorfor hun ikke kan svare på spørsmål:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder