ENDRER TRYGDERETTIGHETER: Arbeidsminister Anniken Hauglie vil fjerne særordninger for flyktninger, men argumenterer samtidig med at de vil komme økonomisk ut omtrent som nå. Foto: Sven Arne Buggeland, VG

Budsjettet: Unngår pensjons-sjokk for flyktninger

I statsbudsjettet fjerner regjeringen særordningene for flyktninger i trygdesystemet. Likevel lover arbeidsminister Anniken Hauglie (H) at de vil komme ut økonomisk omtrent som i dag.

Særreglene for alderspensjon og uføretrygd skal erstattes med en behovsprøvd ordning med supplerende stønad. Det fremgår av forslaget til statsbudsjett, som regjeringen nå legger frem i Stortinget.

Denne ordningen vil gi ytelser «på et nivå som omtrent tilsvarer det som i dag følger av særordningene», skriver Hauglie i en pressemelding mandag morgen.

les også

Folketrygden: Regjeringen vil fjerne særordninger for flyktninger

– Ikke på vår ønskeliste

– Dette er en av de urettferdigheten som har gitt grobunn for spekulasjoner. Det var ikke på vår ønskeliste. Men det er akseptabelt fordi vi skal ta imot 3000 flyktninger også neste år, sier Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande til VG.

les også

– Statsbudsjettets tristeste nyhet: 25 000 flere på uføretrygd

Men den nye ekstra stønaden vil være behovsprøvd og avkortes mot annen inntekt og formue. Og man må søke på nytt hvert år, ifølge budsjettdokumentene. Det er omlag den samme ordningen som Hauglie beskrev i et intervju med VG i 2016.

De første årene vil de foreslåtte endringene ha marginale budsjettmessige effekter, men på sikt antar regjeringen at de vil spare betydelige beløp, beregnet til 3,4 milliarder kroner årlig i 2060.

Flest mulig i arbeid

«Ordningene må både oppleves som, og reelt være, rettferdige, bærekraftige og hensiktsmessige. Velferden vår bygger på vår felles arbeidsinnsats. Derfor er det viktig at flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge, stimuleres til raskt å komme i arbeid eller i aktivitet som styrker mulighetene til å komme i arbeid», skriver regjeringen i begrunnelsen for denne endringen.

Regjeringens forslag betyr at flyktninger sidestilles med andre grupper som har kort botid i Norge.

Ordningene for dem som får oppholdstillatelse i Norge skal være tilstrekkelige og forsvarlige, men ikke slik innrettet at de kan føre til vridninger i migrasjonsstrømmene, argumenterer Hauglie i statsbudsjettet.

Regjeringen vil også heve botidskravet fra tre til fem år for arbeidsavklaringspenger og uføretrygd for flyktninger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder