LEDER: Mari Trommald er direktør i Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
LEDER: Mari Trommald er direktør i Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Foto: Trond Solberg VG

Bufdir gransker ideelle i barnevernet

INNENRIKS

Som følge av Fyrlykta-saken undersøker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nå om andre leverandører kan ha seilt under falskt flagg.

Publisert:

I mai skrev VG om fosterhjemsstiftelsen Fyrlykta, som har fått verdifulle avtaler med det offentlige ved å oppgi at de er en ideell organisasjon som ikke har som mål å tjene penger.

Men virkeligheten var en annen, ifølge en rapport fra revisjonsselskapet Deloitte i juni. Bufdir mente Fyrlykta hadde lurt til seg til konkurransemessige fordeler – noe Fyrlykta selv nektet for – og avsluttet avtalene med stiftelsen.

– Behov for endringer

Nå har Bufdir satt i gang en omfattende gjennomgang av direktoratets oppfølging av ideelle aktører.

– Gjennomgangen VG hadde av Fyrlykta-saken gjør at vi ser behov for å gjøre noen endringer basert på lærdommene vi har gjort oss i den saken. Det handler i hovedtrekk om to ting: Det ene er å gå mer i dybden på aktørene når de kvalifiserer seg som ideelle. Det andre er å se på om de ideelle endrer strukturen i løpet av kontraktsperioden, sier direktør Mari Trommald.

Les også: Sparket rådsmedlem og satte inn kona

Bufdir har gitt Deloitte i oppdrag å undersøke om flere barnevernsaktører kan ha fått avtaler på feil premisser. Mellom to og fem leverandører som har fått avtaler forbeholdt ideelle organisasjoner, skal under lupen.

– Revisjonen kommer til å se på blant annet ledelse, overskudd, interessekonflikter og internprising. Mye av det som kom frem i gjennomgangen dere hadde av Fyrlykta, og som vi også fant i vår egen gjennomgang, vil være elementer vi vil se på nå, sier i Trommald, som understreker at de ikke har noen konkrete mistanker.

Ideelt barnevernsforum, en organisasjon for ideelle aktører i barenvernet, er positiv til tiltaket.

– Det er bra at de sjekker, det er helt naturlig etter Fyrlykta-saken, sier leder May Lisbeth Smeby.

– Men man kan jo lure på hva Bufdir har sjekket i forkant, før de slipper noen gjennom det nåløyet, og hvilke kriterier de har hatt.

Les mer: Kjøpte reiser fra eget selskap i Estland – tok påslag på 20 prosent

– Må få en innskjerping

Stortingsflertallet har bestemt Bufdir fortsatt skal prioritere kjøp fra ideelle. En del av mandatet til Deloitte er å foreslå hvordan godkjenningen og kontrollen av disse kan forbedres.

– Det er ingen tvil om at VGs oppslag om dette gjorde at oppmerksomheten rundt kravene til ideelle har fått skjerpet oppmerksomhet rundt oss. Vi har vært tydelig på at vi må få en innskjerping av rutinene, både før vi inngår kontrakten og underveis i kontraktsperioden, sier Trommald.

– Hvilke rutiner har dere hatt på dette området tidligere?

– Vi har hatt rutiner på hva kontraktspartnerne leverer av tjenester, at barna får det de trenger. Men det har ikke vært tilstrekkelig oppmerksomhet på at kravet om at de skal være ideelle vedvarer gjennom kontraktsperioden.

Ekspertens dom i mai: Fyrlyktas hundremillionersavtale var ulovlig

Rapporten skal etter planen være klar før jul.

Fyrlykta har sagt seg uenig i Deloittes konklusjoner.

– Det er ingen tvil om at stiftelsen i dag er godt innenfor stiftelsesloven og er en ideell stiftelse som gjør en veldig bra jobb for de barna som trenger det, sa fungerende leder Morten Nesbakken til VG tidligere denne uken.

Her kan du lese mer om