60 PROSENT HER OG DER: Kristian Rødland er midlertidig postdoktor ved Institutt for helse og samfunn på medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, som holder til i et gammelt bygg på Ullevål sykehus. Han er også midlertidig førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole, en god kilometer fra hans andre midlertidige arbeidsplass. Foto: Frode Hansen / VG

Lege Kristian (49): 20 år uten fast jobb

VG undersøker hvem som er verst og best når det gjelder bruk av midlertidig arbeidskraft. Bygg og anlegg er ikke blant verstingene. Universitetene er.

I et av de gamle byggene på området til Ullevål sykehus, finner vi Kristian Rødland på et kontor langt inne i en gang.

– Jeg har samboer og små barn - er 49 år - og har ennå ikke fått meg fast jobb. For tiden har jeg to 60 prosent stillinger for å forsørge familien. Det er ikke ideelt for en småbarnsfar. Jeg står litt i spagaten, sier Rødland:

KONTOR: Her på universitets bygg på Ullevål sykehus har Kristian Rødland en midlertidig pult. Foto: Frode Hansen / VG

– Vi forskere gjør ikke jobben for penger, men jeg trenger faktisk to jobber for å forsørge familien og to barn. Det føles feil å ha tatt så lang utdanning, men likevel må sjonglere for å leve et normalt liv.

les også

Hauglie til motangrep på Støre: Ikke flere midlertidig ansatte

VG har satt sammen statistikk fra ulike sektorer og for akademiske institusjoner, som viser hvor bruken av midlertidige ansatte er høyest.

les også

Flere midlertidige fører til todelt arbeidsmarked

– Det er uholdbart. Stortinget skal behandle langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 16. februar. Utfordringen med alle de midlertidige stillingene er ikke nevnt med ett ord i planen. Det går rett og slett ikke an, sier leder Kari Sollien i Akademikerne.

MIDLERTIDIG: Rødlands plass på Lovisenberg høgskole er heller ikke fast. Foto: Frode Hansen / VG

– Spesielt ille er det fordi det står i den nye regjeringserklæringen at bruken av midlertidige skal reduseres. Og statsråden for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, kommer fra Venstre som i sitt program skriver at de «skal gjøre det mulig med fast ansettelse i vitenskapelig stilling selv om man forsker i et eksternt finansiert forskningsprosjekt».

les også

Tre norske kvinner: Derfor jobber vi deltid

Pluss content

Forsknings- og høyere utdannings-minister Iselin Nybø (V) lover handling.

– Dette er en alvorlig sak. Jeg er helt enig i at det er en ukultur på våre universiteter og høyskoler hvor de ansetter folk midlertidig der de kunne ansatt fast. Og det akter jeg å gjøre noe med, sier Nybø (V).

les også

Midlertidig ansatt? Dette er reglene du må vite om

Pluss content

– Men vi kan ikke legge absolutt alt inn i langstidsplanen. Men kampen mot midlertidighet er viktig. Jeg traff alle rektorene ved universitetene og høyskolene i januar. Jeg fortalte at de skal få styre seg selv, ha sin autonomitet, men da må de også ta ansvar. Og det har de ikke gjort når det gjelder å få ned bruken av midlertidige.

– Derfor har jeg invitert rektorene som har størst andel av midlertidige til et møte i mars, for å sørge for at de gjør noe for å få ned andelene midlertidige, sier Nybø.

Hovedfunn

Her er hovedfunnene:

  • Ikke overraskende topper hoteller og restauranter/servering listen, hvor 18,6 prosent er midlertidig ansatt.
  • Men på samme nivå - med 18,5 prosent midlertidige - kommer universitetene, med de to store universitetene i Bergen og Oslo som verstinger, med henholdsvis 23,3 prosent og 22,8 prosent.
  • Finans- og forsikring er best i klassen, hvor det knapt er midlertidig ansatte.

En midlertidig historie

Kristian Rødland forteller en lang, midlertidig historie, som vi forsøker å korte ned til dette:

– Jeg var ferdig utdannet lege i 1999. Jeg var i mange år sykehuslege i midlertidig stillinger på Rikshospitalet, Lovisenberg, A-hus og på Ullevål. Jeg var også klinisk stipendiat ved Rikshospitalet i mange år. Nå er jeg spesialist i indremedisin.

les også

Støre vil forby innleie

– Nå både forsker og underviser du?

– Ja, det er det ideelle, hvis det hadde vært snakk om faste stillinger; jeg har for tiden en midlertidig 60 prosent som postdoktor ved Institutt for helse og samfunn på det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo, hvor jeg forsker. Så har jeg i tillegg en 60 prosentstilling som 1. amanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole. Den var midlertidig, men ble fra august fast.

les også

Norge vurderer arbeidsinnvandring fra u-land

Det er forskningen han brenner for.

– Jeg forsker på antibiotikaresistens som global utfordring. Forskerstillingen var i utgangspunktet en 2-års stilling, men jeg valgte å forlenge den til en deltidsstilling over fire år, fordi mine erfaringer tilsier at forskningsprosjekter alltid tar mer enn to år.

Han klandrer ikke sine ulike arbeidsgivere.

– Men mine erfaringer illustrerer tankekorset ved at vi har bygget systemer og en kultur, hvor man ikke får til å kombinere forskning og utdanning i en fast stilling. Problemet er at når du er ferdig forsket uten fast jobb, så må du ut og finne penger til nye forskningsprosjekt.

– Helt urimelig

Akademikerne-leder Kari Sollien sier det har fått bre seg en ukultur i akademia.

– Det er ingen tvil om at det har bygd seg opp en kultur, hvor unødvendig bruk av midlertidige er blitt en naturlig del av systemet. Det er mulig å gjøre noe med. Det har faktisk de med høyest bruk av midlertidige vist: Universitetet i Bergen er i ferd med å snu trenden ved bevisst satsning for å få ned antallet midlertidige stillinger.

les også

Oppsagt i syvende måned

Pluss content

– Hva må gjøres?

– Vi mener Stortinget i langtidsplanen må sette konkrete mål for å få ned bruken av midlertidige. Og så må de starte en utredning, hvor man finner finansieringssystemer som premierer bruken av heltidsstillinger, sier hun.

Aps talsperson for forskning og høyere utdanning, Nina Sandberg, sier de vil ha tiltak inn i langtidsplanen.

– Arbeiderpartiet mener nivået er helt uakseptabelt, og foreslår tiltak i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder