RADAR-OVERSIKT: Trafikklederne på Fedje trafikksentral passer på at skip i området ikke har kurs som kan gi konflikt med andre skip eller land – døgnet rundt. Her trafikkleder Knut Våge. Foto: Harald Vikøyr, VG

Kystverket etter ulykken: – Skal holde et ekstra øye med «anonyme» skip

Fedje trafikksentral skal holde og holder et ekstra øye med «anonyme» skip, skip som seiler inn i deres område uten den automatiske ID-senderen AIS påslått.

Dette slår regiondirektør i Kystverket, John Erik Hagen, fast overfor VG.

Han forklarer:

– Når et skip har påslått AIS, har vi to systemer som dekker skipets ferd – radarbildet og den automatiske ID-senderen. Uten AIS har vi bare radarekkoet. Dette signalet kan falle bort i kort tid, vi snakker om sekunder, og i så fall har vi ingenting. Derfor er det viktig å følge skip som seiler uten AIS ekstra nøye, sier han.

I en rapport til samferdselsdepartementet slår Kystverket fast at KNM «Helge Ingstad» seilte uten AIS før krasjen.

Lydloggen som VG publiserte lørdag, indikerer at vakthavende på trafikksentralen på Fedje var usikker på hvilket skip som nærmet seg tankskipet TS «Sola» – bare minutter før kollisjonen.

les også

De ubesvarte spørsmålene etter KNM «Helge Ingstad»-forliset

Derfor var det så avgjørende

  • Trafikksentralen har utstyr som gir små alarmer automatisk dersom skip har en kurs som kan gi kollisjon med andre skip, eller fører skipet på skjær eller land. Dette gjelder imidlertid bare skip som har AIS påslått.

ALT ER UNDER: Så godt som hele KNM Helge Ingstad lå under vann fra tirsdag morgen, etter at flere av festevaierne røk. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

  • Skip i marinen seiler i praksis ofte uten AIS-senderen påslått, dette har skipene adgang til, og det er vaktsjef på bro som bestemmer dette i hvert tilfelle. KNM «Helge Ingstad» hadde ikke synlig AIS-id da den seilte natt til torsdag på vei hjem fra NATO-øvelsen Trident Juncture.

Da KNM «Helge Ingstad» seilte inn i Fedje trafikksentrals område klokken 02.38 denne natten, meldte de seg for trafikksentralen.

les også

Kaptein om lydlogg fra fregattulykken: – Jeg er virkelig sjokkert

– De skal melde seg og presentere en seilingsplan, som trafikkleder forholder seg til, sier Hagen.

Uten påslått AIS vil skipet ikke utløse automatiske alarmer om det holder en potensielt farlig kurs. Det er likevel fullt synlig på radarene, men det kreves en manuell handling fra trafikkleder om det skal reageres.

– Trafikkleder skal holde et ekstra øye med skip som seiler uten påslått AIS, sier regiondirektør John Erik Hagen.

Trafikksentralsjef ved Fedje VTS, Arnt Runar Sævrøy, sier til VG at trafikksentralen ikke skiller mellom fartøy med eller uten AIS.

– Vi skal følge med uansett. Men uten AIS-ID har vi mindre informasjon, og er helt avhengige av at det er god radardekning, sier Sævrøy.

– Er det steder i Hjeltefjorden der radardekningen er dårlig?

– Eksempelvis vil vi ikke ha hundre prosent radardekning i alle områder.

– Er det dårlig dekning i området der ulykken fant sted?

– Jeg vil ikke gå inn på den saken, men Hjeltefjorden er et område som generelt har bra radardekning, sier Sævrøy.

les også

Fregatt-ulykken: Kan ta ett helt år før endelig rapport foreligger

Fryktet kollisjon i dette området

Trafikksentralen Fedje ble opprettet i 1992 fordi prognoser tilsa at det med litt for høy sannsynlighet kunne skje en større kollisjon med store tankskip her i løpet av noen tiår, med blant annet store miljømessige konsekvenser.

OVERVÅKER: Fra dette bygget på Fedje sitter det til enhver tid to trafikkledere og overvåker alle skip i kystområdet fra Sognesjøen til Marsteinen sør for Bergen. Foto: Harald Vikøyr, VG

Fedje trafikksentral hadde opprinnelig som oppgave å holde kontroll på skip i området Mongstad og Sture, hvor det er svært mye trafikk med store tankskip. Overvåkningsområdet er imidlertid nå utvidet til hele kyststrekningen fra ytterst i Sognefjorden – Sogneoksen fyr – og nesten helt sør til Marsteinen fyr sør for Bergen, hvor ett av hovedleiene inn til Bergen er.

Overvåkningsområdet strekker seg 12 nautiske mil – vel 22 km – ut fra kysten.

Ikke vaktbytte da ulykken skjedde

Selv om AIS ikke var påslått, ble det opprettet kontakt mellom skipene rundt et minutt før det smalt.

Skip i området kontakter hverandre ved behov på radiotelefoni – kanal 80 – som kalles arbeidskanalen. Det er også her trafikksentralen tar kontakt og informerer, slik lydloggene VG har fått tilgang til viser.

les også

Flere vaiere har røket, milliardskipet «Helge Ingstad» har sunket

  • Det går 12 trafikkledere i 24-timers turnus på Fedje, som skal følge med på skipstrafikken, og det er alltid to trafikkledere på vakt. Regiondirektøren sier at de går i åttetimersvakter. Det er et system for overlapping og overføring av informasjon mellom vaktene. Det var ikke vaktskifte i tidsrommet rundt klokken 04 natt til torsdag.

Fregatten KNM «Helge Ingstad» ble gjentatte ganger bedt om å svinge unna tankskipet «Sola TS» før det smalt.

Skip i området har lytteplikt på denne kanalen, og det er her de blir oppropt hvis det er påkrevd. I tillegg har alle skip lytteplikt på den generelle nødkanalen, kanal 16.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder