Årlig dør om lag 69 mennesker i Norge som følge av antibiotikaresistente bakterier. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Årlig dør om lag 69 mennesker i Norge som følge av antibiotikaresistente bakterier. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Rundt 70 dør årlig av resistente bakterier i Norge

INNENRIKS

I Europa dør 33.000 mennesker årlig som følge av antibiotikaresistens, viser en bredt anlagt studie. I Norge dør rundt 70 personer av samme årsak.

  • NTB
Publisert: Oppdatert: 06.11.18 19:33

Det oppstår årlig 672.000 infeksjoner som er resistente mot antibiotikabehandling i Europa, rapporterer Det Europeiske smitteverninstituttet (ECDC) via Folkehelseinstituttet.

I samme undersøkelse går det fram at 1.900 personer i Norge årlig får en infeksjon av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Av disse dør om lag 70 personer.

Studien bygger på overvåkingsdata fra 2015 fra 30 land i EU og EØS-området. Forskerne har sett på 16 ulike kombinasjoner av bakterier og antibiotikaresistens.

Koster milliarder

Forsker Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet har deltatt i studien. Han sier beregningene stemmer godt overens med overvåkingsdataene som er samlet inn her i landet.

– Med tanke på at årsaken til infeksjoner ikke alltid blir identifisert, vil jeg si at resultatene i studien samsvarer med de overvåkingsdataene vi har i Norge, både for MRSA-infeksjoner og for andre infeksjoner av resistente bakterier som blir meldt inn, sier Elstrøm i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

Den årlige kostnaden for antibiotikaresistens i Norge er beregnet til omtrent 2 milliarder kroner. Her er faktorer som nedsatt funksjonsevne og for tidlig død forsøkt omregnet i kroner.

Bedre i nord

Likevel er Norge og de øvrige landene i Norden blant dem som kommer best ut i undersøkelsen. Land langt sør i Europa er sterkere rammet av ringvirkningene som følge av resistens.

Landet som er hardest rammet, er Italia, hvor 202.000 mennesker årlig får infeksjon av antibiotikaresistente bakterier. Nesten 11.000 mennesker dør årlig i Italia som følge av bakteriene.

Elstrøm synes utviklingen er deprimerende.

– Særlig i Sør-Europa, og trolig også i øst, er situasjonen i ferd med å bli alvorlig, sier Elstrøm til NRK.

Tror på økning

Elstrøm tror at vi i fremtiden også kan se en økning i antall tilfeller i Norge.

– Når resistens øker så kraftig ut i verden, og vi reiser så mye som vi gjør, får vi et press fra utlandet og inn mot Norge. Det vil på sikt bidra til at vi mest sannsynlig vil få en økning fremover, sier Elstrøm.

Forekomsten av resistente bakterier har økt betydelig de siste åtte årene.

Norge og en rekke andre land har iverksatt tiltak for å redusere antibiotikabruken, for på den måten å forebygge utviklingen av antibiotikaresistente bakterier.

I september kom Folkehelseinstituttet med en rapport som viser at forbruket av antibiotika i Norge er redusert med 21 prosent siden 2012. Veterinærinstituttet la samtidig fram en rapport som viser at landbruket allerede har nådd sitt mål om å redusere bruken av antibiotika til matproduserende dyr med 10 prosent innen 2020.

– De viktigste tiltakene vi kan gjøre både i Norge og globalt, er å redusere forbruket av antibiotika. I tillegg må vi sikre at gode smitteverntiltak hindrer spredning av resistente bakterier, og bidra til forskning og utvikling av nye typer antibiotika, sier Elstrøm i pressemeldingen fra Folkehelseinstituttet.

Her kan du lese mer om