LUFTANGREP: Droner mot brevduer er blant de humoristiske forslagene til ny grensekontroll mot smugling. Dette bildet er fra tyske DHL som i 2013 demonstrerte sin pakkedrone. Duene ble ikke skadet. Foto: Wolfgang Rattay Reuters

Hva må til for å stoppe all smugling? Les byråkratenes hysteriske svar

Ti tusen nyansatte, 25 skannere på Svinesund, tollfalker og droner mot brevduer er blant ingrediensene i Finansdepartementets fremtidsscenario for å stoppe all smugling av øl, vin, sprit og narkotika.

Byråkratene i Finansdepartementet kunne ikke dy seg da finanskomiteen på Stortinget stilte spørsmål om hvor mye det ville koste å beslaglegge absolutt all smuglet øl, vin, sprit og narkotika i Norge.

Slik lød spørsmålet fra Senterparti-politiker Sigbjørn Gjelsvik:

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik, medlem av finanskomiteen på Stortinget Foto:

«Hvor stor må bevilgningen i statsbudsjettet for 2018 være, dersom den anslåtte andelen beslaglagt henholdsvis øl, vin, sprit og narkotika skal utgjøre hhv 50, 70 og 100 prosent av totalt ulovlig innført mengde?»

Finansdepartementet svarer først at det ikke finnes tall på totalmengden av smuglede varer, og at spørsmålet derfor er umulig å besvare.

Likevel gir de et fremtidsscenario.

Kunne kostet 800 milliarder kroner

– Å skulle stanse «100 prosent av totalt ulovlig innført mengde» vil innebære at absolutt alle reisende, transportmidler, containere, brev og pakker og så videre må stanses og kontrolleres på grensen. Samtidig må 2 366 kilometer grense mot Sverige og Finland stenges fysisk, for å hindre at noen tar seg over uten å bli kontrollert, skriver departementet.

I lys av dette, gir de et kostnadsanslag basert på USAs mur mot Mexico, som kan bety at prisen for Norges del da vil bli alt mellom 120 og 800 milliarder kroner.

– Da er det ikke tatt høyde for at byggekostnadene i Norge trolig er høyere enn i USA. Og da har vi enda ikke begynt å bekymre oss for vår over 25 000 kilometer lange kystlinje (fire ganger så lang om vi teller med øyene), er svaret videre.

Droner mot brevduer og ti tusen nyansatte

Departementet tar SP-politikeren på ordet, og fortsetter med at all post inn til Norge også vil måtte gjennomlyses og åpnes.

SMUGLERREGIME – Det er med andre ord umulig å sikre seg mot all smugling, sier Finansdepartementet i sitt humoristiske svar til finanskomiteen på Stortinget. Bildet er fra 22. mars i år, hvor 2062 liter øl, 435 flasker vin og 24 liter brennevin ble beslaglagt i Svinesund. Foto: Tolletaten

– Et uakademisk anslag tilsier at vi trenger i overkant av 10 000 tolltjenestemenn, bare for å kontrollere post og pakker, skriver de.

De skriver at de er godt kjent med at smuglere er kreative og oppfinnsomme, og at under et slikt tollregime kan de ikke se bort fra at brevdueindustrien vil få en oppsving.

På dette området er det lite erfaring i dag, men man kan håpe at et eventuelt slikt problem kan løses med tollfalker eller drone-teknologi, heter det videre.

25 skannere på Svinesund

Alle de nesten 3500 trailerne som kjører inn i Norge hver dag ville måtte kontrolleres og skannes. Departementet har løsningen klar:
«Bare for å ta unna gjennomsnittstrafikken vil man trenge over 25 skannere på Svinesund for at ikke køene skal bygge seg opp, og det vil trolig være behov for omtrent det dobbelte for å kunne ta unna trafikken i pressperioder.»

«I tillegg kommer om lag ni millioner person- og varebiler som også vil måtte gjennom tilsvarende regime dersom 100-prosentmålet skal kunne nås.»

Lange køer på Svinesund ville vært et resultat om all smugling skulle stoppes, forklarer Finansdepartementet finanskomiteen. Bildet fra Svinesund er tatt i en annen anledning. Foto: Ole-martin Grav VG

– Alle personer vil dessuten måtte kroppsvisiteres ved grensepassering og bagasje må gjennomlyses og åpnes, og om man skal være 100 prosent sikker må reisende også gå gjennom en kroppsskanner som viser om man smugler stoff inni kroppen.

Det er med andre ord umulig å sikre seg mot all smugling, konkluderer departementet.

– Humoristisk, men ...

Sigbjørn Gjelsvik i finanskomiteen har lest svaret, men er ikke fornøyd.

– Jeg ser absolutt humoren i svaret, men alvoret er at de ikke er i stand til å gjøre et anslag på volumet av ulovlige varer som blir smuglet inn i Norge. Det er bekymringsfullt fordi smugling er et alvorlig samfunnsproblem, sier Gjelsvik.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder