NY FYLKESMANN: Knut Storberget tiltrådte som fylkesmann i Hedmark 1. januar i år. Han sier han er opptatt av at det som skjedde med brødrene Holøyen, ikke skal skje igjen. Foto: Frode Hansen

Knut Storberget: – Må ta kritikken på høyeste alvor

Fylkesmann Knut Storberget tar selvkritikk for måten vergemålssakene til brødrene Holøyen ble behandlet på.

  • Frank Haugsbø
  • Maria Mikkelsen

Artikkelen er over ett år gammel

– Vi må ta kritikken fra granskingsutvalget på høyeste alvor, sier Storberget til VG.

I rapporten som ble presentert på en pressekonferanse i Oslo mandag ettermiddag, slår granskerne fast at vergemålene til Lars Peder (35), Arvid (32) og Magnus Holøyen (26) ble fattet på sviktende grunnlag.

– Sakene var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål. Da dette likevel ble gjort, skulle vergemålene vært opphevet tidligere, konkluderer utvalget med.

FIKK RAPPORTEN: Magnus Holøyen (26) var mandag i Oslo i forbindelse med fremleggelsen av granskingsrapporten etter Tolga-saken. Her går han inn til et møte i Kommunal- og moderniseringsdepartementet med statsrådene Monica Mæland og Bent Høie. Også brødrene Lars Peder (35) og Arvid (32) Holøyen, og mor Liv Melgård, deltok på møtet. Foto: Krister Sørbø

Knut Storberget, som tiltrådte som fylkesmann i Hedmark 1. januar i år, sier til VG at han er glad for at rapporten nå er lagt frem.

– Den betyr mye for vårt videre arbeid med disse sakene, sier han.

Storberget beklager at de tre brødrene ble satt under vergemål, uten at de ble spurt på forhånd.

– Det er klart at brødrene burde vært snakket med, og de burde fått uttale seg. Det ble gjennomført samtaler med dem etter at de hadde klaget på vergemålet, men det var jo litt sent. Vi vil passe på at dette blir fulgt opp i fremtiden, sier Storberget.

Tolga-rapporten er klar: Flere alvorlige funn

Da brødrene Holøyen fikk oppnevnt verge i 2017, ble vedtaket for alle tre gjort på en og samme dag. Granskingsutvalget skriver at sakene ikke var tilstrekkelig utredet, og at Fylkesmannen derfor ikke skulle ha fattet vedtak om vergemål.

– Vi må nå gå gjennom rapporten, og mange av konklusjonene som legges til grunn må vi ta alvorlig inn over oss. Men jeg ber om forståelse for at jeg i forhold til helheten til saken nettopp har tiltrådt fylkesmannsembetet, og sier Storberget.

Tolga-brødrenes advokat godtar ikke forklaringen – vil be om erstatning

Storberget vil ikke svare på om saken vil få konsekvenser for personene som håndterte saken til brødrene Holøyen hos Fylkesmannen.

– Vi må nå gå gjennom rapporten. Jeg er mest opptatt av at praksisen i fremtiden blir riktig.

– Gikk det prestisje i denne saken, slik du ser det?

– Det er vanskelig å uttale seg om. Men der det blir fastslått feil i saksbehandling, og der man kommer til feil resultat, så må det rettes opp. Jeg leste i dag at en av brødrene uttalte at han håpet at det som skjedde med dem, ikke skulle skje andre. Det er det jeg også er opptatt av, at det ikke skjer igjen.

Tre brødre på Tolga

Lederen for vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, avdelingsdirektør Bernard Caspari og virksomhetsleder Anne Kathrine Fossum, deltok mandag på et møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der flere fylkesmannsembeter var representert.

Selv var Storberget på kommunebesøk i Lillehammer og Sør-Fron mandag.

– Vurderte du å dra til Oslo selv?

– Vi fikk tilbud om å få pressekonferansen og møtet i departementet overført via tv-link, og det passet oss godt. Vi har stilt oss til disposisjon for mediene i etterkant, og vært parat til å svare på spørsmål fra mediene, sier Storberget.

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen: – Beklager at vi ikke møtte brødrene

Bernhard Caspari sier til VG at han ikke har fått tid til å sette seg grundig inn i innholdet i granskingsrapporten.

– Jeg tenker at vi først må lese rapporten grundig og få oversikt over problemstillingene som reises. Så må vi følge opp det tilsynsorganene konkluderer med på en ordentlig måte, og se på rutinene våre.

– VG skrev om saken til brødrene Holøyen allerede i juni 2017. Vurderte du da om saken deres burde undersøkes nærmere?

– Vi vurderte saken forløpende, men mente vi hadde håndtert saken ut fra regelverket og praksis på det tidspunktet. Nå må vi se om det er ting i vår praksis, i etterkant av rapporten som er fremlagt, som bør føre til endringer endres, sier Caspari.

Magnus fra Tolga: – Føler jeg får friheten tilbake nå

Da Magnus Holøyen som den siste av brødrene fikk opphevet vergemålet sitt i oktober i fjor, vakte Fylkesmannens begrunnelse reaksjoner. Bernhard Caspari sa blant annet til VG at et intervju med Magnus på NRK Dagsrevyen hadde fått ham til å endre mening.

– Saken har vært ganske omfattende og vi har fått motstridende opplysninger. Vi har fått mer og mer informasjon. Det som gjorde at situasjonen stilte seg annerledes, var at jeg så innslaget på Dagsrevyen i går. Da synes jeg han fremsto som klar og tydelig på hva han ønsket. Da synes jeg, ut fra en totalvurdering, at det var naturlig å oppheve vergemålet, når dette er noe han ikke ønsker, sa Caspari.

– Angrer du på disse formuleringene i dag?

– Vergemålet ble opphevet etter langvarig og grundig saksbehandling, og vi hadde også snakket med alle tre i forbindelse med klagebehandlingen. Denne uttalelsen ble etter mitt syn tatt ut av sin sammenheng og der det ikke ble vektlagt at vurderingen ble tatt ut ifra en helhetsvurdering. Uttalelsen ble også overdimensjonert, og misoppfattet, sier Caspari.

Flere artikler

  1. Granskning: Magnus Holøyens vergemål ble opphevet 15 md. for sent

  2. Tolga-rapporten er klar: Flere alvorlige funn

  3. Abid Raja ber justisministeren gripe inn i Tolga-saken

  4. Fylkesmannen: Tolga-brødrene tjener for mye til å få fri rettshjelp

  5. Tolga-granskning legges frem i dag: – Jeg er veldig spent

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder