SVINDELFABRIKKEN: I sjette og syvende etasje i dette bygget i Kiev jobber mennesker som svindler mennesker verden rundt for millioner. Foto: Alexander Mahmoud / DN

Politiet: Vanskelig å etterforske investeringsbedragerier

Både Økokrim og Oslo politidistrikt innrømmer at etterforskning av investeringsbedragerier ikke har blitt prioritert.

I starten av mars skrev VG om hvordan selskapet Milton Group i den ukrainske hovedstaden Kiev har svindlet nordmenn og mennesker verden over for millioner.

En tidligere ansatt har overlevert dokumentasjon til den svenske avisen Dagens Nyheter.

Avsløringen er resultat av et samarbeid med en rekke medier verden over.

Svensk politi har startet etterforskning etter at varsleren overleverte materialet fra Milton Group i februar, og hatt kontakt med Europol i forbindelse med beskyldningene. Varsleren har vært til avhør hos svensk politi flere ganger.

Økokrim vil ikke kommentere på hvorvidt de har blitt kontaktet av Europol eller politi fra andre land i forbindelse med saken.

I en e-post til VG skriver kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos at de ikke kan se at seksjon for Europol eller Interpol har vært involvert i sakskomplekset VG presenterer.

Les om svindelfabrikken her:

Svindelfabrikken

Satser på forebygging

Anne Dybo, rådgiver i Økokrim som har jobbet med bedragerier i 24 år, forteller at norsk politi i hovedsak har satset på forebyggende arbeid.

– Dette synes å være en videreutvikling av bedragerimetoder vi også har sett tidligere. Modus har flere likheter med datingbedragerier. Vi har konsentrert oss om å forebygge denne type massebedragerier, men vi ser nå at Europa har begynt å etterforske en del av disse sakene.

– Hvorfor har det ikke vært prioritert å etterforske?

– Det er ressurskrevende å etterforske denne type saker, og når politiet er gjort oppmerksom på svindelen er pengene som regel ute av landet og vanskelig å etterspore. Derfor jobber vi primært forebyggende, og vi forsøker å hindre at folk gjentatte ganger sender penger, sier Dybo.

Økokrim har ikke oversikt over antall bitcoinbedragerier i Norge, men de registrerer at det er en økning i henvendelser til Økokrim fra folk som er lurt i bitcoinbedragerier.

– Europol jobber for å få ta noen av bakmennene, og vi samarbeider med Europol, sier hun.

les også

DNB: Slik manipulerer svindlerne norske ofre

En av årsakene til at denne typen saker er vanskelig å oppklare er at gjerningspersonene ofte operer i flere land:

– Sakene er utfordrende å etterforske da «de fem flaggs teori» fungerer slik at gjerningspersonene jobber i land én, de har kunder i land to, produkter i land tre, tar betaling i land fire og bor i land fem, forklarer rådgiveren.

Her ringer svindlerne

– Et kjempeproblem

Oslo politidistrikt har ikke egne tall eller statistikk på anmeldte og henlagte saker om investeringsbedragerier, heller ikke hvor mange saker som etterforskes.

Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, forteller at de etterforsker saker om investeringsbedragerier, men at de ikke på langt nær klarer å håndtere alle sakene.

Metlid sier hun ikke mener politiet henger godt med på økningen av digitale bedragerier.

– Vi er kjent med den økningen som har vært, og vi merker det også på saker inn til oss. Det er et kjempeproblem og det er store verdier det er snakk om her. Her er det også mørketall, og vi må i tillegg tenke forebygging og få opp bevisstheten hos foretak og privatpersoner.

– Blir investeringsbedragerier prioritert?

– I politidistriktet er dette en kriminalitetsform vi forsøker å prioritere, spesielt de mest alvorlige sakene, men det er mange eksempler på at vi ikke har kapasitet.

POLITIINSPEKTØR: Grete Lien Metlid leder felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Foto: Tore Kristiansen

Mangler kompetanse

Metlid trekker frem mangelen på teknologisatsing og kompetanse som to hovedutfordringer for politiet i arbeidet med denne typen kriminalitet.

– Vi trenger samhandling nasjonalt og internasjonalt, og egne miljøer som jobber med dette, både teknologi- og metodekompetanse, samt erfarne folk på etterforskning og påtale, sier politiinspektøren.

Hun tror politiet nå må se hva de kan få til med ressursene de allerede har:

– Her må man se på hvordan man kan få mest mulig effekt i Norge, jeg tenker man må se på det innenfor den strukturen man har. Med den pressede situasjonen offentlig sektor og justissektor er i nå, er ikke signalene ned til oss mer ressurser, tvert imot.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder