Slik var de dramatiske minuttene da KNM «Helge Ingstad» krasjet i «Sola TS»

Radarbilder og lydloggen viser at fregatten KNM «Helge Ingstad» holdt høy fart og stø kurs mot tankskipet «Sola TS», til tross for gjentatte advarsler om at de kom til å kollidere.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Klokken 04.02 torsdag morgen går det galt utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden. I rundt 17 knop krasjer fregatten KNM «Helge Ingstad» rett inn i fronten på det 250 meter lange tankskipet «Sola TS». Før kollisjonen var et faktum, ba det tungt lastede tankskipet krigsskipet om å svinge unna gjentatte ganger.

Det viser radarsignalene og lydloggen VG har fått tilgang på.

les også

Navigasjonsekspert: Bakgrunnslys kan ha skapt problemer for KNM «Helge Ingstad»

Konsekvensen er at krigsskipet til nesten fire milliarder kroner ligger med kraftig slagside på et grunt område like utenfor land.

Alt tyder på at krigsskipet hadde slått av AIS’en, som er det automatiske sporingssystemet. Likevel viser radarbildene at fregatten var godt synlig for skipene rundt.

Nato har bekreftet at fregatten drev navigasjonstrening da kollisjonen skjedde.

I billedserien under kan du se radaren fra området før og etter ulykkestidspunktet. Den røde figuren som beveger seg fra oppe i venstre hjørne skal være «Helge Ingstad».

Ukjent skip på radaren

Fedje VTS er vaktsentralen som har ansvar for skipene i den tungt trafikkerte fjorden. Tre minutter før det smeller, så spør «Sola TS» vaktsentralen om hvilket skip som kommer inn fjorden. Drøyt ti sekunder etter svarer de:

«Nei, det er en eh. Jeg har ikke fått noen opplysninger om den. Den har ikke rapportert til meg. Jeg ser bare at den dukker opp på skjermen her», sier Fedje VTS over skipsradioen.

«Ingen opplysninger om den, nei. Nei. Nei, okey», svarer tankskipet, før det blir stille på radioen i 43 sekunder.

Det er først nå radarbildene til Fedje VTS viser farten til det ukjente skipet. De ser at det beveger seg i 17 knop. På samme tid har «Sola TS» kommet opp i 7 knop. De er på kollisjonskurs.

Tankskipet spør igjen etter informasjon om det ukjente skipet som kommer rett mot dem. Vaktsentralen svarer da: «Det er mulig det er «Helge Ingstad». Han kom inn nordfra en stund tilbake. Det er mulig det er han som kommer der».

Det er nå ett og et halvt minutt til de to skipene kolliderer.

Ett dramatisk minutt

Uten å være sikker på om det er fregatten som kommer mot dem, så spør «Sola TS» om det er «Helge Ingstad» som kommer mot dem. Dette bekrefter krigsskipet fem sekunder etter.

Første kontakt mellom skipene er opprettet, ett minutt før det smeller.

Rett etter sier tankskipet til fregatten som kommer mot dem i 17 knop: «Ta styrbord med en gang».

Svaret fra fregatten er: «Da går vi for nærme båkene»

«Svinge styrbord, hvis det er du som kommer. Altså, du har ...», svarer «Sola TS» rett etter.

Det blir så stille over radioen i syv sekunder, før neste beskjed kommer fra krigsskipet: «Jeg har et par grader styrbord når vi har passert eh, eh, styrbord».

Trafikklederen ved Fedje VTS kommer med en beskjed noen sekunder etter: «Helge Ingstad, du må gjøre noe. Du begynner å nærme deg veldig».

Beskjeden etterfølges av 15 nye sekunder med stillhet på radiosambandet.

Neste beskjed på sambandet fra Fedje VTS er: «Helge Ingstad! Drei!». Tre sekunder senere sier samme stemme: «Det blir en kollisjon her da».

Det går 15 sekunder før neste beskjed kommer fra «Sola TS».

«Det kan være et krigsskip. Jeg traff den», kommer det rolig fra radioen.

HULL: Tankskipet «Sola TS» har tydelige skader på ankerklysset på styrbord side (venstre side på bildet) og et hull i skutesiden like bak, etter sammenstøtet med KNM «Helge Ingstad». Ellers kom tankskipet relativt uskadet fra sammenstøtet. Foto: Helge Mikalsen

Driver uten fremdrift

Kontakten med «Helge Ingstad» blir sporadisk etter dette, og det ljomer kraftig fra fregattens alarmer. «Vi har slått alarm. Prøver å få kontroll på situasjonen», sier de til vaktsentralen, og bekrefter at det var de som kolliderte med tankskipet.

«Ok. Gi meg status om situasjon så snart som mulig, da», svarer vaktsentralen.

I mellomtiden beveger fregatten seg mot land i fem knop. Syv minutter etter krasjen er det en ny person som har tatt over radioen til KNM «Helge Ingstad»:

«Vi har en situasjon. Vi har gått på et ukjent objekt. Vi har ikke fremdrift».

les også

Ønsker å få folk om bord på KNM «Helge Ingstad»: – En veldig krevende operasjon

Vaktsentralen sier så: «Helge Ingstad har ikke fremdrift. De har vært i en kollisjon med «Sola TS», forstår jeg. De driver inn mot land uten fremdrift. Har du gått på grunn?» Rett etter svarer «Helge Ingstad»: «Det er foreløpig litt løst fra min side, men vi trenger umiddelbar assistanse».

Taubåten «Ajax» sendes umiddelbart fra Stureterminalen. Taubåten går ut mot havaristen, men sier de har problemer med å finne skipet. Samtidig opplyser "Helge Ingstad" over radioen om nye problemer: «Vi har gått på grunn, vi trenger umiddelbar assistanse»

Taubåten «Tenax» melder inn til VTS at de kunne se rett inn i maskinrommet til KNM «Helge Ingstad» etter kollisjonen:

«Det var noen kraftige lysglimt fra maskinrommet. Det er hull rett inn i maskinrommet».

EVAKUERING: Alle som var om bord på KNM «Helge Ingstad» ble evakuert. Dette bildet ble tatt av redningsskøyten K.G. Jebsen, som deltok i dette arbeidet. Foto: Redningsskøyten K.G. Jebsen / NTB scanpix

Vellykket evakuering

I minuttene etter sammenstøtet kommer flere båter strømmende til, og hele «Helge Ingstads» besetning på 137 personer blir evakuert i morgentimene torsdag. Åtte ble lettere skadd, og to av de ble sendt til Haukeland universitetssykehus.

Følgene for tankskipet ble ikke store: «Det er ikke noe spesielt her. Vi går frem og sjekker baugen, da. Så stoppet vi her», fortalte de på radioen til vaktsentralen.

– Urealistisk

Per Odmand Jørgensen, styrmann om bord på skipet Pinoeer Knutsen – et skip som befant seg cirka en halvtime unna der ulykken inntraff, sier til VG at han hørte all kommunikasjonen mellom «Sola TS» og «Helge Ingstad». Han er presentert med innholdet i lydloggen VG har fått tilgang til.

– Høres det kjent ut?

– Ja, det gjør det. Det er akkurat slik som jeg husker det. Jeg hørte det helt fra starten. Det kan jeg bekrefte, sier Jørgensen til VG.

Styrmannen sier han trodde kommunikasjonen var en del av NATO-øvelsen Trident Juncture.

– Det hørtes simpelthen så urealistisk ut.

– Hvorfor det?

– Da «Sola TS» sa, «sving», «du er for tett på», «du må gjøre noe» og ingenting ble gjort, så hørtes det helt feil ut. Jeg tenkte at det måtte være en øvelse, for kommunikasjonen var rett og slett feil.

Den danske styrmannen, som har mer enn 15 års erfaring om bord i skip langs norskekysten, sier han ikke forsto at det faktisk hadde vært en ulykke, før hans skip passerte havaristen «Helge Ingstad» cirka en halvtime etter sammenstøtet.

Vil ikke kommentere

Fedje VTS er underlagt Kystverket. De svarer at all informasjon knyttet til hendelsesforløpet er overlevert til politiet i Bergen og havarikommisjonen.

– Formelt har politiet tatt beslag i vår informasjon, og vi kan derfor ikke uttale oss om forhold knyttet til kommunikasjonen før ulykken, sier regiondirektør for Kystverkets regionkontor i vest, John Erik Hagen.

– Er det her snakk om lydfiler og digital videologg av seilasen?

– Dette materialet er overlevert til politiet og havarikommisjonen, svarer Hagen.

les også

Fregatt-ulykken: Slik skal de finne ut hva som gikk galt for KNM «Helge Ingstad»

VG har sjekket AIS-sporingen opp mot radarbildene, og de viser samme bevegelser for skipene i området.

Etter det VG kjenner til skal KNM «Helge Ingstad» ha meldt sin ankomst helt etter boken til sjøtrafikksentralen Fedje VTS. Dette er er kontrollorganet som skal holde oversikt over skipstrafikken i området.

VG har informert Forsvaret om at avisen har lydlogg og radarbilder fra ulykken. De ønsker ikke å kommentere dette.

Her kan du se hvor kollisjonen skjedde, og skipenes bevegelser etter sammenstøtet. Fregattens bevegelser er usikre, siden sporingssystemet var slått av under sammenstøtet, men de samsvarer med radarbildene VG har fått tilgang på.

Rettelse: I denne saken skrev VG originalt at det var en person på tankskipet Sola TS som kom med utsagnene: «Helge Ingstad, du må gjøre noe. Du begynner å nærme deg veldig!», og advarselen «Helge, Ingstad, drei». I etterkant sådde en anonym kilde tvil rundt dette til TV2. Kilden mente det var kystverkets stasjon på Fedje som kom med utsagnene. VG kontaktet Kystverket, Forsvaret, politiet og Havarikommisjonen, men de ville verken bekrefte eller avkrefte om dette var korrekt. VG la derfor inn en presisering om usikkerheten knyttet til disse sitatene.

Av Havarikommisjonens endelige rapport om ulykken fra den 8. november 2019, går det frem at trafikklederen ved kystverkets stasjon på Fedje kommer med uttalelsene «Helge Ingstad du må gjøre noe. Du begynner å
nærme deg veldig», og «Helge Ingstad, det blir en kollisjon det der». Det riktige er derfor at de to uttalelsene det har vært usikkerhet rundt kommer fra trafikklederen ved kystverkets stasjon på Fedje, og ikke en person på tankskipet Sola TS. Rettelsen ble utført 18.11.2019 klokken 12:37

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder