NEKTET: Da ankesaken mot islamisten Ubaydullah Hussain (32) ble avholdt i Borgarting lagmannsrett i fjor, bestred han alle terroranklager som ble rettet mot ham. 32-åringen var også tydelig på at han hadde brutt med det ekstremistiske miljøet på Østlandet. FOTO: MATTIS SANDBLAD

Ubaydullah Hussain dømt for terror

Islamisten Ubaydullah Hussain (32) er dømt til ni års fengsel for deltakelse i terrororganisasjonen Islamsk Stat (IS) i Syria og for rekruttering til organisasjonen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Vi er meget tilfreds med dommen, og vi er godt fornøyd med at lagmannsretten opprettholder tingrettens høye straffenivå, sier statsadvokat Frederik G. Ranke til VG.

Den 32 år gamle islamisten er den første i Norge som domfelles for å ha vært medlem i IS, uten å ha vært i det borgerkrigsherjede landet. I tillegg er 32-åringen den første her til lands som domfelles for terrorrekruttering.

Statsadvokaten la ned påstand om ti års fengsel mot slutten av ankeforhandligene i Borgarting lagmannsrett før jul i fjor. Ranke uttalte samtidig at det knapt var noen fremmedkrigere som hadde reist fra Norge til Syria etter at Hussain ble pågrepet i desember 2015.

– Hussain er dømt for samtlige forhold. I motsetning til avgjørelsen i tingretten, så er han denne gangen også domfelt for rekrutteringen av Thom Alexander Karlsen, sier statsadvokaten.

FORNØYD: Statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokaembetet. FOTO: FRODE HANSEN

Dommen: Avla troskap til IS-leder

Ubaydullah Hussain ble også dømt for å ha gitt økonomisk og materiell støtte til flere norske IS-krigere i Syria.

Under rettsforhandlingene i Borgarting lagmannsrett før jul i fjor, nektet 32-åringen straffskyld for alle terroranklagene som påtalemyndigheten rettet mot ham.

Lagmannsretten trodde ikke på hans forklaring om at den påståtte rekrutteringen av flere personer til IS, kun var vennskapelig hjelp.

– Domfellelsen av Hussain viser at deltakelse i terror ikke er avhengig av geografi. Man kan fint være deltaker i IS uten å sette sine bein i Syria eller Irak, sier Ranke.

Statsadvokaten påpeker at den skaden Hussains virksomhet har påført andre, blir i sum mye større enn det en enkelt fremmedkriger gjør når man tenker på bredden og omfanget av hans virksomhet som blant annet rekruttør, talerør og tilrettelegger for IS.

– Lagmannsretten går også meget meget langt i å finne det bevist at Hussain avla troskapsed til IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi, sier statsadvokaten.

I dommen heter det:

«Lagmannsretten har merket seg at Hussain har bestridt at han har avgitt bay’a til Abu Bakr al-Baghdadi. Selv om det ikke er et vilkår for straff, vil lagmannsretten bemerke at den finner det svært usannsynlig at Hussain ikke har sverget troskap.»

Besøker Hussain i fengsel

Hussians forsvarer, advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson jr., har vært i møte med 32-åringen i Bodø fengsel fredag og diskutert avgjørelsen med ham. VG har foreløpig ikke fått kommenarer fra forsvareren.

Islamisten ble dømt for alle forhold i tiltalen.Tiltalepostene for rekruttering gjaldt to personer:

Thom Alexander Karlsen (24) fra Halden, som reiste til Syria i september 2014 og ble meldt drept i Kobane mars året etter. Hussain ble frikjent for dette forholdet i tingretten, men ble dømt i lagmannsretten.

En nå 20 år gammel mann fra Oslo, også konvertitt, som ble stoppet på Landvetter flyplass utenfor Gøteborg juni 2015 på vei til Syria. Denne konvertitten var i samme sak som Hussain tiltalt for forsøk på å slutte seg til IS.

20-åringen ble dømt til to år og ti måneder fengsel, men han anket ikke avgjørelsen og har senere blitt løslatt.

«Rekrutteringen skjedde med kunnskap om de grufulle handlinger fremmedkrigere i ISIL var med på, og vitende om at faren for å dø selv var stor.», står det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Av personene nevnt i forbindelse med Hussains virksomhet i tiltalen, er fem av åtte nå drept.

FORSVARERE: Advokatene John Christian Elden og Ulrik Sverdrup-Thygeson jr. representerer Ubaydullah Hussain i terrorsaken. FOTO: HELGE MIKALSEN

Dømt i tingretten

Hussain ble dømt til ni års fengsel for de samme terrorbestemmelsene i april i fjor.

Hussain var også tiltalt for deltakelse i IS gjennom støtte til fem fra Norge som sluttet seg til terrororganisasjonen. Det de alle har til felles, er at de kommer fra Fredrikstad og delvis bydelen Lisleby:

Ishaq Ahmed (f. 1991): Ifølge tiltalen kjøpte han stridsbekledning og utstyr til Ahmed dagene i forveien av at han sammen med Edelbijev reiste til Syria i september 2013. Ahmed ble dømt til åtte års fengsel i fjor.

Abu Edelbijev (f. 1991): Ifølge tiltalen overførte Hussain til sammen 26 900 kroner til norsktsjetsjeneren fra april til juni i 2014, mens Edelbijev oppholdt seg delvis i Syria og Tyrkia, tilsluttet IS.

Adam Magomadov (f. 1992): Ifølge tiltalen tilrettela Hussain reisen til tsjetsjeneren i august 2014. Magomadov returnerte vinteren etter og ble i mars i år funnet skyldig i lagmannsretten for både terrorforbund og deltakelse i IS.

Torleif Angel Sanchez Hammer (f. 1991): Ifølge tiltalen tilrettela Hussain konvertittens reise ved årskiftet 2013/2014.

Fredrikstad-mann (f. 1989): Ifølge tiltalen tilrettela Hussain for reisen til den kurdiske norskiraneren i september 2014.

I tillegg er Hussain tiltalt for å ha tilrettelagt reisen for en sjette person, som er av britisk opprinnelse.

les også

Snakker ut i VG: Slik ble han ekstrem

Lagmannsretten mener 32-åringen har sørget for å imøtekomme ønsker fra fremmedkrigere i Syria, deriblant ivareta deres interesser i Norge.

«Hussain har utvilsomt i hele tiltaleperioden forstått at ISIL var en terrororganisasjon og forstått at hans aktiviteter i Norge, på samme måte som tilsvarende aktiviteter til personer i andre vestlige land, var viktige bidrag til ISILs ideologiske og militære fremgang i regionen.»

KONVERTITTER: Thom Alexander Karlsen ble rekruttert av Hussain til IS sommeren 2014, ifølge tiltalen, noe som kostet ham livet i mars 2015. 19-åringen til høyre konverterte i 2014. Året etterpå, i 2015, møtte han Ubaydullah Hussain og bestemte seg for å reise til Syria. FOTO: PRIVAT

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder