STILLE FØR STORMEN: Professor Ole Frithjof Norheim er en av landets fremste eksperter på prioriteringsspørsmål i helsesektoren. Han sier situasjonen i norsk helsevesen kan bli utfordrende. Foto: Hallgeir Vågenes

Professor om corona-situasjonen i norsk helsevesen: – Det vil bli veldig vanskelige valg

BERGEN (VG) Coronaepidemien kan bli den største utfordringen for norsk helsevesen noensinne. På sykehusene forbereder legene seg på tøffe prioriteringer i tiden som kommer.

  • Frank Haugsbø
  • Hallgeir Vågenes

Artikkelen er over 65 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

– Situasjonen kan bli utfordrende. Selv om det er veldig usikkert hvor alvorlig dette vil bli, føler mange at det nå er stille før stormen, sier professor Ole Frithjof Norheim til VG.

Norheim er leder for Bergen senter for etikk og prioritering ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, og en av landets fremste eksperter på prioriteringsspørsmål i helsesektoren.

les også

Han leder akuttklinikken. Nå ber han folk skjerpe seg: – Nå må alle ta dette på alvor

Han sier at norske leger har lang erfaring med å lage retningslinjer for prioritering mellom pasientgrupper, men aldri under så spesielle omstendigheter som nå.

– Det er tre kriterier som legges til grunn når sykehusene skal prioritere. Det er nytte, alvorlighetsgrad og ressursbruk. I en krisesituasjon med knapphet på ressurser, er forventet nytte for pasienten hensynet som må gå foran. Dette er veldig vanskelige valg, men slik har det alltid vært, sier han.

I flere land er intensivavdelingene for lengst fulle av coronasmittede pasienter som trenger livreddende behandling. Også i Norge er det frykt for at kapasiteten kan bli sprengt.

Norheim advarer mot at pasientgrupper som trenger behandling, blir skjøvet nedover på prioriteringslistene.

– Hvis for eksempel hjertepasienter blir nedprioritert, selv om de i utgangspunktet vil ha bedre prognose enn pasienter med covid-19, vil det skape uro. Det samme gjelder pasienter som venter på kreftoperasjoner. De må vurderes på lik linje med andre pasientgrupper, ut fra den forventede nytten av behandlingen.

ERNA-INSPEKSJON: Coronaepidemien setter norske sykehus på prøve. Bildet er tatt da statsminister Erna Solberg og helseminister Bernt Høie besøkte Virusmottaket på Oslo universitetssykehus 28. februar i år. Foto: Hallgeir Vågenes

Dersom det skulle bli mangel på respiratorer i Norge, mener Norheim at pasientene som har størst sjanse for å bli friske, bør gå foran i køen.

– Det er forventet nytte hos pasienter som ellers er friske som da bør veie tyngst. Siden alder indirekte påvirker prognosen, betyr det at det ofte vil være de yngre pasientene som prioriteres.

les også

Nye tall fra WHO: Tester 44 vaksiner mot coronavirus

Hvis det lykkes å finne en vaksine mot coronaviruset, mener Norheim at pasientene med størst risiko for å bli syke og dø, må komme først i køen.

– Det betyr at eldre med sannsynlig økt risiko vil ha størst nytte av vaksine. De bør derfor prioriteres, mener professoren.

Norheim ledet Prioriteringsutvalget som i 2014 foreslo nye retningslinjer for prioritering i norsk helsetjeneste, og har tidligere vært leder av klinisk etikkomité i Helse Bergen. I april i fjor ble han utnevnt til leder i Bioteknologinemnda.

STRENGERE PRIORITERING: Professor Ole Frithjof Norheim sier at den nye veilederen for helsepersonell er overordnede retningslinjer som gir klare signaler om strengere prioritering allerede nå. Foto: Hallgeir Vågenes

les også

Spansk helsepersonell til VG: – Flere dør i påvente av respirator

Han mener det er viktig at alle som trenger behandling, blir vurdert på lik linje.

– Nå er det viktig at helsevesenet både ivaretar pasienter med covid-19, og pasienter som ikke er smittet av viruset. Det må alltid være rom for litt individuell vurdering, men i utgangspunktet må likebehandlingsprinsippet ligge til grunn for all behandling.

Norheim er også bekymret for at rusmisbrukere og personer med psykiske lidelser kan bli skjøvet lenger bak i behandlingskøen etter hvert som presset på sykehusene øker.

– Nå er det viktig å passe på også andre sårbare grupper, sier han.

Frykter du at du tar deg med deg smitten hjem? Slik sikrer du deg mot coronasmitte i hjemmet:

Det skapte sterke reaksjoner i fagmiljøene da NRK torsdag i forrige uke avslørte at Helsedirektoratet i et internt notat hadde vurdert å nedprioritere pasienter over 80 år hvis situasjonen skulle bli mer krevende enn i dag. Ved en eskalering av antall smittede foreslo direktoratet å nedprioritere pasienter over 60 år.

Helseminister Bernt Høie sa samme dag til NRK at alder ikke har vært et kriterium for prioritering i Norge, og at det heller ikke skal bli det.

KLARE TIL INNSATS: På bildet viser en beredskapssykepleier ved Oslo universitetssykehus bekledning og utstyr helsepersonell som brukes ved behandling av smittede pasienter. Foto: Hallgeir Vågenes.

– Alder er ikke et akseptert kriterium i Norge. Det har vært diskutert bredt, og det er bred enighet om dette i fagmiljøene. Alder er ikke, og bør ikke være, et eget kriterium, sier Norheim.

Onsdag presenterte assisterende helsedirektør Espen Nakstad hovedtrekkene i en ny veileder for helsepersonell, som er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Der fremgår det blant annet at planlagte inngrep skal reduseres til et «absolutt nødvendig nivå», og at dette må vurderes opp mot det totale behovet for kapasitet, især intensivkapasitet.

les også

Akershus Universitetssykehus om corona-pasienter: – Noen av dem burde kommet til sykehuset tidligere

I retningslinjene fremgår det også at operasjoner hvor det må benyttes respiratorer eller ha respiratorberedskap, eller hvor pasienten sannsynligvis vil få behov for intensiv behandling, må vurderes kritisk.

Norheim sier at den nye veilederen er overordnede retningslinjer som gir klare signaler om strengere prioritering allerede nå.

– Innenfor rammene blir legene gitt ansvaret for å ta de vanskelige valgene. Det tror jeg er klokt. I de aller vanskeligste sakene bør legene søke råd hos de kliniske etikk-komiteene.

Derfor er «supersprederne» så farlige

Mer om

  1. Coronaviruset

Flere artikler

  1. En av de første coronapasientene i Norge: Slik var sykdomsforløpet

  2. Corona-situasjonen: Sykehusene utsetter planlagt behandling

  3. Coronaviruset: 11 personer under 50 år i intensivbehandling

  4. Færre har dødd av coronaviruset enn fryktet

  5. Seks corona-dødsfall i Norge: Slik forbereder Norges største sykehus seg

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder