KVINNEFENGSEL: Bredtveit fengsel ligger i Groruddalen i Oslo. Det er landets største fengsel for kvinner.

Tok livet sitt foran andre innsatte i kvinnefengsel

En kvinne i 30-årene tok livet sitt på et fellesareal i Bredtveit fengsel. Det er satt inn kriseteam for å ivareta øvrige innsatte.

Publisert:

Selvmordet i Bredtveit fengsel skjedde lørdag.

Både Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Oslo kommune bekrefter hendelsen.

Avdøde er en kvinne i 30-årene. Hun var utenlandsk statsborger og skal nylig ha blitt domfelt. Det er uklart om dommen er rettskraftig.

Flere innsatte var vitner til det som skjedde, får VG opplyst fra flere kilder.

– Vitner og øvrige blir ivaretatt av psykososialt kriseteam i samarbeid med helsetjenesten og fengselsprest, opplyser kommunikasjonsansvarlig Tommy Muniz i Bydel Bjerke i Oslo kommune.

VG har tidligere omtalt situasjonen i Bredtveit fengsel, hvor antall selvmordsforsøk og episoder med selvskading ligger mye høyere enn andre fengsel.

Les også: Døden bak murene

– Utfordrende

Selvmordet i Bredtveit fengsel er det andre selvmordet i norske fengsler så langt i år. 10. januar tok en varetektsfange livet sitt i Ringerike fengsel.

Siden 2008 har minst 72 innsatte tatt livet sitt i norske fengsler, viser VGs undersøkelser.

Kriminalomsorgen beskriver situasjonen i Bredtveit fengsel som «utfordrende».

Les også

Frykter for liv i kvinnefengsel – akuttflytter innsatte

Kriminalomsorgen frykter for de innsattes liv, helse og sikkerhet i kvinnefengselet Bredtveit.

– KDI er bekymret over den store økningen i selvskading og selvmordsforsøk blant kvinner i fengsel, og situasjonen ved Bredtveit er utfordrende. Fengselet har i lang tid håndtert et økende antall svært psykisk syke innsatte, skriver KDI-direktør Lise Sannerud til VG.

Hun peker også på at fengselet er gammelt, det ble bygget i 1918, og lite egnet for moderne kriminalomsorg.

– Bredtveit har også mye lydsmitte som påvirker både de innsatte og ansatte negativt.

Les også

Fengselsleder: - Bruker mye ressurser for å holde dem i live i de mest alvorlige periodene

Siden 2018 har det vært 87 selvmordsforsøk og nesten 200 selvskadingsepisoder i Bredtveit kvinnefengsel. 

Flyttes til fengsel for menn

Den høye andelen psykisk syke innsatte går ut over de øvrige innsatte, ifølge Sannerud.

– De har fått et redusert tilbud fordi mye av ressursene må brukes på de sykeste innsatte. Det har også medført en sterk økning i antall saker med vold og trusler mot ansatte.

Tidligere i år ble flere innsatte hasteflyttet fra Bredtveit fengsel til Ullersmo fengsel – som er beregnet for menn – for å få kontroll.

– På kort sikt har det videre vært nødvendig å opprette kvinneavdelinger i mannsfengsler for å forhindre alvorlig selvskading og selvmordsforsøk, samt lette situasjonen på Bredtveit, skriver Sannerud.

Kriminalomsorgen jobber med en nasjonal plan for å bedre kvinners soningsforhold, opplyser KDI-direktøren.

Les også

SV om Bredtveit fengsel: – Helt uholdbar situasjon

Bredtveit kvinnefengsel topper statistikken over selvskading og selvmordsforsøk.

Sendes tilbake til fengsel

– Hva mener KDI er årsaken til situasjonen på Bredtveit?

– Kvinnene som begår selvskading og selvmordsforsøk er forsøkt overført til det psykiske helsevernet, men har ikke fått plass eller er raskt returnert tilbake til fengsel. Det er eksempler på at kvinner som har begått selvmordsforsøk er blitt gjenopplivet og deretter innlagt i sykehus, men tilbakeført til fengsel samme dag. Begjæring om tvangsinnleggelse har ikke blitt tatt til følge, skriver Sannerud.

KDI mener flere av de innsatte burde hatt et tilbud i psykiatrien – ikke i et fengsel.

– KDI har også fått rapportert tilfeller som tyder på at terskelen for varetektsfengsling av kvinner med psykiske problemer og selvmordsrisiko er lav. Disse kvinnene burde hatt et tilbud i den psykiatriske spesialisthelsetjenesten. Det er sannsynlig at et opphold i fengsel kan bidra til å forverre deres helsetilstand.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no