VIL LØFTE GUTTENE: Camilla Stoltenberg overleverer i dag anbefalingene fra utvalget hun selv leder til kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Foto: Helge Mikalsen, VG

Stoltenberg-utvalget splittet om fleksibel skolestart

Regjeringsoppnevnt utvalg er splittet om innføring av mer fleksibel skolestart for fem- og seksåringene.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over ett år gammel

Utvalget som ledes av Camilla Stoltenberg, leverer mandag utredningen «Nye sjanser – bedre læring» til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Der kommer det frem at det 11 medlemmer sterke utvalget, er delt i spørsmålet om fleksibel skolestart kan redusere kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner.

les også

Regjerings-avtalen: Lettere å få fleksibel skolestart

Flertall for dagens ordning

– Seks av utvalgets medlemmer mener at dagens ordning med skolestart ved seks års alder bør videreføres. Vi andre fem anbefaler at fleksibel skolestart skal utredes videre. Fleksibel skolestart kan være et virkemiddel for å utjevne kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og videre utdanningsløp, skriver Camilla Stoltenberg, Terje Ogden, Rahman Chaudry og de to andre medlemmene i mindretallet i utvalget i en kronikk i NRK Ytring i dag.

Førskole med lek

Stoltenberg mener en ny form for elevinntak i skolen bør ta bedre hensyn til de store forskjellene mellom barn som er født i samme kalenderår. Spesielt for mange gutter blir møtet med skolen den første opplevelsen av ikke-mestring, beskriver mindretallet i utvalget.

De foreslår at det utredes en ordning der det første året i grunnskolen blir en førskole med lekbasert tilnærming til læring med vekt på utvikling av bokstav-, språk- og tallforståelse.

I løpet av førskoleåret blir en del av barna tatt opp på 1. trinn.

De førskolebarna som ikke blir tatt opp i løpet av skoleåret, vil begynne på 1. trinn om høsten det året de fyller syv år.

Les også: Lærerne slakter skolen for de yngste

Ulike datoer for skolestart

– Vi legger til grunn at det skal være en forholdsvis stor andel – kanskje 20–30 prosent av barna – som begynner på 1. trinn etter å ha fullført et helt år i førskolen. Tidspunktet for opptak til 1. trinn besluttes av skolen i dialog med foreldrene, ifølge mindretallet i utvalget, inkludert utvalgsleder Camilla Stoltenberg.

les også

Camilla Stoltenberg: Bekymret for at guttene blir skoletapere

De fremhever også at det er betydelige forskjeller mellom barn i utviklingen av tankemessige, sosiale og følelsesmessige ferdigheter.

RÅDGIVER: Camilla Stoltenberg har jobbet sammen med sitt spesialnedsatte utvalg i over et år med tiltak for å løfte guttene i skolen. Til venstre: kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Og det kan se ut til at barn som er seks år når de begynner på skolen klarer overgangen til skole bedre enn de som fyller seks etter skolestart, skriver mindretallet.

Flertallet i utvalget mener det er altfor lite forskningsmessig belegg for å innføre den skolestart-modellen som mindretallet og Camilla Stoltenberg går inn for.

– Jeg synes ikke vi har forskningsmessig belegg for den ordningen. Vi vet ingenting om eventuelle negative konsekvenser, men erfaring tilsier at økt valgfrihet kan føre til økte sosiale forskjeller, sier Ingrid Fylling til VG.

Hun er førsteamanuensis på Nord Universitet i Bodø, og en del av flertallet i Stoltenberg-utvalget som går inn for å beholde dagens skolestart i det året barnet fyller seks år.

Fylling har ingenting mot at Stoltenberg og mindretallet fronter sitt syn så offensivt.

– Nei, det er helt greit at vi har åpen debatt og meningsbrytning om dette, sier Fylling.

I VGs artikler om «Skolesviket» de siste månedene, har det kommet frem at det er ulikheter mellom jenter og gutters skoleprestasjoner allerede tidlig i barneårene.

– Selv om det også er store individuelle forskjeller innen hver gruppe, er det solid dokumentert at jenter utvikler ferdigheter som er viktige for skoleprestasjoner, tidligere enn gutter. Forskjellene i jentenes favør gjelder særlig språk og leseferdigheter, sosiale ferdigheter og selvregulering, skriver mindretallet i utvalget.

les også

SV om skolesviket: – Vi skaper tapere tidlig hvis vi fortsetter som før

Regjeringen positiv

I den nye regjeringsplattformen fra Granavolden, åpner også den nye firepartiregjeringen for en mer fleksibel skolestart.

Under fremleggelsen av nyheten, sa Jan Tore Sanner til VG at dette var noe han ville jobbe videre med, men trolig gjennom et mindre omfattende tiltak en det Stoltenberg-utvalgets mindretall foreslår.

les også

Skolestatsråd Sanner (H): Må være rom for lek i skolen

– Jeg fremmet et forslag om dette i Stortinget allerede for over 20 år siden sammen med nå avdøde Inge Lønning. At det blir mer fleksibel skolestart, betyr ikke at det skal være fritt frem, men det skal bli lettere for de barna som kan ha behov for dette, sa Sanner til VG 17. januar.

Han vil fremme forslaget formelt til høsten i en stortingsmelding, og ville følgelig ikke si så mye om innretningen på opplegget da.

Frps stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen har kjempet for en mer fleksibel skolestart i en årrekke. Hun er også begeistret for at firepartiregjeringen vil gjennomføre dette.

– Alle barn er forskjellige. Vi må ta innover oss at ikke alle er klare til å begynne på skolen det året de fyller seks år. Derfor har Frp lenge ment at vi må ha fleksibel skolestart, som tar hensyn til at noen barn kan begynne på skolen senere, mens andre kan begynne tidligere, sier Bruun-Gundersen som tror det nye tiltaket vil gjøre at flere barn lykkes på skolen.

Les også

 1. Skolesviket: Én uke i klasse 1A

  Fire av fem lærere i grunnskolen er damer. Käthe Skovly er en av dem. VG fikk følge henne og klasse 1-A i én uke.
  Pluss content
 2. Håvard Tjora: «For elevene som strever på skolen, er tester og målark daglige nederlag»

  Tre lærer-tungvektere mener innføringen av skolestart for fem- og seksåringene har havnet på feil spor med lange…
 3. Regjerings-avtalen: Lettere å få fleksibel skolestart

  GARDERMOEN (VG) Firepartiregjeringen vil gjøre det lettere å utsette skolestarten for fem- og seksåringer som ikke er…
 4. Sanner om «mobbeapp»: – Barn og unge skal ikke utsettes for slikt djevelskap

  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er bekymret for hets av barn og unge på nett, og ber foreldre…

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Oppvekst
 3. Jan Tore Sanner
 4. Camilla Stoltenberg
 5. Skolepolitikk
 6. Undervisning
 7. Skolestart

Flere artikler

 1. Utvalg: Heldagsskole for alle de fire første skoleårene

 2. Sterk støtte til 11. skoleår som gutte-tiltak

 3. Regjerings-avtalen: Lettere å få fleksibel skolestart

 4. Ja, det er forskjell på kjønnene

 5. Passer ikke skolen for guttene?

Fra andre aviser

 1. Fremtidens skole

  Bergens Tidende
 2. Foreslår forsøk med fleksibel skolestart i Kristiansand

  Fædrelandsvennen
 3. Aftenposten mener: Verdt å prøve fleksibel skolestart

  Aftenposten
 4. Ekspertutvalg delt i synet på fleksibel skolestart

  Bergens Tidende
 5. – Kvinnenes dominans vil bli sterkere de neste ti årene

  Fædrelandsvennen
 6. 64 tiltak som skal løfte guttene

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder