CUSP-NORDLYS: De to bildene til venstre er begge fra nordlig halvkule, mens det til høyre er frasørlig halvkule. Observasjonene ble gjort ved hjelp av kameraer ombord på IMAGE og Polar-satellittene, som begge har instrumenter som avbilder nord(sør)lyset i ultrafiolette bølgelengder. Foto: UiB

Unike bilder av nordlys

(VG Nett) For første gang i historien kan vi se hva som faktisk skjer når nordlys oppstår på den nordlige og sørlige jordkule samtidig.

Christine Jensen
ARTIKKELEN ER OVER 13 ÅR GAMMEL

En video som NASA har laget viser akkurat hva som skjer når solens magnetfelt møter jordens magnetfelt og nordlyset oppstår.

VG TV: Se videoen her
Dette nordlyset kalles cusp-nordlys og det er et slikt nordlys forskere i Bergen nå har klart å observere både over nordlig og sørlig halvkule samtidig

Den 18. september 2000 ble et slikt lys observert veldig godt. Observasjonene ble avbildet ved hjelp av kameraer ombord på IMAGE og Polar-satellittene, som begge har instrumenter som avbilder nordlyset i ultrafiolette bølgelengder.

- Man har tidligere antatt at veldig mange nordlysfenomener er symmetriske i de to halvkuler, sier Østgaard.

Observasjonene fra satellittene har gjort det mulig for forskerne fra Bergen å studere hvordan retningen på solens magnetfelt og jordens magnetiske nord-sør-akse påvirker og bestemmer det spesielle cusp-nordlyset.

De har dermed klart å bevise geometrien for hvordan solens og jordens magnetfelt spleises. Tidligere har man kun brukt geometriske beregningsmodeller og målinger fra den nordlige halvkule for å forklare hvordan cusp-nordlyset oppstår.

Magnetfelter blir parallelle

Ved hjelp av de to satellittene har man nå virkelige bilder både i nord og sør og har kunnet teste de geometriske modellene mot observasjonene.

- Det som skjer er at det strømmer partikler ut fra solen mot jorden. Jorden er omgitt av et magnetfelt som fungerer som et slags skjold. Men solens partikler tar også med seg et magnetfelt mot jorden. Når disse magnetfeltene blir parallelle med jordens kan det plutselig skje at de blir spleiset, selv om det egentlig ikke skal skje, forklarer romfysiker Nikolai Østgaard, som er førsteforfatter på artikkelen i geo-tidsskriftet.

- Når dette skjer blir det en klar lys flekk over jordens dagside, den siden som står mot solen, sier Østgaard. Når dette skjer på den nordlige og sørlige kule samtidig har vi et cusp-nordlys. Cusp betyr at det blir et område hvor partiklene fra solen kan komme direkte ned.

Vanskelig å se

For oss vanlig dødelige er det ikke lett å se dette fenomenet, men hadde man stått på Svalbard den dagen i 2000 for eksempel, så kunne man sett det, ifølge Østgaard som forklarer at høyere tetthet av partikler fra solen gjør den mer synlig enn ellers.

Østgaard startet arbeidet med å forklare fenomenet etter at en forsker ved Berkeley oppdaget at det oppstod på begge halvkuler.

- Vi så at det var noe systematisk over det og siden har jeg jaktet på en forklaring, sier Østgaard som har gått gjennom 3-4 år med data og jobbet i nærmere to år for å finne ut av dette.

Solen sender en vind av ladede partikler mot jordas magnetfelt. Når solens magnetfelt er rettet nordover og møter jordas magnetfelt oppstår en spleising av solens og jordas magnetfelt. Dette gir solvindpartiklene direkte adgang til jordas øvre atmosfære. Når trykket på solvinden er relativt stort vil disse partiklene skape en sterk lysflekk, det såkalte cusp-nordlyset som oppstår på både den nordlige og sørlige halvkule samtidig. Foto: UiB

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder