GRØNT LYS: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner har i dag klargjort at Unge Venstres «Legalize it»-kampanje ikke kan nektes på skoledebatter. Foto: Frode Hansen

Sanner om Venstres cannabis-kampanje: – Full rett til å ytre budskapet

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mener Unge Venstre har lov til å bruke plakater som tar til orde for legalisering av cannabis på skoledebatter.

Denne uken har ungdomspartiene stått på stand rundt om på landets skoler for å snakke om politikk, delta i debatter og dele ut valgkampeffekter.

For Unge Venstre, som lenge har kjempet for liberaliseringen av ruspolitikken, har spesielt sistnevnte vært problematisk.

I tillegg til å henge opp plakater, deler ungdomspartiet nemlig ut klistremerker og pins med teksten «Legalize it» (legaliser det) på. Dette har ført til motstand fra både politiet og skolene.

I Agder, Troms og Trøndelag har politiet tatt grep for å hindre ungdomspartiets utdeling av det de mener er ulovlige valgkampeffekter.

– Rolleblanding

Justispolitisk talsperson i Høyre, Peter Christian Frølich, stilte denne uken kunnskapsminister Jan Tore Sanner spørsmål om kampanje-nekten. Han reagerte sterkt på politiets fremferd i saken, og sa blant annet til VG på tirsdag:

– Jeg har ikke sett lignende på år og dag. Dette er en rolleblanding som er helt uhørt, politiet må rett og slett ta seg sammen, sier han.

I dag kom svaret fra Sanner:

– Jeg vil innledningsvis peke på ytringsfriheten som grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for vårt demokratiske system. Den er vernet både av en egen bestemmelse i Grunnloven og av bestemmelser i internasjonale menneskerettskonvensjoner. Politiske ytringer har et særlig sterkt vern. Det er ingen løsning å forby ytringer som vi ikke liker. Vi må heller møte slike ytringer med motytringer, skriver Sanner.

– Jeg er ikke enig i budskapet i Unge Venstres kampanje, men jeg mener like fullt at det er deres fulle rett å ytre budskapet.

MØTER MOTSTAND: Slik ser pinsen Unge Venstre forsøker å dele ut på stand i kommunevalgkampen. Foto: Unge Venstre

les også

Politiet skal verne om ytringsfriheten – ikke angripe den

Unge Venstre: – Viser at skolene tok feil

– Dette beviser at skolene har tatt feil hele veien. Skolene har ikke hatt grunnlag for å nekte oss å dele vårt budskap, og det er skuffende at skolen trengte denne beskjeden fra kunnskapsministeren, sier leder av Unge Venstre, Sondre Hansmark Persen.

Han har tidligere gått hardt ut mot skolene som stoppet Unge Venstres ungdomspolitikere fra å dele ut valgkampmateriale med budskapet «Legalize it».

Som VG tidligere har fortalt ble Unge Venstre møtt av en representant for rektor da de møtte opp på Nordahl Grieg videregående skole i Bergen på mandag. Da kalte Persen det et «overtramp, forhåndssensur og at det går langt over mandatet skolen har».

– At vi kan møte opp til skoler med denne beskjeden fra Sanner i baklommen, er vi veldig glade for, sier Unge Venstre-lederen.

Politiet: – Skal ikke og har ikke hindret dette

Politidirektør Benedicte Bjørnland forteller at Politidirektoratet har vært i kontakt med de omtalte politidistriktene, som avkrefter at de har «grepet inn mot Unge Venstres kampanje».

– Ytringsfriheten i Norge står sterkt og det er en særlig viktig oppgave for politiet å verne om denne. Unge Venstre ytrer helt legitime budskap i en viktig politisk debatt på en viktig arena for ungdomspolitikk. Politiet skal ikke og har ikke hindret dette, skriver Bjørnland i en e-post.

Bjørnland har i dag hatt møte med stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V). I møte ga Bjørnland forsikringer om at politietaten ikke vil blande seg inn i politisk virksomhet og valgkamp.

– Unge Venstre må kunne komme med budskapet sitt uten innblandet fra politiet.

Bjørnland påpeker at det er skoler som ikke har ønsket Unge Venstres valgkampmateriell hos seg. Og at det noen steder har vært kontakt med politiet gjennom ulike forebyggende nettverk.

– I denne dialogen har lokalt politi og skoler vært bekymret for det arbeidet de sammen gjør for å skape trygge, rusfrie skoler for barn og unge. Utdanningsinstitusjonenes vurderinger av sitt lovverk opp mot denne spesifikke kampanjen kan ikke politiet legge seg bort i.

Hun viser til at Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), en forening flere politiansatte er medlem av, har vært involvert i saken.

– Politidirektoratet forutsetter at NNPF er tydelig på dette rolleskillet, og har tidligere hatt dialog med dem om dette. Slik vi kjenner denne saken fra mediene oppfatter vi at NNPF har presisert dette skillet. Det er helt legitimt for politiansatte å være engasjert i kriminalpolitikk og ytre dette gjennom foreninger som står på ulike sider av også rusdebatten. NNPF må selv svare på spørsmål rundt deres engasjement i denne saken.

UNGE VENSTRE-LEDER: Sondre Hansmark Persen Foto: Ned Alley / NTB scanpix

les også

Reagerer på sensur av Unge Venstre-kampanje: – Dette er en rolleblanding som er helt uhørt

Sanner: – Ingen grunnlag

Sanner skriver videre:

– Jeg mener det er viktig at barn og unge får en god innføring i ytringsfrihet og demokrati. Hvis skoleeier går inn og legger begrensninger på partienes argumentasjon og symbolbruk, vil det kunne ha motsatt effekt, skriver Sanner.

Han peker videre på at Opplæringsloven gir ikke fylkeskommunene plikt eller adgang til å skjerme elevene mot denne type ytringer, selv om det finnes en bestemmelse om forbud mot reklame.

– Etter denne bestemmelsen skal skoleeier hindre at elever blir utsatt for reklame som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd eller verdier, blant annet på skolens område. Bestemmelsen kan også omfatte politisk reklame, men den er ikke til hinder for at politiske partier fremmer sine synspunkter på skolens område i forbindelse med skolevalg.

Sanner utelukker derimot ikke at det i særlige tilfeller vil være aktuelt å begrense ytringer som ikke er ulovlig, men som for eksempel kan være sterkt støtende.

– Terskelen for å begrense politiske ytringer er høy, og jeg kan ikke se at fylkeskommunene har grunnlag for å hindre Unge Venstre i å fremføre sine synspunkter om legalisering av cannabis i forbindelse med skolevalget.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder