STRØMVEIEN: Leder i Nidaros sosialdemokratiske forum forteller hvordan han mener strømpriskrisen bør løses av Arbeiderpartiet.

Her er Giskes strømplan

HELL (VG) Trond Giske sier at hvis det ikke finnes nok handlingsrom i EØS-avtalen, så må det handlingsrommet lages.

Publisert:

Årsmøtet i Trøndelag Ap skal i helgen ta stilling til flere forslag knyttet til strøm og energi.

Årsmøte i Trondheim Arbeiderparti, hvor Trond Giskes partilag Nidaros Sosialdemokratisk Forum, hadde stort flertall, krevde «større politisk styring over kraftmarkedet».

De vil at ren og rimelig strøm skal være et gode for befolkningen i Norge og et
konkurransefortrinn for bedriftene.

«Vi skal derfor ha som mål at Norge har lavere strømpriser enn i Europa», heter det i redaksjonskomiteens innstilling til årsmøtet i Trøndelag Ap.

Men de er ganske forsiktige i sine formuleringer og ber om at handlingsrommet i EØS-avtalen undersøke og brukes:

«EU er nå i gang med å vurdere endringer i kraftmarkedene som i større grad frikobler gassprisen fra kraftprisen. Norge må bidra aktivt inn for å ivareta norske interesser i det pågående arbeidet og samtidig gjøre et selvstendig arbeid for å se på andre mulige modeller for prisdannelsen innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen».

– Den viktigste er at vi må ta styring over utenlandskablene. Så lenge kraften går fritt gjennom kablene, vil prisen være lik i begge ender, sier Giske til VG.

Eller som han sa i talen sin til årsmøtet:

– Hvis prisen i Europa er 3 kroner, tvinges også vi til å betale 3 kroner.

1 / 2
TO MINUTTER OM ENERGI: Trond Giske fikk som andre talere to minutter på talerstolen i ettermiddag.

– Hva betyr dette i praksis når dere skal slåss for deres energipolitikk på landsmøtet i mai?

– Det betyr at vi ikke kan ha fri flyt av kraft gjennom kablene. Vi må få til en eller annen form for styring og en annen form for prissetting enn at det er de europeiske prisene som bestemmer norsk pris.

SOLENERGI: Giske tok en tur ut i det fantastiske vårværet i Trøndelag lørdag ettermiddag.

– Uansett så tilsier formuleringene deres at det er handlingsrommet i EØS-avtalen som avgjør utfallet?

– Ja, enten må man bruke det handlingsrommet som finnes, eller så må man skaffe seg det.

– Hvordan skaffer man det?

– Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på prissetting og utenlandshandel. Det burde vært satt ned for lenge siden, men nå er det nå her. Det må jurister og embetsverk utrede, så må det politisk besluttes etterpå.

Utvalget han viser til er et utvalg som skal utrede prisdannelsen på strøm «innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen», som skal levere sin innstilling til høsten.

SKREV TALEN LIKE FØR: Trond Giske satt ved pc-en og tok finpussen på talen sin like før han skulle gå på talerstolen.

Forhandlingskort

– Det la bånd på debatten på Sp-landsmøtet og kan bety at det ikke fattes noe kraftfullt vedtak på årsmøtet til Ap, fordi ledelsen kan vise til at svarene kommer til høsten?

– Det kan ikke fattes vedtak om hvordan det skal gjøres, men at det skal gjøres. Regjeringen kan få en marsjordre.

– Hvis det ikke er innenfor handlingsrommet til EØS-avtalen?

– Da må man skaffe seg det handlingsrommet.

– Hva betyr det?

– Et land eksporter 2500 terawattimer energi til Europa i form av olje og gass har en ganske god forhandlingsposisjon i et felles europeisk marked. Og vi ser at det er andre land som er opptatt av det samme. De er opptatt av at gassprisen ikke skal sette strømprisen. På samme måte kan ikke forholdene knyttet til russisk gass ikke være bestemmende for norsk strømpris – når vi er selvforsynt med vannkraft. Det er meningsløst.

Årsmøtet skal votere søndag.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no